Słowo i Życie nr 3/2006


Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu

Rada Krajowa WKCh na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2006 roku w Zakościelu rozpatrzyła pozytywnie wniosek grupy wierzących z Wrocławia o zarejestrowanie ich jako Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu – nowego zboru WKCh. Grupie tej przewodniczy br. Stanisław Blank, jako pastor przełożony, oraz Rada Starszych, którą tworzą bracia: Adam Majchrowski i Mirosław Walczak. Konferencja Krajowa, wysłuchawszy ich wystąpień oraz relacji Prezbitera Naczelnego pastora Andrzeja Bajeńskiego, jednomyślnie zaakceptowała tę decyzję.

To nietypowa i niełatwa sytuacja. Powstanie tej nowej wspólnoty nie nastąpiło w sposób, jaki można by sobie wymarzyć. Kilkudziesięciosobowa grupa wystąpiła z I Zboru Baptystycznego we Wrocławiu, po czym postanowiła przyłączyć się do naszego Kościoła.

Od dwóch lat uwidaczniał się w Zborze wyraźny podział, związany ze sposobem jego prowadzenia, z postawami i zachowaniami oraz metodami rozwiązywania problemów. Był to trudny czas zarówno dla nas, jak i dla całego Zboru. Przeżywaliśmy to jako konflikt i walkę duchową. Rozumieliśmy przecież, że nasi bracia i siostry ze zboru nie są naszymi wrogami. Ani my, ani oni, nie sprzeniewierzyliśmy się Chrystusowi. W naszym odczuciu nie chodziło o odmienne rozumienie Pisma Świętego, ani o mniejszą wierność Bogu którejś ze stron, ale o odmienne rozumienie praktyki służby Kościoła. Po którymś z głosowań podczas zebrania członkowskiego wyraźnie było widać, jak bardzo Zbór był podzielony. Nie chcąc dłużej trwać w takiej sytuacji, postanowiliśmy szukać innych rozwiązań.

Wtedy wyszliśmy z inicjatywa założenia IV Zboru Baptystycznego, na co początkowo nie otrzymaliśmy zgody. A później, kiedy taka możliwość zaczynała się zarysowywać, mieliśmy przeświadczenie, że Bóg prowadzi nas w innym kierunku. Po wielodniowym okresie modlitw i postu, rozmyślań nad rozwiązaniem problemu, postanowiliśmy szukać oparcia we Wspólnocie Kościołów Chrystusowych. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z pastorem Andrzejem Bajeńskim. Wyjaśniliśmy nasze motywy, pragnienia i zamiary. Doszliśmy do przekonania, że wystąpienie z wnioskiem o włączenie nas jako zboru Wspólnoty Kościołów Chrystusowych będzie najwłaściwszym krokiem.

Tak też przed kilkoma tygodniami zrobiliśmy, składając na ręce br. Andrzeja Bajeńskiego oficjalne pismo w tej sprawie. Mimo trudnych doświadczeń mamy nadzieję w Panu i wierzymy, że życie i służba Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu przyniosą Jemu chwałę, pożytek ludziom, a my doświadczymy Bożego błogosławieństwa i pokoju. Jesteśmy też przekonani, że z czasem nasze relacje z I Zborem Baptystycznym we Wrocławiu poprawią się. O to się modlimy i życzymy, by Bóg im błogosławił.

Chcemy też wyrazić naszą wdzięczność Radzie Krajowej i Dorocznej Konferencji WKCh za przychylność – relacjonował na sesji plenarnej Konferencji Krajowej WKCh pastor Stanisław Blank.

Pastor Andrzej Bajeński podkreślał, że przez kilka ostatnich tygodni prowadził rozmowy zarówno we Wrocławiu, jak i z Prezbiterem Naczelnym Kościoła Chrześcijan Baptystów pastorem Andrzejem Sewerynem. Nieporozumienia nie są miłe ani oczekiwane, ale się zdarzają - nawet w Kościele (Dz 15,36-41). Trzeba mądrości, pokory i rozwagi, by nie pozwolić na żniwo Bożemu przeciwnikowi, nie dopuścić do szkodzenia Kościołowi jako Ciału Chrystusa. Takie sytuacje należy łagodzić i nie podsycać konfliktu. Wspólnota Kościołów Chrystusowych, wychodząc naprzeciw prośbie tej kilkudziesięcioosobowej społeczności we Wrocławiu, nie czyni tego na przekór komukolwiek, ale chce pomóc im funkcjonować, w nadziei że nie zaszkodzi to dobrym relacjom bratnich Kościołów, choć trudno oczekiwać pełnej zgody w tej kwestii.

Życząc Bożego błogosławieństwa i duchowego wzrostu, wierzymy, że to „przegrupowanie” nie zaszkodzi Królestwu Bożemu, a Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu dobrze wpisze się w ewangelikalny krajobraz tego miasta. (red.)


Copyright
© Słowo i Życie 2006

Słowo i Życie - strona główna