Słowo i Życie nr 3/2006


Henryk Rother-Sacewicz

Dni Biblii w Sosnowcu i nie tylko

W tym roku nasze plany związane z Dniem Biblii początkowo dotyczyły tylko Sosnowca. Przewidywaliśmy multimedialną prezentację starodruków biblijnych i skromną oprawę muzyczną. W trakcie przygotowań z ciekawą inicjatywą zwrócił się do mnie ks. Grzegorz Giemza (Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie). Zaproponował połączenie Dnia Biblii z inauguracją działalności Bibliobusu. Bibliobus to autobus z przyczepą, w którym znajduje się sala kinowa oraz stanowisko komputerowe do prezentacji filmów i programów biblijnych oraz objazdowa wystawa poświęcona Pismu Świętemu. Propozycja była bardzo interesująca i chętnie włączyliśmy Bibliobus do programu Dnia Biblii. Ponowiona została też oferta, by Dzień Biblii odbył się również w Katowicach. W ten sposób tegoroczne obchody Dnia Biblii trwały dziesięć dni - od 5 do 14 czerwca.

Dzięki współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, swoje podwoje dla Bibliobusu otworzyło siedem szkół ponadpodstawowych. Bibliobus ustawiał się przed szkołą i w nim odbywały się zajęcia (zwykle w ramach lekcji religii). Program był dwuczęściowy. Część klasy zajmowała miejsce w autobusie, gdzie wyświetlane były filmy (np. o Dawidzie i Goliacie, o Samsonie czy trzech młodzieńcach z Księgi Daniela). Ich wydźwięk był apologetyczny, gdyż wypowiadali się w nich naukowcy, którzy – w oparciu o odkrycia naukowe –zarówno zaprzeczali biblijnym opisom, jak i dowodzili, że Biblia podaje prawdziwe zdarzenia. Druga część tymczasem przebywała w przyczepie, zapoznając się z historią powstania Biblii i jej tłumaczeń na wiele języków świata. Prelegenci (ks. Grzegorz Giemza lub Wiesław Łyżbicki – absolwent ChAT) wspaniale nawiązywali kontakt z młodzieżą i umieli zainteresować ją Pismem Świętym. Słuchacze mogli wziąć do ręki egzemplarz Biblii (w języku hebrajskim, arabskim, greckim czy współczesnym) i aktywnie uczestniczyć w ciekawych rozmowach i dyskusjach. Rozdano ponad 400 tzw. „Gedeonitek”, czyli Nowych Testamentów, wydanych przez Stowarzyszenie Gedeonitów i przekazanych specjalnie na ten cel. Rozdawano też pojedyncze Ewangelie i inną literaturę ewangelizacyjną. Teraz pozostaje nam modlitwa, by było to czytane i zmieniało życie – o to przecież chodzi w tym przedsięwzięciu.

Bibliobus zawitał też do jednej ze szkół w Katowicach, siedem razy ustawiał się na placach przykościelnych, czterokrotnie na ogólnodostępnych placach miejskich (na przykład w Dąbrowie Górniczej pod Pałacem Kultury Zagłębia). Największym zainteresowaniem cieszył się na Placu im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Zbiegiem okoliczności w tym samym dniu montowano tam nowy pomnik Papieża, co sprowadziło wielu zainteresowanych. Przy okazji odwiedzili też Bibliobus. Stwarzało to okazję do wielu bardzo ciekawych rozmów.

Głównym akcentem Dni Biblii było spotkanie 9 czerwca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz 10 czerwca w Sosnowieckim Centrum Kultury – Zamku Sieleckim. Aula Biblioteki wypełniła się nie tylko duchownymi różnych wyznań, ale i wieloma mieszkańcami tego grodu. Uczestniczyli w nim również: wiceprezydent Katowic - Józef Kocórek, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce - Małgorzata Platajs, delegat Metropolity Katowickiego – ks. dr Mirosław Godziela. Bp Adam Śmigielski - Ordynariusz Sosnowiecki gorąco zachęcał zebranych w Sosnowcu do czytania Pisma Świętego. Również i tu było wielu duchownych różnych wyznań, w tym Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jan Gross. Były też siostry Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Jak zwykle dopisali mieszkańcy miasta – przybyło ich co najmniej 120. W programie była multimedialna prezentacja „Ewangelia w tradycji rękopiśmiennej Kościoła Prawosławnego”, którą przedstawił pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Jerzy Ostapczuk. W części muzycznej wystąpiły „Zelowskie Dzwonki”- jedyny w Polsce zespół grający na ręcznych dzwonkach. Koncert tego młodzieżowego zespołu pod dyrekcją Wiery Jelinek zauroczył zebranych.

Należy też zaznaczyć, że realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Prezydenta Katowic. Wsparcie finansowe okazali również Metropolita Katowicki, Ordynariusz Sosnowiecki, Katowicki Biskup Diecezjalny KEA, Dekanat Śląski Kościoła Polskokatolickiego oraz główny organizator - Kościół Chrystusowy w Sosnowcu.


Copyright
© Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna