Słowo i Życie
                  nr 3/2012Mirosław Kozieł

Ewangelizacja na Śląsku i w Zagłębiu


W dniach od 23 czerwca do 1 lipca gościliśmy w naszym regionie grupę misyjną Euromission z Lublina. Był to czas działań ewangelizacyjnych na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca oraz Katowic. Wspólnie mogliśmy uczestniczyć w czymś naprawdę niezwykłym, mianowicie w głoszeniu ludziom Dobrej Nowiny.

W obie niedziele grupa Euromission posługiwała w zborach w Dąbrowie Górniczej i w Katowicach, a przez cały tydzień prowadziliśmy akcje ewangelizacyjne na zewnątrz. We wtorek, środę i czwartek w godzinach przedpołudniowych odwiedziliśmy dzienne domy pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej. Przedstawialiśmy dramy, śpiewaliśmy pieśni i głosiliśmy Ewangelię. Zarówno pensjonariusze jak i personel tych placówek byli niezwykle otwarci na Ewangelię. Widzieliśmy skupienie i łzy wzruszenia na ich twarzach. Z wieloma mogliśmy się modlić.

We wtorek po południu przed siedzibą zboru w Dąbrowie Górniczej odbyła się ewangelizacja dla uzależnionych, w ramach działalności chrześcijańskiej grupy wsparcia „Klub Nadzieja”. Przyszło sporo osób, które poprzez modlitwę wyraziły chęć zmiany swojego życia. W środę wieczorem w kaplicy w Dąbrowie Górniczej odbyło się nabożeństwo ewangelizacyjne. Wielu wyszło do modlitwy, również spośród członków zboru, co świadczy o pragnieniu odnowy relacji z Bogiem.

W czwartek po południu byliśmy w zborze w Sosnowcu. Tam, na placu zborowym, miejscowa społeczność zorganizowała Eurofestyn. Zaproszono ludzi z okolicznych domów i osiedli. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania: około 60 dzieci i ponad 100 dorosłych, z czego większość to ludzie spoza zboru. Była to świetna okazja do nawiązania nowych relacji i modlitwy.

W piątek, sobotę i niedzielę w Katowicach, w parku tuż obok Domu Kultury, w którym wynajmujemy salę na nabożeństwa, w godzinach popołudniowych mieliśmy program dla dzieci, koncertowaliśmy, wystawialiśmy dramy, mówiliśmy świadectwa i głosiliśmy Ewangelię. Przeprowadziliśmy wiele rozmów. Z wieloma osobami modliliśmy się. Byliśmy zdumieni ich otwartością na Ewangelię. Ludzie chętnie podejmowali rozmowę, brali Nowe Testamenty, traktaty i informacje o naszych spotkaniach. Rozdawaliśmy balony z logo Kościoła, słodycze i napoje, które otrzymaliśmy w darze od Tymbarku. Nie zabrakło również domowych ciast. W sumie przez te trzy dni wielu usłyszało o Jezusie. To między innymi dzięki pięknej pogodzie, jaką nam Bóg podarował, całe rodziny przychodziły do parku. Pragniemy kontynuować podobne działania i planujemy kolejne wydarzenia.

Dziękuję Bogu za ten czas. Za błogosławieństwo ładnej pogody, za dobrą współpracę międzykościelną, za zaangażowanie ludzi. Dziękuję grupie Euromission za poświęcony czas i wielką zachętę, jaką od nich odebraliśmy. Służyli nam przykładem i pasją w ewangelizacji.

Dziękuję pastorom zborów w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Katowicach za udział w przygotowaniach i zaangażowanie podczas działań w tych miastach. To było bardzo zachęcające - razem robić coś dla naszego Boga.

Dziękuję każdemu, kto miał udział w tym niezwykłym tygodniu, czy to poprzez osobiste zaangażowanie, czy to przez modlitwę, czy przez wsparcie finansowe. Niczego nam nie zabrakło i zrealizowaliśmy nasze zamierzenia do końca. Gorąco wierzę że ten trud w Panu nie poszedł na marne. Chciałem się tym podzielić, żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się z owocu naszej pracy. Niech Bóg będzie uwielbiony!
Copyright © Słowo i Życie 2012