Słowo i Życie - strona główna  
wydawca           prenumerata          redakcja       e-mail

      N U M E R  1/2003

  • N. i B. Hury  OD REDAKCJI

    Pomyślne zakończenie negocjacji o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej było największym politycznym osiągnięciem ubiegłego roku. Oto znaleźliśmy się na progu wspólnego europejskiego domu, w światowej rodzinie wolnych narodów. W euforii podkreślano, że to wspólny sukces wszystkich rządów III Rzeczypospolitej. Rzadko bywamy świadkami takiej jedności, a szkoda. Ten radosny nastrój nie trwał jednak długgo. Wkrótce pojawiły się wątpliwości odnośnie do w zasadzie zakończonych uzgodnień. A o jedności, a raczej jej braku, najlepiej świadczy rozpad koalicji rządowej. To w kraju. Na forum międzynarodowym też wzrost napięcia i różnice zdań co do sposobu postępowania wobec Iraku w ramach walki z terroryzmem. Konflikt dyplomatyczny, niestety, osłabił rolę wojsk jako straszaka. Działania militarne rozpoczęły się 20 marca o godz. 3:30. Wybuchła kolejna wojna, a to oznacza...   więcej
  • Bronisław Hury Unia Europejska - za czy przeciw?

    Co odpowiedziałby Pan Jezus, gdybyśmy zapytali, czy mamy przystąpić do UE czy nie? Jezus z pewnością nie kierowałby się przesłankami ekonomicznymi. Bóg nie zawahał się posłać swojego ludu do niewoli egipskiej. Choć Bóg życzy nam dobrze i posyła błogosławieństwa każdego dnia, to jednak nie materialny dobrobyt jest w Jego oczach najważniejszy.Również suwerenność narodowa i patriotyzm nie były dla Niego najważniejsze. Jego zalecenie: „A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie” (Mt 5,41), było dla słuchaczy pogwałceniem ich dumy narodowej. Oznaczało bowiem akceptację prawa okupanta, na podstawie którego rzymski żołnierz mógł nakazać Żydowi, by niósł jego ekwipunek przez jedną milę.To Bóg wyznaczył narodom czasy i granice bytowania (Dz 17,26-27). Boże Słowo wyraźnie stwierdza również, że władza pochodzi od Boga. Pan Jezus nie poparłby zatem antyglobalistów, choć niektóre ich argumenty pewnie uznałby za słuszne. Jaką więc odpowiedź moglibyśmy usłyszeć od Pana Jezusa?...  więcej
  • Michał Pleban  Starożytne proroctwa wypełnione 

    Kilkanaście szczegółowych proroctw, wypowiedzianych przez różnych ludzi na przestrzeni kilkuset lat,wypełnionych dokładnie w życiu jednego człowieka. Dwa tysiące lat temu na Golgocie, czyli Miejscu Trupiej Czaszki, poza murami Jerozolimy został ukrzyżowany Jezus, zwany Chrystusem. Nie była to zwykła egzekucja, jak tysiące jej podobnych na tym miejscu: Towarzyszyły temu niezwykłe wydarzenia. A Jego śmierć była przepowiedziana w wielu szczegółach setki lat wcześniej. Zapowiedzi te dotyczyły również Jego genealogii, urodzin i działalności. Proroctwa te zostały wypowiedziane i spisane na przestrzeni kilkuset lat, przez wielu ludzi nie znających się nawzajem... ciąg dalszy

02-3.gif