Słowo i Życie nr 3/2006


Anna Kryszyłowicz

Ewangeliczni razem


W trosce o jedność duchową, chrześcijańskie współdziałanie i wspólne świadectwo,

my, chrześcijanie ewangeliczni z różnych wspólnot kościelnych i organizacji parakościelnych, wyznający ewangeliczne zasady wiary, wezwani do oddawania chwały Wszechmogącemu Bogu
oraz głoszenia Ewangelii o zbawieniu i czynienia ludzi uczniami Jezusa Chrystusa,
w imię Boże powołujemy Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
jako organizację międzykościelną chrześcijaństwa ewangelicznego w naszym Kraju“.

Preambuła Statutu Aliansu Ewangelicznego w RP

Alians Ewangeliczny w RP został założony w 2000 roku przez Kościoły i organizacje chrześcijańskie. W 2004 roku został powołany Sekretarz Generalny AE pastor Władysław Dwulat, który pełni tę funkcję społecznie. Otwarto biuro oraz zatrudniono asystentkę sekretarza Annę Kryszyłowicz.

Sekretariat AE zajmuje się organizacją i koordynacją współpracy ewangelicznych chrześcijan poprzez tworzenie m.in. komisji tematycznych. Powstało forum ds. zakładania zborów, forum kobiet, młodzieży, poradnictwa chrześcijańskiego, w ramach których organizowane są konferencje, wymiana doświadczeń i wspólne działania.

Została stworzona strona internetowa informująca i promująca działania i wydarzenia ewangeliczne w naszym kraju.

Na posiedzenia Rady Krajowej AE, które odbywają się dwa razy do roku, zapraszani są goście: liderzy, pastorzy, szefowie nowo powstałych organizacji chrześcijańskich, którzy przedstawiają swoją służbę, nowe pomysły i wyrażają chęć przystąpienia do Aliansu.

Sekretarz Generalny pastor Władysław Dwulat uczestniczył w kilku zagranicznych ewangelicznych wydarzeniach, nawiązując współpracę i proponując realizację podobnych przedsięwzięć na gruncie polskim. Efektem tych działań są następujące projekty:

  • EQUIP John Maxwell, Milion Leaders Mandate. Jest to trzyletni program konferencji szkoleniowych dla przywódców chrześcijańskich.

  • NGA Louis Palau, Next Generation Alliance. Jest to program ewangelizacji poszczególnych grup środowiskowych poprzez organizowanie spotkań w gronie przyjaciół.

  • GLS Bill Hybells, Global Leadership Summit, Willow Creek. Jest to projekt dużej konferencji dla pastorów, liderów i przywódców chrześcijańskich.

Alians Ewangeliczny patronuje również polskim konferencjom, takim jak Konferencja Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego z Johnem Stottem, organizowana przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, czy konferencje Kefas dla mężczyzn oraz EURO-EPAFRAS dla liderów młodzieżowych, organizowane przez fundację PROeM.

Polski Alians Ewangeliczny jest członkiem Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (EEA). Polskiemu Aliansowi zależy, aby współpraca z EEA była aktywna i ścisła. W marcu br. gościliśmy w Polsce przedstawicielkę EEA Julię Doxat–Purser, która przez wiele lat reprezentowała ewangeliczne środowisko w Brukseli w Komisji Europejskiej. Na posiedzeniu Rady Krajowej AE wygłosiła ona ciekawy referat na temat sytuacji socjo-politycznej w Europie.

Sekretarz Generalny uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym EEA w Portugalii, gdzie zaproponował, aby kolejne takie zgromadzenie odbyło się w Polsce. Władze EEA po wizycie w naszym kraju zdecydowały, że najbliższe Zgromadzenie Ogólne EEA 17-21.10.2006 odbędzie się w Warszawie. Będzie to znaczące ewangeliczne wydarzenie, które zgromadzi ponad 200 pastorów i liderów z 35 państw Europy i świata. Będzie okazją do szerszej rozmowy na forum europejskim o ewangelicznym chrześcijaństwie w naszym kraju i początkiem Roku Ewangelicznego Chrześcijaństwa w Polsce pod hasłem EwangeLICZNI razem. Chodzi o to, aby pokazać w Polsce środowisko ludzi ewangelicznie wierzących i ich wspólne działania. Warszawa planuje 15 października wspólne nabożeństwo kościołów ewangelicznych. Zachęcamy inne miasta, aby przyłączały się do tego pomysłu i współdziałały w organizowaniu u siebie podobnych imprez.

W najbliższym czasie rusza projekt pod hasłem „RealnaNadzieja” wskazujący na Jezusa Chrystusa, jako jedyną nadzieję dla świata. Projekt, który m.in. stawia sobie za cel inicjowanie skutecznych sposobów prezentacji Ewangelii oraz kreowanie atmosfery szacunku dla różnorodności wśród naśladowców Chrystusa.

Zapraszam do współpracy oraz informowania o inicjatywach ewangelicznych w naszym kraju. Chętnie zamieścimy informację na naszej stronie www.aliansewangeliczny.pl


Copyright
© Słowo i Życie 2006

Słowo i Życie - strona główna