Słowo i Życie nr 3/2006

Andrzej Hara

Wózki dla Brodnicy

Od ubiegłego roku prowadzimy pracę ewangelizacyjną w Brodnicy. Nie jest to łatwe, ponieważ nie ma tam żadnego ewangelicznego Kościoła. W okolicy miasta jest wprawdzie kilka osób, które chciałyby brać udział w spotkaniach grupy domowej, ale na dziś nie ma jej gdzie prowadzić. Przez cały czas szukamy dróg kontaktu z mieszkańcami miasta, aby przekazać im Ewangelię.

W pierwszych dniach czerwca 2006, ze stowarzyszeniem „Joni i Przyjaciele” przeprowadziliśmy akcję rozdawania wózków inwalidzkich. Z początku chodziłem po wszelkich instytucjach w Brodnicy, ale chętnych było niewielu. Ale kiedy informacja o możliwości bezpłatnego otrzymania wózka ukazała sie w lokalnej prasie, zgłosiło się ponad 70 potrzebujących. To przerastało nasze możliwości i musieliśmy decydować, komu dać wózek, komu odmówić. Wybór był strasznie trudny. Czasem trzeba było decydować, czy wózek dostanie starszy 90-letni pan, czy 20-letni sparaliżowany chłopak. Gdy poszukiwaliśmy odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia tej akcji, napotykaliśmy przeszkody z powodu naszej „inności” - nie chciano wynająć sali niekatolikom. Oddaliśmy tę sprawę w modlitwie Bogu i trafiliśmy do człowieka bardzo przychylnego Ewangelii. Ostatecznie cała akcja przebiegła sprawnie i bez trudności. Czterdzieści osób otrzymało sprawne, dostosowane do ich potrzeb wózki inwalidzkie. Główną pracę wykonała amerykańsko-polska grupa z „Joni i Przyjaciele”. Ponadto udało nam się zaangażować do pomocy kilkanaście osób z Brodnicy, Kwidzyna i Grudziądza. Większość z nich jest czynnie zaangażowana w działalność misyjną w Brodnicy.

Po akcji ukazał się bardzo przychylny artykuł w miejscowej gazecie. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty, będą pomocne w zorganizowaniu od września kursu Alfa. Widzę, jak krok po kroku Bóg otwiera nam w Brodnicy drzwi instytucji i prywatnych domów. Proszę o modlitwę, aby Bóg przez swego Ducha pomógł nam głosić Dobrą Nowinę i otwierał serca mieszkańców tego miasta.


Copyright
© Słowo i Życie 2006

Słowo i Życie - strona główna