wydawca   prenumerata  e-mailN U M E R   1
/2010
 • Nina i Bronisław Hury  Od redakcji

  Nic na tym świecie nie jest doskonałe. Boże Słowo daje nam jednak nadzieję, że choć ani my, ani to co robimy doskonałe nie jest, to jednak dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty nasz grzech może być zakryty, a pierwotna więź z Bogiem przywrócona. Przypominają nam o tym Święta Wielkanocne, przywołujące wydarzenia związane z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Temu właśnie poświęcamy wiele miejsca w tym numerze „Słowa i Życia”. Nie pozwólmy, by świąteczna tradycja zagłuszała istotę tych Świąt...

 • Nasza Wielkanoc

  ...Święta są po to, by wielkie wydarzenia były przypominane, rozumiane i celebrowane. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to dwa największe wydarzenia w historii ludzkości. Pusty krzyż i pusty grób to dwa świadectwa wielkiego dzieła Bożego, zaplanowanego od prawieków, dokonanego prawie dwa tysiące lat temu...
  ...Często pomijamy fakt, że Jezus Chrystus – przez ofiarowanie samego siebie - złożył nie tylko ofiarę za grzech, ofiarę pokutną i ofiarę pojednania, ale również ofiarę pokarmową i całopalną. Jezus wielokrotnie mówił o sobie, że jest chlebem z nieba i daje życie na wieki: „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata” (J 6:51)....


 • Ukrzyżowanie - Jego godzina

  ...W istocie to nie Judasz, Annasz czy Piłat, ale Jezus - konsekwentnie zmierzając na krzyż - panował nad wydarzeniami. Mógł nie dopuścić do aresztowania: „Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?” (Mt 26:53-54). Zamiast tego, wyszedł na spotkanie tych, którzy przyszli Go aresztować... Ta zgraja nie miała nad Nim żadnej mocy. Dlatego musieli się cofnąć i paść przed Nim na ziemię. To On nakazał, by pozwolono uczniom odejść. To On zabronił Piotrowi używać miecza w Jego obronie i uzdrowił obcięte ucho Malchusa (Łk 22:49-51, J 18:10-11). To On pozwolił na to, by Go związali...

 • Artur Iniarski  Prawdziwy symbol Wielkanocy
 • W. Andrzej Bajeński Pamiętając i oczekując
 • Diana Murphy To jest Boży czas
 • Jerzy Marcol Obywatele Królestwa Niebios
 • Wala Jarosz Oto jestem. Poślij kogoś innego
 • Marian Biernacki Nie podnoś kamienia, którym cię uderzono
 • Bert Clendennen Żołnierz Jezusa Chrystusa
 • Bert H. Clendennen (1922-2009)
 • Wszystko mi się sypało [świadectwo]
 • Józef Wróbel Moje nawrócenie (pdf)

  Zabroniono mi uczęszczać na nabożeństwa. Starano się przekonać mnie, że jestem w błędzie... Matka była bardzo zła, że modlę się bez książeczki do nabożeństwa, że nie odmawiam pacierza, a prowadzę jakąś rozmowę z Bogiem. Wkrótce rodzice przekonali się, że nie uda im się powstrzymać mnie od uczęszczania na nabożeństwa, zabronili mi więc rozmów na ten temat Boga z rodzeństwem i z sąsiadami. Zagrozili również, że jeśli ktoś się dowie, że wystąpiłem z Kościoła katolickiego i że jestem baptystą, to wyrzucą mnie z domu...  Zbór nic nie wiedział o moich przeżyciach, bo sumienie moje nie pozwalało mi źle mówić o rodzicach. Żal mi ich było, bo oni wtedy jeszcze nie rozumieli, że źle postępują. Nie chciałem robić im przykrości, ale nie mogłem już dłużej milczeć i zacząłem mówić o moim Zbawicielu i Jego Ewangelii. Byłem gotów na wszystko....

 • Nina Hury Józef Wróbel (1919-2010) pdf
 • Zdzisław Miara Wiarygodne i prawdziwe

  Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Gdzie znajdują się teraz ci, co pomarli? Gdzie ja się znajdę, kiedy umrę? Takie pytania towarzyszą refleksjom o przemijaniu i sensie życia. Pan Bóg jest w stosunku do nas bardzo dobry i poprzez swoje Słowo pozwala człowiekowi znaleźć odpowiedź na to trudne pytanie...

 • Dorota Barczuk Zaczęło się od marzeń [Konferencja "Barwy Życia]
 • Wala Jarosz  Kobiety Razem [Konferencja "Barwy Życia]

Zaprenumeruj

Słowo i Życie można zakupić w zborach WKCh oraz  w księgarni Jack w Ustroniu

strona główna

Copyright © Słowo i Życie 2010