Słowo i Życie - strona główna  
wydawca   prenumerata   redakcja  e-mail
N U M E R  3/2004         

  • Nina i Bronisław Hury Od redakcji

    ... Mnogość i różnorodność informacji. Tylko nieliczne pomyślne. Dla mediów dobra wiadomość to ta zła, bo takie właśnie najlepiej przyciągają uwagę. Ale my wolimy te niemedialne - dobre. Chcemy usłyszeć, że ktoś bliski dojechał szczęśliwie, że interes się powiódł a dziecko uczy się dobrze.
    Najlepsza wiadomość pochodzi od Boga. Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie  to najwspanialsze, co człowiek może usłyszeć. Ale nawet jej zagraża wypaczenie. Można wierzyć w rzeczy nieprawdziwe. Można, jak pisał apostoł Paweł mieć „gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną” (Rz 10,2). Zwraca na to uwagę tekst Jana Wierszyłowskiego “Dlaczego należy znać Jezusa prawdziwego?”. Nie wszystko, co się o Jezusie mówi i pisze, jest prawdą, a pod Jego mię podszywa się wielu zwodzicieli. Dlatego należy znać Jezusa prawdziwego, gdyż nie można uciec od zajęcia wobec Niego określonej postawy, od której zależy wieczny los każdego człowieka.  więcej


Nade wszystko, co jest warte poznawania, warto - dla własnego dobra - poznać rzeczywistego Jezusa dokładnie, osobiście, bezpośrednio z wiarygodnego źródła - Pisma Świętego. Różnych informacji o Jezusie istnieje bowiem – jak wiemy – mnóstwo: w encyklopediach, w literaturze pięknej, w muzyce, w plastyce, w ludowych podaniach, w baśniach. Wiele z nich jest bałamutnych. Wszystkie je odrzucam. 
I jeszcze jedno uzasadnienie potrzeby poznawania Jezusa prawdziwego: Pod imię Jezusa podszywa się obecnie wiele różnych zwodzicieli, w rzeczywistości będących na usługach szatana. Jezus przestrzegał przed nimi. Mówiąc o czasach ostatecznych powiedział: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus; i wielu zwiodą (Mt 24, 4-5).  więcej

Słowo i Życie mozna zakupić w zborach KZCh,
w księgarniach Biblos i Agape w Warszawie
oraz Jack w Ustroniu


strona główna
© Słowo i Życie

Słowo i Życie - numer32/2004