Słowo i Życie - strona główna  
wydawca   prenumerata   redakcja  e-mailN U M E R  1/2004         

 • N. i B. Hury  Od redakcji

  [...] W ewangelicznym zwiastowaniu kaznodzieje zazwyczaj skupiają się na tym, dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu, co Jego śmierć dla nas znaczy. W artykule „Sąd, Golgota, grób i zmartwychwstanie Jezusa” Alfred Palla skupia się na tym, jak to się stało. Pozwala przemówić faktom. Podobnie, a może nawet rzetelniej niż wchodzący właśnie na ekrany film Mela Gibsona “Pasja”, opowiada o bardzo realnym i straszliwym koszcie „uczynienia wszystkiego nowym” (Obj 21, 1-5). Nieodłącznie pojawia się tu problem winy: Kto skazał Jezusa i dlaczego musiało tak być? O tym czytamy w „Grzechy ich a nasze” – opracowaniu na podstawie książki Johna Stotta pt. “Krzyż Chrystusa”.

  W tym numerze “Słowa i Życia” prezentujemy też działalność biznesmenów-chrześcijan: Stowarzyszenia Biznesmenów Pełnej Ewangelii i EuroForum. Uzupełnieniem tego jest świadectwo Alana Melkumiana - Ormianina, biznesmena i aktywnego chrześcijanina. Nazwijmy go przekornie „wierzący praktykujący”. Historia jego życia jest przykładem mocy Ewangelii w życiu konkretnego człowieka, tu i teraz.

  I jak zwykle informacje z życia Kościoła: o jubileuszu 15-lecia Chrześcijańskiej Społeczności w Ciechanowie, o ordynacji i powiększonej kaplicy w Płocku, o Orderze Otwartego Serca dla Joni. Przedstawiamy nowego dyrektora Ośrodka Ostróda-Camp. Zamieszczamy też wspomnienie o prezbiterze Kazimierzu Murantym i fragment jego przeżyć z początku lat pięćdziesiątych („Nadciągają chmury”)...  więcej

 • Alfred Palla  Sąd, Golgota, grób i zmartwychwstanie

  ...Chrześcijaństwo, którego sednem jest zmartwychwstanie Jezusa, nie pozyskałoby zwolenników w Judei, gdzie Jezus został stracony i pochowany, gdyby grób, w którym Go złożono, nie był rzeczywiście pusty. Tymczasem właśnie stamtąd pochodziły pierwsze tysiące chrześcijan (Dz 4,4). Starożytne relacje zgodne są, co do tego, że ciało Jezusa złożono w grobie, który trzeciego dnia był pusty. Ewangelie powstały w czasie, gdy żyło wielu świadków tych wydarzeń, w tym wrogowie chrześcijaństwa, a jednak nikt tego faktu nie kwestionował. Nawet antychrześcijańska polemika żydowska nie zaprzeczała, że na trzeci dzień od śmierci Jezusa grób był pusty. Przywódcy żydowscy mogliby łatwo zdyskredytować zmartwychwstanie Jezusa, gdyby było inaczej. Zamiast tego uciekli się do przekupienia żołnierzy, aby rozgłaszali, że to uczniowie ukradli ciało Jezusa (Mt 28,11-15)... więcej

 • Grzechy ich a nasze

  Kto skazał Jezusa na śmierć?

  ... Zawsze myślałem, że ponieważ Chrystus umarł, świat jest automatycznie usprawiedliwiony przed Bogiem. Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że konieczne jest podjęcie jakichś kroków z mojej strony. Gdy ktoś wyjaśnił mi, że Chrystus umarł za mnie, odpowiedziałem butnie, że wszyscy o tym wiedzą. Ale sam ten fakt, lub też moja znajomość tego faktu, nie daje mi zbawienia. Złożenie przez Jezusa swojego ciała na ofiarę to jedno, a co innego – przyjęcie przez człowieka błogosławieństwa płynącego z Jego śmierci. Bóg nie wciska nam swego daru, swej łaski na siłę. Musimy je przyjąć przez wiarę... więcej

 • Chrześcijanie w biznesie [FGBMFI]    *pdf

  Tuż przed referendum unijnym, na przedmieściach Warszawy, przy skromnym poczęstunku w miejscowej restauracji, warszawscy przedsiębiorcy i przedstawiciele partii politycznych rozmawiali z kolegami z zagranicy. W tym zacisznym miejscu, tak lubianym przez ludzi interesu, zaproszeni goście z zagranicy - pracownik firmy przewozowej, właściciel delikatesów i księgowy - przedstawiali „obie strony medalu” działalności gospodarczej na rynku unijnym. Goście podkreślali, że w centrum ich życia zrobili miejsce Bogu. Wszystko zaczyna się od osobistej relacji z Bogiem, a ta od przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana swojego życia... więcej

 • Euroforum Polska   [*pdf]

  Zostało założone w roku 2000. Funkcjonuje jako fundacja. Nazwa nie kojarzy się z chrześcijaństwem, ale działalność tak, i to nawet bardzo... Chcą propagować odwieczne Boże prawdy i wskazywać na ich źródło, tworzyć platformę wymiany doświadczeń i wspierania się biznesmenów-chrześcijan z różnych środowisk polskiej gospodarki. Spotykają się regularnie w lokalnych grupach, działając w kontekście bliskich więzi osobowych. Priorytetem jest duchowy rozwój poszczególnych osób, a następnie naturalne ich oddziaływanie na otoczenie...  więcej

 • Daniel Lewczuk Biznes według Bożych zasad

  ... Zdecydowana większość tematów spotkań dotyczy spraw bezpośrednio związanych z pracą, biznesem itd. Poruszane są kwestie podatków, zatrudniania i zwalniania pracowników, etyki w biznesie, traktowania pracowników, szanowania pracodawcy, tworzenia wzorców i wiele innych. Uczestnicy spotkań wywodzą się z różnych Kościołów: protestanckich i katolickich. Pochodzą z różnych środowisk. Mają różne doświadczenia. Są pracownikami i pracodawcami. Reprezentują firmy polskie i zagraniczne. To grupa niezwykle interesująca. Platformą współpracy tej grupy jest EuroForum - polski oddział EuroPartners/CBMCI. W Warszawie od kilku miesięcy spotykamy się w każdy piątek o 7:30 rano  w hotelu Hyatt. Gorąco zachęcam do dołączenia do nas... więcej

 • Sylwester Michałowski  Kalkulacja

 • Alan Melkumian  Mocny fundament

  ...Trzymanie się Bożych wzorców nie chroni nas przed trudnościami, ale pozwala przejść przez nie zwycięsko. Jezus żyjący w nas to skała, na której możemy mocno się oprzeć. Bóg udziela chętnie swej mądrości i mocy tym, którzy Go szukają. Potrzebujemy umiejętnego postępowania według właściwych priorytetów. Nawet posiadając duchowy fundament, możemy zniszczyć nasze małżeństwo, jeżeli praca będzie najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Nadal mocno pamiętam lekcję jakiej Bóg mi udzielił, gdy byłem zbyt oddany pracy, myśląc że moja firma nie może się beze mnie obejść. Służbowo jechałem samochodem do Moskwy. Na Białorusi miałem bardzo poważny wypadek: połamany kręgosłup, cztery miesiące w gorsecie z gipsu... więcej

 • II Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego w RP

 • N. i B. Hury  15-lecie Chrześcijańskiej Społeczności w Ciechanowie

 • Grzegorz Baczewski  Jubileuszowe refleksje

 • Przedstawiamy: Grzegorz Baczewski - pastor zboru w Ciechanowie

 • Jarosław Wasiak Wieści z Płocka - powiększona kaplica

 • Wieści z Płocka - Ordynacja pastorska Jarosława Wasiaka

 • Order Otwartego Serca dla Joni Eareckson Tada

 • Więźniowie pomagają niepełnosprawnym

 • Zbigniew S. Chojnacki  Ostróda - Niezwykłe miejsce [*pdf]

 • Zbigniew S. Chojnacki  O sobie słów kilka

 • Kazimierz Muranty  Nadciągają chmury [świadectwo życia w stalinowskich czasach]

 • Edward Czajko Nie lękał się gniewu radzieckich generałów
  [wspomnienie o prezb. K. Murantym]

 • Do końca aktywnie [wspomnienie  o prezb. K. Murantym]


Zaprenumeruj
Słowo i Życie mozna zakupić w zborach KZCh,
w księgarniach Biblos i Agape w Warszawie
oraz Jack w Ustroniu


strona główna
© Słowo i Życie

okładka nru 1/2004