Słowo i Życie - numer 1/2004


Przedstawiamy:

Grzegorz Baczewski – pastor zboru w Ciechanowie

Urodził się 4 listopada 1960 roku w Zambrowie. W wieku 13 lat zdeklarował się jako ateista i zwolennik teorii Darwina. Zafascynowany przyrodą, po ukończeniu szkoły średniej, podjął studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tam po raz pierwszy zetknął się z Biblią i ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami. Po długich zmaganiach wewnętrznych, porzucił niewiarę i odpowiedział na zaproszenie Zbawiciela. Swoją wiarę i przynależność do Chrystusa wyznał przyjmując chrzest wodny w czerwcu 1982 roku.

Po ukończeniu Akademii w 1985 roku przez kilka lat pracował w wojsku, niosąc pomoc nie tylko medyczną, ale i duchową. Specyfika pracy, a raczej instytucji w której służył, wymagała częstych przeprowadzek: Olsztyn, Elbląg, Bydgoszcz i Tczew. W Tczewie, gdzie osiadł na dłużej, poznał swą przyszłą żonę - Alinę, zawodowego muzyka. Podjęli decyzję wspólnej służby dla Boga. Doświadczyli wielkiego Bożego błogosławieństwa: pracując zawodowo, założyli samodzielnie od podstaw zbór zielonoświątkowy w Tczewie. Zrezygnowali z intratnych stanowisk, by całkowicie poświęcić się pracy w Kościele. Gdy po 9 latach wyjeżdżali z Tczewa, zbór liczył około 300 osób.

W okresie tym, pełnym pracy, ale i różnych napięć doczekali się dwóch synów: Beniamina (1991 r.) i Dominika (1995 r.). W 1998 roku, po kolejnych zmaganiach modlitewnych, podjęli decyzję o przeprowadzce do Ciechanowa, by kontynuować pracę pastorską w Kościele Zborów Chrystusowych.

Grzegorz Baczewski ukończył Zaoczne Seminarium Teologiczne w Ustroniu, Uzupełniające Studia Biblijne oraz Szkołę Poradnictwa Rodzinnego w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym. Aktualnie jest studentem Magisterskich Studiów Biblijnych ChIB.

Jego pasją jest poradnictwo chrześcijańskie. Ukończył 2,5-letnie seminarium z tej dziedziny. Tematykę tę wykłada systematycznie od 1994 roku w Warszawskim Seminarium Teologicznym, a dorywczo w odpowiedzi na zaproszenia zborów i organizatorów konferencji.

Pytany o przyszłość – odpowiada „Bóg jest wielki”... (red.)


Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna