Słowo i Życie - numer 1/2004


Więźniowie pomagają niepełnosprawnym

Na warszawskiej Białołęce powstało Centrum Remontowe Wózków Inwalidzkich. Z inicjatywą jego utworzenia wystąpiło stowarzyszenie Joni i Przyjaciele Polska. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej przeznaczył na ten cel duży obiekt na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka, a fundusze na remont pozyskano od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), fundusze na wyposażenie od Fundacji Orlen „Dar Serca”, Fundacji Warta oraz Polkomtelu. Prace remonotowe wykonali więźniowie. Oni też jako wolontariusze będą remontować wózki inwalidzkie. W ramach przygotowań programowych funkcjonariusz polskiej służby więziennej uczestniczył w 10-dniowym programie szkoleniowym naprawy wózków w USA, a dyrektor amerykańskiego więzienia przyleciał do Polski, by podzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Oficjalne otwarcie odbyło się 8 grudnia 2003 roku z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, służby więziennej, PFRON i Joni & Friends z USA – organizacji, która będzie dostarczać używane wózki inwalidzkie. Rozprowadzane dotychczas w Polsce wózki były remontowane przez więźniów amerykańskich. Centrum Remontowe na warszawskiej Białołęce jest pierwszą poza Ameryką placówką tego typu. Być może wkrótce remontowane tu wózki będą przekazywane dalej, np. na Ukrainę.

 Nie bez znaczenia jest też aspekt resocjalizacyjny tej inicjatywy. Więźniowie chętnie podejmują tę pracę. – Widziałem, jak jeden z nich płakał, że wreszcie i on może zrobić coś pożytecznego dla innych – opowiada pastor Krzysztof Zaręba. Przy naprawie będzie pracować dobrowolnie i bezpłatnie około 20 osadzonych.

Z dostarczonej już partii 300 wózków, część będzie poddana generalnemu remontowi, pozostałe będą rozmontowane na części zamienne. Prawdopodobnie od czerwca każdy użytkownik wózka inwalidzkiego będzie mógł zwrócić się z prośbą o wyremontowanie tam swojego prywatnego wózka inwalidzkiego.

Przywrócone do stanu używalności wózki inwalidzki będą przekazywane bezpłatnie potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Terapeuci i mechanicy dopasują sprzęt do potrzeb konkretnej osoby. Dystrybucja będzie odbywać się dwa razy do roku, na dotychczasowych zasadach, w ramach akcji „Wózki dla Polski”. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Joni i Przyjaciele Polska, tel./fax (0-22) 675 81 68, e-mail: jonipolska@op.pl, www.joniandfriends.org/Poland. (N.H.)

Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna