Słowo i Życie nr 3/2006

190-lecie Towarzystwa Biblijnego w Polsce
40-lecie wydania Nowego Testamentu w nowym przekładzie (Biblia Warszawska)
60-lecie Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych

Aby Słowo Pana się rozpowszechniało

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę” - czytamy w biblijnej Księdze Kaznodziei Salomona (3:1-8). Potrójny jubileusz to czas szczególny na dziękowanie Bogu i wielbienie Go za wszystko, co uczynił, a też dziękowanie ludziom.

Dziękujemy Wszechmogącemu za 190 lat istnienia i działania Towarzystwa Biblijnego w Polsce, za wszystkich ludzi, którzy je założyli i za jego pośrednictwem rozpowszechniali i rozpowszechniają Słowo Boże.

Dziękujemy za tłumaczy Pisma Świętego, dzięki którym wierzący i poszukujący mogą czytać Biblię w swoich ojczystych językach. A w tym roku szczególnie dziękujemy za tłumaczy Biblii na język polski, za tłumaczy Biblii Warszawskiej, za ich przekład tego Słowa na polszczyznę XX wieku. Nowy Testament w tym tłumaczeniu mamy już od lat 40, a całą Biblię od 31.

Dziękujemy też za Zjednoczone Towarzystwa Biblijne, które od 60 lat koordynują i wspomagają pracę Towarzystw, obecnie już w ponad dwustu krajach. Dzięki tej organizacji możliwa jest współpraca międzywyznaniowa i międzynarodowa, dzielenie się zasobami intelektualnymi i materialnymi. Jednocześnie składamy hołd tym, dzięki którym ruch Towarzystw Biblijnych powstał i rozwijał się na świecie i w naszym kraju.

Cieszymy się, że w projekty Towarzystwa Biblijnego włącza się coraz więcej ludzi, świadomych, że jest wiele osób spragnionych poznawania Słowa Bożego, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki życzliwości, modlitwie, ale i ofiarności dobrych ludzi wiele osób otrzyma bezpłatny egzemplarz Biblii.

Modlimy się o to, aby zarówno na całym świecie, jak i w naszym kraju było coraz więcej tych, którzy zabiegają o to, aby - jak mówi apostoł Paweł w 2 Liście do Tesaloniczan - „Słowo Pana rozpowszechniało się i było rozsławiane” (2 Tes 3:1).

Z okazji tego potrójnego Jubileuszu Towarzystwo Biblijne zorganizowało w dniu 16 listopada 2006 br. koncert w ewangelicko-augsburskim kościele św. Trójcy w Warszawie. Był on możliwy dzięki życzliwości i honorowemu patronatowi Parafii św. Trójcy i jej proboszcza ks. dr. Włodzimierza Nasta oraz wykonawców, którzy swoje talenty ofiarowali na Bożą chwałę i na pożytek i dla przyjemności człowieka. Słuchacze zachwyceni byli śpiewem pani Magdaleny Cieślar (sopran) i pana Dariusza Górskiego (bas) oraz grą na organach pana Jerzego Dziubińskiego. Honorowy patronat nad koncertem sprawowała Warszawska Opera Kameralna. Młodzież z ewangelickich parafii warszawskich czytała teksty, i te biblijne, i korespondujące z nimi fragmenty artykułów z prasy współczesnej. Był to czas słuchania, zachwytu, refleksji i modlitwy, także dziękczynnej.

Wiemy, że Słowo Biblii jest zawsze aktualne, inspirowało i inspiruje artystów, było i jest pociechą i nadzieją, pozwala odnaleźć drogę poszukującym. Jednak często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ono jest obecne w naszym życiu. Przekazujemy informacje, apele, porady, powołując się na duchownych, psychologów, nauczycieli czy filozofów. A ta wiedza ma po prostu swoje źródło w Biblii, w Bożej radzie i w Bożej mądrości. Bóg i Jego Słowo tak naprawdę - jak czytamy w Dziejach Apostolskich - jest przecież niedaleko od każdego z nas (por. Dz 17:27).

Próbujmy wnosić w naszą codzienność chociaż odrobinę z tego bogactwa zawartego w Biblii, z którego możemy czerpać do woli. Starajmy się też wspierać duchowo i w miarę możliwości również materialnie działalność Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

MAŁGORZATA PLATAJS

Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna