Słowo i Życie nr 3/2006


Marek Sobotka

Dobro czynić

A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej;
takie bowiem ofiary podobają się Bogu (Hbr 13:16).


Pod koniec roku 2005 Rada Krajowa WKCh powołała agendę ogólnokościelną pod nazwą Misja Charytatywna „Dobro Czynić”, której celem jest wspieranie dobroczynnych działań naszych wspólnot kościelnych. Powierzono mi funkcję jej dyrektora, a moim pierwszym zadaniem było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu organizacji pożytku publicznego. Formalności i procedura rejestracyjna trwały dość długo.

7 kwietnia 2006 r. Misja Charytatywna „Dobro Czynić” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowniczym (KRS: 0000253759) i z tą datą uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W ogólnopolskiej bazie danych OPP (www.bazy.ngo.pl) widnieje pod nrem 112521. Oznacza to, że każda osoba czy firma, która płaci podatek dochodowy, może przekazać na nią 1% swojego podatku.

Mimo że do końcowego terminu rozliczenia podatkowego za 2005 rok było tylko 23 dni, niewiele więc czasu mieliśmy na rozpropagowanie możliwości przekazywania wpłat na działania tej agendy, udało się zgromadzić w tym krótkim czasie 16.723,45 zł. Większość wpłat to kwoty 35-60 zł. Agenda „Dobro Czynić” jest organizacją charytatywną i można przez cały rok wpłacać na jej konto darowizny, z możliwością ich odliczenia od podstawy opodatkowania.

Jak wykorzystamy zgromadzone fundusze? Środki pozyskane z 1% odpisów od podatku - zgodnie z zapisem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) - można przeznaczyć na działania charytatywne, pracę wśród niepełnosprawnych, obozy dla dzieci i młodzieży. Już w tym roku udało się dofinansować wyjazd pięciorga dzieci oraz siedmiorga nastolatków na obozy letnie. Planujemy jeszcze w tym roku wesprzeć kilka projektów pomocy osobom niepełnosprawnym, ubogim czy wykluczonym społecznie.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy opisać dane działanie, projekt, czy potrzebę konkretnej osoby lub rodziny. Następnie ten opis czy podanie przesłać na nasz adres pocztowy lub e-mail. Po rozpatrzeniu sprawy informujemy, czy i na jakich zasadach możemy uczestniczyć w danym projekcie. Zapłaty za materiały czy narzędzia, potrzebne do realizacji danego projektu, dokonujemy na podstawie faktury VAT wystawionej na Misję.

W tym roku cześć zebranych środków przeznaczymy na promocję naszej działalności. Chcemy wydrukować folder informacyjny, by można było go dawać osobom zainteresowanym wsparciem naszych wspólnych działań. Do tych poczynań – docierania do Przyjaciół, którzy chcieliby dobro czynić pośród innych ludzi – potrzebuję Ciebie, drogi Czytelniku. Już teraz zwracam się z prośbą o propagowanie Misji Charytatywnej „Dobro Czynić” wśród osób, z którym masz kontakt na co dzień. Więcej informacji pojawi się na początku listopada i wkrótce na stronie internetowej.

Na koniec chciałbym nadmienić, że źródłem mego utrzymania jest praca w Społeczności Chrześcijańskiej Północ w Warszawie, co traktuję jako swój priorytet i powołanie. Uważam, że Kościół jest najlepszym miejscem służby dla Pana Boga. W Misji „Dobro Czynić” działam jako wolontariusz, bo chcę dobro czynić i wspierać nasze wspólnoty w tym dziele. Nie wolno nam zmarnować nowych możliwości, jakie daje działalność pożytku publicznego, na którą każdy podatnik - zwłaszcza każdy wierny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych - może przekazać 1% swojego podatku dochodowego.
[Fragmenty wystąpienia na sesji plenarnej Krajowej Konferencji WKCh '06, oprac. NBH]

Misja Charytatywna „Dobro czynić”
Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP
ul. Puławska 114/4
02-620 Warszawa
kontakt: tel. 0 - 606148 863 napisz
nr konta bankowego: PKO S.A. 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400

Copyright © Słowo i Życie 2006

Słowo i Życie - strona główna