Słowo i Życie nr 3/2006


Wspólne nabożeństwo zborów warszawskich

Ewangeliczni razem” - to hasło częściej niż dotychczas pojawiać się będzie w najbliższych miesiącach. Alians Ewangeliczny w RP ogłosił bowiem Rok Ewangelicznego Chrześcijaństwa. Jego inauguracja odbyła się 15 października na wspólnym nabożeństwie warszawskich Kościołów ewangelicznych. Wspólne nabożeństwa w Warszawie odbywały się niejednokrotnie. Tym razem zbory warszawskie odwołały niedzielne poranne nabożeństwa w swoich miejscach zgromadzeń, by uczestniczyć w jednym wspólnym nabożeństwie o godzinie 11:00. I na tym polega wyjątkowość tego wydarzenia.

Wspólne nabożeństwo, któremu patronował Alians Ewangeliczny, odbyło się w wynajętej auli Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji przy ul. Bobrowieckiej 9. Przybyło około 1300 osób, by wspólnie wielbić Boga i cieszyć się z Jego błogosławieństw, uczyć sie z Jego Słowa i modlić się. Oficjalnie do tej akcji przystąpiły następujące zbory: Zbór Stołeczny oraz „Nowe Życie” (Kościół Zielonoświątkowy), Społeczność Chrześcijańska „Puławska” i „Północ” (Wspólnota Kościołów Chrystusowych), Zbór Dom Boży i Kościół „Droga Sprawiedliwych” (Kościół Boży w Chrystusie), Ursynowska Społeczność Ewangeliczna, Kościół Dobrego Pasterza, Chrześcijański Kościół Reformacyjny, „Za Jezusem” (Kościół Chrześcijan Baptystów).

To wspólne świętowanie ku Bożej czci prowadzili pastorzy: Arkadiusz Kuczyński (Stołeczny Zbór Kościoła Zielonoświątkowego) i Władysław Dwulat (Sekretarz Generalny Aliansu Ewangelicznego). Uwielbieniu przewodził Sienna Gospel Choir. Przeżywaliśmy coś z tego, o czym król Dawid wspominał w Ps 42,5: "Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego". Radość i dziękczynienie można Bogu wyrażać na wiele sposobów. Można to robić także w samotności. Ale jest coś ekscytującego w świętującym tłumie. Gdy "Sienna Gospel Choir" zaśpiewał pieśń w powolnym ale uroczystym tempie "Wszechmogący Boże, kocham Ciebie, drogi Panie mój" i dalej "Barankowi cześć" znaleźliśmy się jakby w nieziemskiej, niebiańskie atmosferze.

Inicjatorem i pomysłodawcą tego nabożeństwa była misja Next Generation Alliance. Było to bowiem również, albo raczej przede wszystkim, nabożeństwo motywacyjne Kościołów warszawskich w związku z organizowaną przez tę misję akcją ewangelizacyjną (patrz tekst „Ewangelia na bankiecie”). Uczestniczyli więc w nim również przedstawiciele NGA, a kazanie wygłosił Andrew Palau, syn znanego ewangelisty Luisa Palau. Jego świadectwo [p. tekst „Ta cała chrześcijańska gadka] było wielką zachętą i wezwaniem do zaangażowania się w ewangelizację bankietową. O warszawskich przygotowaniach do niej mówił pastor Paweł Jarosz – koordynator NGA w Warszawie.

W związku z rozpoczynającym sie następnego dnia w Warszawie Zgromadzeniem Ogólnym Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (EAE) obecni byli również przedstawiciele tej organizacji, m.in. jej przewodniczący Gordon Showell-Rogers. Zostały też zaprezentowane projekty misyjne, m.in. „Realna Nadzieja”.

Zebraliśmy się tam przede wszystkim ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej wspominaliśmy cenę, jaką On zapłacił za zbawienie człowieka.

To było wydarzenie historyczne, pierwsze, ale – miejmy nadzieję – nie ostatnie. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna