nr 3/2013

    Spis treści
 • Nina i Bronisław Hury  Od redakcji
  ...Jesteśmy świadkami, jak zaczyna rozpadać się egipskie państwo. W Syrii również niespokojnie. Ostatnio użyto tam broni chemicznej. Setki ludzi zginęło, tysiące ucierpiało. Zaniepokojony Izrael. Cały świat z obawą patrzy na Bliski Wschód. Ten rejon zajmuje też szczególne miejsce w Biblii, zwłaszcza w ostatniej z jej ksiąg. „Dzisiaj jest tak wiele znaków wskazujących na szybki powrót Jezusa, że trzeba być duchowo ślepym, by ich nie rozpoznać. Ja już nie wypatruję znaków, ale wyczekuję dźwięków - potężnego odgłosu trąby i okrzyku anioła: Nadchodzi Oblubieniec!” - pisze David Reagan.
  W tym numerze „Słowa i Życia” odnotowujemy ukazanie się kolejnych książek dotyczących Objawienia św. Jana. Kontynuujemy też temat związków o charakterze seksualnym, by
  jak pisze Philip Yancey - na powrót wskrzesić wizerunek seksu, który zgodny jest z Bożym planem(Seks z górnej półki). Jak stwierdza pastor W. Andrzej Bajeński (Zakazane związki”), „naszą intencją jest nie tyle atakowanie zwolenników liberalizmu moralnego czy bronienie zwolenników wartości tradycyjnych, ale zaprezentowanie jasnego spojrzenia z perspektywy biblijnej... więcej

 • W. Andrzej Bajeński Zakazane związki

  ...Związki o charakterze seksualnym - sprawa ważna, bo dotyczy praktycznie wszystkich. To jedna z najgłośniejszych kwestii naszych czasów, wzbudzająca wiele kontrowersji i często skrajnych emocji. Nieczęsto bywa poruszana z kazalnic, za to chętnie nagłaśniana przez media. Moją intencją jest nie tyle atakowanie zwolenników liberalizmu moralnego czy bronienie zwolenników wartości tradycyjnych, ale zaprezentowanie jasnego spojrzenia z perspektywy biblijnej na sprawy związków międzyludzkich o charakterze seksualnym. na Bożej liście związków zakazanych większość to związki hetero- (kazirodcze i cudzołożne), potem homoseksualne i zooseksualne. Nie są tu wymienione związki pedofilskie, nekrofilskie i inne dewiacje. Bóg określa je jednoznacznie: sprośność, nieczystość, obrzydliwość, ohyda, sromota. Ludzkie opinie w tej kwestii są zróżnicowane... czytaj dalej
 • Philip Yancey Seks z górnej półki
  Ze wszystkich si
  ł chcę na powrót wskrzesić w sobie, w mym umyśle wizerunek seksu, który zgodny jest z Bożym planem. Będę wytężał słuch, by usłyszeć tę najbardziej intrygującą pogłoskę o innym świecie, którą Kościół tak często ignorował lub wręcz tłumił. Zanim to uczynię, muszę wyrazić współczucie wszystkim, którym nie udało się znaleźć tego planu - przez promiskuizm, cudzołóstwo i rozwód. Jezus ustanowił dla nas wszystkich przykład - odnosząc się z wielką delikatnością do tych, którzy upadli z powodu jakiegoś grzechu związanego z seksem. Zaoferował im przebaczenie. Nie groził sądem, rozumiejąc, że są ciężko ranni w duchu. Ten ból, który dręczy człowieka po popełnieniu grzechu na tle seksualnym, stanowi - co zastanawiające - pośredni dowód na istnienie Bożego zamiaru względem seksualności. Ci, którzy „testują” ten zamiar i upadają, nabywają dręczącego poczucia, że czegoś im brakuje. Rozpaczliwie chcemy połączyć się z partnerem, pragniemy, aby nasze poczucie intymności ciągle wzrastało, nawet jeśli rozwija się bez zarzutu. Pragniemy być w pełni poznani i w pełni kochani. Kiedy to się nie zdarzy lub gdy kruche połączenie przerywa się, dowodzi to po prostu, że w seks, podobnie jak w każdą dziedzinę życia, wkracza upadła natura ludzka i uniemożliwia nam osiągnięcie ideału... czytaj dalej

 • Bartosz Sokół Nowy człowiek
  Nowy człowiek - oto idea, która opętała Hitlera i zbudowała fundament pod gmach komunizmu. Pod ruinami spalonych miast i stosami zapomnianych mogił musimy dostrzec zdumiewającą myśl, która popchnęła świat w szalone tory samozniszczenia.Fryderyk Nietzsche przedstawił w swoich pracach koncepcję „nadczłowieka”, tworząc ideologiczną podstawę dla planów Hitlera. Filozoficzną ideę uzupełniono antropologią, a ważne miejsce w świadomości narodu zajęła eugenika. Zaczęto mówić o „czystej rasie” i „nowym społeczeństwie”, upatrując w odpowiedniej polityce genetycznej sposobu na świetlaną przyszłość Tysiącletniej Rzeszy. Ideologia komunizmu dążyła do tego samego celu, pragnąc stworzyć nowy typ ludzkiej zbiorowości. Już w Manifeście Partii Komunistycznej (1848) znajdujemy słowa o obaleniu przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego. Radziecka propaganda wytworzyła pojęcie homo sovieticus, twierdząc, iż jednostka zaangażowana w realizację marksistowskiej wizji wznosi się na kolejny szczebel ewolucji ludzkości.Mamy więc biologię i socjologię, które trudzą się wspólnie nad wielkim zadaniem ulepszenia człowieka. Nie trzeba szczególnie przekonywać, iż obie próby zakończyły się zupełnym fiaskiem. Głęboka intuicja ludzkości podpowiadała jednak słusznie, że musi istnieć jakiś doskonalszy model człowieczeństwa...czytaj dalej

 • Lee Strobel Jezus i niewolnictwo
  Jak można pogodzić milczenie Jezusa w sprawie zniesienia niewolnictwa z Bożą miłością do wszystkich ludzi? Dlaczego Jezus nie wstał i nie zawołał: „Niewolnictwo jest złe!”? Czy to oznaka wady moralnej, że nie działał na rzecz likwidacji instytucji poniżającej ludzi stworzonych na obraz Boga?[...]
  W spo
  łeczeństwie żydowskim, zgodnie z Prawem, każdy niewolnik miał odzyskiwać wolność każdego Roku Jubileuszowego. Innymi słowy, wyzwolenie niewolników odbywało się co siedem lat. Niezależnie od tego, jak to prawo było przestrzegane, tak właśnie Bóg powiedział i to były ramy, w których Jezus się wychowywał. Trzeba jednak przyjrzeć się dobrze misji Jezusa. Jej istotą nie było rozbicie rzymskiego systemu ekonomicznego, którego częścią było niewolnictwo. On przyszedł, żeby uwolnić ludzi od ich grzechów. Tutaj jest moja główna myśl: Jego przesłanie przemienia ludzi w taki sposób, że zaczynają kochać Boga całym swoim sercem, duszą, umysłem i ze wszystkich sił i kochać bliźniego jak siebie samego. A to oczywiście wywiera wpływ na ideę niewolnictwa...

 • Cudowna Boża łaska
 • Waldemar Świątkowski Chrzest Duchem Świętym
  Najczęstsze pytanie brzmi: od kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas? Czy chrzest Duchem Świętym następuje w wyniku nowego narodzenia i czy jest tym samym? Nowe narodzenie i chrzest Duchem Świętym nie jest tym samym. To dwa odrębne wydarzenia. Mogą występować jedno po drugim lub po jakimś czasie...
  Nieporozumienia powstają dlatego, ponieważ wiedziemy spór nie o to, co trzeba. Spieramy się o to, jak i kiedy otrzymuje się Ducha Świętego. A o tym nie decyduje człowiek i jego argumenty, lecz Bóg.
  .. czytaj dalej

 • Odnowienie umysłu
 • Krzysztof Pawłusiów Prowadzenie Duchem Świętym
 • Kenny Boles Co nas czeka w wieczności
 • David Reagan Gniew i chwała
 • Angelika Chimkowska Kąkol w moim sercu
 • Bronisław Hury Społeczność Chrześcijańska "Północ" - przeprowadzka
 • Tymoteusz Miara Z Ewangelią wśród Nepalczyków
Zaprenumeruj

Słowo i Życie można nabyć w zborach KCh oraz  w księgarni Jack w Ustroniu


Wydawca: Kościół Chrystusowy w
                  RPCopyright © Słowo i Życie 2013