numer 3/2004


Victor Knowles

Czymże jest człowiek

Podczas ostatniego pobytu w Polsce czytałem pewnego poranka Psalm 8. Moja uwagę przykuły wspaniałe słowa:
„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś" (Ps 8,4-6 BT).

Polska była miejscem zagłady wielu nieszczęśliwych ludzi w latach 1939-1945. Hitler dążył do eksterminacji tych, którzy w jego mniemaniu byli podludźmi, należącymi do niższego gatunku, albo nie nadawali się do życia: Żydów, Słowian, starców, niedołężnych. Człowiek go nie obchodził. Uważał, że jego naród jest superrasą, nadrzędną wobec innych. Ale Hitler nie miał racji. Człowiek został stworzony mniejszym od aniołów (wg Biblii Gdańskiej, inne tłumaczenia podają: mniejszym od Boga albo od istot niebieskich – przyp. red.). Sami aniołowie zaś, choć stworzeni przez Boga jako istoty niebieskie, nie zostali wywyższeni ponad Jezusa (Hbr 1,5-14). Porządek wszechświata jest następujący: Chrystus, aniołowie, człowiek. Koniec kropka.

Żadna rasa nie jest wyższa od innej. Wszyscy jesteśmy rodzajem ludzkim. Bóg wywiódł wszystkie narody z jednego człowieka (Dz 17,26). Wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi.

Zadziwiające jest to, że Bóg, który stworzył wszechświat (zrobił to po prostu „swoimi palcami”), pamięta o człowieku. Zajmuje się nim do tego stopnia, że nawiedza nas w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Powiedzmy więc razem, jako Jego stworzenie: "O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twe imię po wszystkiej ziemi!" (Ps 8,9).  ■

[tłum. z ang. M. Jakoniuk]Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna