numer 3/2004


20-lecie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie

Pamiętam dobrze, jak przed 20 laty redagowałem pismo do ówczesnych władz z prośbą o zezwolenie na działalność Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Pismo to, przed wysłaniem, opatrzyłem datą 28 maja 1984 roku. Tę datę traktujemy teraz jako dzień rozpoczęcia naszej służby.
Początkowe plany były bardzo skromne. Marzyłem o 10, może 12 studentach i najwyżej kilku latach działalności. Jednakże Bóg pobłogosławił nasze plany i marzenia tak, że pierwszy kurs rozpoczęliśmy z 56 studentami  -
wspomina w okolicznościowym liście Michał Weremiejewicz, założyciel i dyrektor Instytutu.

Pierwsze zajęcia odbyły się 19 października 1984 w kaplicy przy ul. Puławskiej 114. Instytut powstał jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ugrupowanie Kościoła Chrystusowego) w związku z potrzebą szkolenia przywódców, a pierwotna jego nazwa brzmiała: Korespondencyjne Seminarium Biblijne. Jego działalność od początku wykraczała poza ramy naszego Kościoła. Zarówno studenci, jak i wykładowcy wywodzili się z różnych Kościołów. Najpierw był to jeden korespondencyjny kurs biblijny. Kolejne lata przynosiły nowe wyzwania, które stymulowały szerszą i coraz bardziej zróżnicowaną działalność edukacyjną, wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Kościoła. Wzrastała liczba studentów i pracowników, powstawały nowe formy i metody kształcenia, rozwijała się działalność wydawnicza, nawiązano bliską współpracę z zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, zwłaszcza z TCM w Austrii. W 1992 roku Korespondencyjne Seminarium Biblijne (wówczas już jako ogólnokościelna agenda Kościoła Zborów Chrystusowych) zmieniło swą nazwę na bardziej adekwatną: Chrześcijański Instytut Biblijny.

Aktualnie w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie, na różnych typach studiów biblijnych, kształci się ponad 300 osób z różnych Kościołów. Na przestrzeni dwudziestu lat z różnych form nauki w ChIB skorzystało ponad 2800 studentów. Każdego roku Instytut wydaje kilka nowych książek. Dotychczas ukazało się 59 tytułów (w tym siedem opracowań własnych) o łącznym nakładzie około 250 tys. egzemplarzy.

Aktualne informacje o rodzajach studiów biblijnych i bogatej ofercie wydawniczej Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego dostępne są na stronie internetowej lub w biurze Instytutu:
Chrześcijański Instytut Biblijny   ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa
tel. (+22) 646 82 28 fax (+22) 646 82 27Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna