Słowo i Życie - numer 1/2003Daniel Lewczuk

Biznes według Bożych zasad

Słynny ewangelista Billy Graham i wielu światowych liderów chrześcijańskich jest zgodnych: największe poruszenie (pole do ewangelizacji) będzie w miejscach pracy.

W dobie coraz większych wyzwań, zwiększającego się stresu, “parcia” na osiąganie celów, ciągłych redukcji działalności operacyjnej firm, zmniejszania kadry pracowniczej, etyczne i skuteczne działanie w świecie biznesu jest coraz trudniejsze.

Osiąganie sukcesów jest dzisiaj trudniejsze niż 8-10 lat temu. Rynek staje się coraz bardziej nasycony, konkurencja rośnie z dnia na dzień, od ludzi oczekuje się, by robili więcej w krótszym czasie przy mniejszych nakładach. Wynagrodzenia od dwóch lat spadają, możliwości jest coraz mniej, bezrobocie pozostaje na poziomie około 20%. Perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej często  raczej przeraża, niżeli napawa optymizmem i nadzieją na nowe szanse. Coraz częściej sięga się po nowe produkty czy usługi, pozwalające podnieść efektywność pracy, lepiej zarządzać czasem, zwiększyć sprzedaż, usprawnić prezentację itp. Testy psychologiczne, okresowe oceny, coraz popularniejszy coaching są dowodem tego, że konwencjonalne metodologie już nie wystarczają. Zarówno ludzie jak i firmy sięgają po nowe narzędzia.

Osiąganie sukcesu w sposób prawy i etyczny wydaje się prawie niemożliwe. Jednak chrześcijanie tak właśnie chcą funkcjonować. Są tacy, co spotykają się regularnie, by się w tym wspierać, wspólnie modlić się i uczyć, dzielić się doświadczeniami, wymieniać opinie. Zdecydowana większość tematów ich spotkań dotyczy spraw bezpośrednio związanych z pracą, biznesem itd. Poruszane są kwestie podatków, zatrudniania i zwalniania pracowników, etyki w biznesie, traktowania pracowników, szanowania pracodawcy, tworzenia wzorców i wiele innych. Uczestnicy spotkań wywodzą się z różnych Kościołów: protestanckich i katolickich. Pochodzą z różnych środowisk. Mają różne doświadczenia. Są pracownikami i pracodawcami. Reprezentują firmy polskie i zagraniczne. To grupa niezwykle interesująca. Platformą współpracy tej grupy jest EuroForum - polski oddział EuroPartners/CBMCI.

Ambicją EuroForum jest nie tylko tworzenie platformy dyskusji, wymiany opinii, zdobywania umiejętności, wzrostu duchowego, wsparcia wzajemnego, ale również dotarcie do grona 40.000 ewangelicznie wierzących chrześcijan i około 400 Kościołów i społeczności w Polsce, by zintegrować wierzących zaangażowanych w jakiejkolwiek formie w biznes. Oprócz cotygodniowych spotkań (dotychczas w sześciu miastach Polski) planowane jest organizowanie comiesięcznych śniadań biznesowych, co będzie okazją do zaproszenia ludzi niewierzących. Co kwartał planowane jest organizowanie profesjonalnych szkoleń, by chrześcijańscy ambasadorzy w świeckim środowisku byli wyposażeni we wszelkie możliwe narzędzia i umiejętności na najwyższym możliwym poziomie, stanowili przykład profesjonalizmu i wiarygodności. Raz w roku wraz z Executive Ministry (w ramach Ruchu Nowego Życia), podobnie jak w latach ubiegłych, organizowany będzie obiad ewangelizacyjny dla najwyższego szczebla profesjonalistów (prezesów, dyrektorów, polityków etc.) i ich współmałżonków. W planach jest także weekendowy wyjazd integracyjny.

W Warszawie od kilku miesięcy spotykamy się w każdy piątek o 7:30 rano  w hotelu Hyatt. Gorąco zachęcam do dołączenia do nas. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.euroforum.org.pl.

DANIEL LEWCZUK

Autor jest absolwentem Kentucky Christian College w Kentucky (licencjat z administracji i zarządzania) oraz Hope International University w Kalifornii (MBA). Aktualnie ma otwarty przewód doktorski z zakresu zarządzania na Central State University. (red.)
___________________________

Komentarze uczestników:

Podobało mi się, że była dyskusja, dość żywa jak na wczesną porę. Dobrze również, że spektrum uczestników było dość rożnorodne". (A.M.)

"Bliska mi jest tematyka „Biznes według Bożych zasad”, a bliżej - pogodzenie etyki z działalnością biznesową”. (J.D.)

"Trudno właściwie powiedzieć, co mi się podobało najbardziej, ale chyba "konkretność" - realizm tego, co było mówione. Brakuje mi bardzo kontaktu z ludźmi, którzy potrafią "po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów", którzy niekoniecznie pracują w Kościele, chrześcijańskim wydawnictwie albo fundacji, ale którzy spędzają 90% swojego czasu "w świecie", a mimo to wierzą". (P.J.)

"To bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Przyznaję, iż z przyjemnością poznaje interpretacje Słów Boga przez ludzi businessu" (P.S.)

"Podobało mi się to, że w dyskusji ludzie mówili o swoich rzeczywistych doświadczeniach. Nie chcę tu nadmiernie kadzić, ale naprawdę wyszłam zachęcona i bardzo chciałabym uczestniczyć w kolejnych  
spotkaniach". (J.P.)

„Bardzo mi się podoba to spotkanie. Będę przychodził, ponieważ to pomaga w funkcjonowaniu w obecnej sytuacji w świecie. Dobrze jest, jak można przebywać i dzielić doświadczenia z ludźmi kierującymi się Bożymi zasadami w Biznesie”. (A.A.)

„Ogólnie jestem zaskoczony wysokim poziomem merytorycznym dyskusji filozoficznej nad kwestiami, które są zawarte w Piśmie Świętym. Na moje wyczucie (bo tylko takim mogę się kierować na razie) poznałem kilku fajnych ludzi, myślących nie tylko w kategoriach biznesu, ale również co mogę dla ciebie zrobić, działając wspólnie z Panem Bogiem. Podobają mi się takie spotkania, gdzie ludzie różnych środowisk rozmawiają o Bogu w ciszy i skupieniu, a zarazem problemy na tych spotkaniach poruszane mają odniesienie ponad teraźniejszością, mówimy o nich wprost” (A.V.)

„Spotkanie i uczestnicy bardzo interesujący, bo mniej "cierpiętniczy" i bliżej świata niż, ci, z którymi spotykam się na co dzień”. (A.U.)

 Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna