nr 2/2013

    Spis treści

...Dziś, urodzony po wojnie dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, komentując tamte wydarzenia i rocznicowe uroczystości, stanowczo twierdzi, że zawiodło polskie państwo, bo nie broniło swoich obywateli pochodzenia żydowskiego; pyta, gdzie byli polscy sąsiedzi, gdy ginęli Żydzi. Twierdzenie i pytanie wydają się słuszne, choć nieco aroganckie w ustach kogoś, kto tamtej rzeczywistości osobiście nie doświadczył. I nie chodzi o usprawiedliwianie bezduszności czy donosów. Te niestety były i wyrządziły wiele zła, zarówno Żydom jak i tym nielicznym, którzy ich ukrywali. Chodzi o przykładanie ocen stosownych do tamtych okoliczności. Dziś, siedząc wygodnie w fotelu, łatwo przychodzi rzucanie tak stanowczych twierdzeń i twardych pytań.
Poprawność polityczna często dziś powstrzymuje przed wypowiadaniem niepopularnych przekonań, choć konsekwencją jest jedynie czyjeś oburzenie. Przykładem tego może być małżeństwo, jako potwierdzony przysięgą związek mężczyzny i kobiety, czy homoseksualizm, jako wynaturzenie i grzech. Biblijne stanowisko w tych kwestiach jest dziś politycznie bardzo niepoprawne, jednak - jeśli mamy być wierni Bożemu Słowu - nie możemy milczeć. O tym m.in. w tym numerze „Słowa i Życia”...  więcej

 • Grzegorz Baczewski Małżeńskie mity
 • Dariusz Filimon Mojej Żonie na 25-lecie Ślubu
 • Wiesława Naumiuk Dzień Matki
 • Wala Jarosz Wspomnienia Adeli Bajko (pdf)
 • Marcin Zwoliński Boży certyfikat jakości
 • Paweł Jarosz Ogólnopolski Marsz dla Jezusa. Hosanna Synowi Dawida
 • Bronisław Hury Homoseksualizm - cywilizacyjny spór
 • Agnieszka Podwysocka Podkusiło mnie
 • Agnieszka Podwysocka I jeszcze śmiem narzekać
 • Konferencja Krajowa 2013. Chrystus - nasz Uzdrowiciel
 • Leszek Korzeniecki Najtrudniejsze polecenie Jezusa

  Jezus
  dał swoim uczniom kilka bardzo trudnych poleceń. Zgorszyli się, kiedy powiedział, że mają jeść Jego ciało i pić Jego krew. Ale to nie było najtrudniejsze. Najtrudniejsze brzmi inaczej: Naśladuj mnie! Aż trudno nam uwierzyć, że Jezus mówił serio, że mamy Go naśladować. Ale On naprawdę to miał na myśli. Chciał, byśmy naśladowali Jego sposób głoszenia, Jego życie modlitewne, mieli wpływ na otoczenie, okazywali miłosierdzie i przebaczenie. Z tym łatwo się zgadzamy. Ale gdy dochodzimy do nadprzyrodzonego objawiania się Boga w Jego służbie, myślimy, że to był JezusBoży Syn, a nas to nie dotyczy.
  ..
  dalej

 • Nina Hury Długi weekend w Ostróda Camp
Zaprenumeruj

Słowo i Życie można nabyć w zborach KCh oraz  w księgarni Jack w Ustroniu


Wydawca: Kościół Chrystusowy w
                  RPCopyright © Słowo i Życie 2013