Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny

Lektury polecane


Poczytuję sobie za wielki przywilej to, że mogę polecić polskiemu czytelnikowi książkę Johna Stotta "Radykalni uczniowie". Oto jeden z największych klasyków ewangelikalizmu, kończy swoją kilkudziesięcioletnią służbę globalnego nauczyciela wielu pokoleń książką poświęconą uczniostwu - kwintesencji chrześcijaństwa. Pisze ją w wieku 88 lat, jako pożegnalne przesłanie dla współczesnych naśladowców Chrystusa. A wkrótce potem odkłada pióro już na zawsze.

Uczniostwo rozumiane jako duchowa formacja naśladowców Chrystusa, to nie tylko ostatnie polecenie Mistrza, ale też pierwsze zadanie Jego Kościoła. Droga od niewiary do wiary, dojrzałości, wyposażenia i przywództwa, a w końcu do posłannictwa - to droga wytyczona i przeznaczona tym, którzy poprzez osobistą wiarę w Jezusa stali się nie tylko Jego wyznawcami, ale przede wszystkim naśladowcami.

Dziękuję Bogu za to, że mogłem przyczynić się do przetłumaczenia i wydania tej książki. Przyjaciołom z ATL, Billowi Woodowi i Kenowi Branscombe'owi dziękuję za podarowanie mi angielskiego egzemplarza. Dyrektorowi Polish Christian Ministries Dave'owi Hatfieldowi dziękuję za wsparcie tłumaczenia, Krzysztofowi Pawłusiowowi za tłumaczenie, a Wydawnictwu CLC za trud wydania i dystrybucji.

Wszystkim gorąco polecam i wszystkich zachęcam: przeczytajcie, praktykujcie i pomagajcie innym stawać się radykalnymi uczniami Jezusa.Copyright © Słowo i Życie 2017