Społeczność Chrześcijańska TOMY

Rafał Piekarski

Labirynt w SCh TOMY

W dniach 6-9 kwietnia, dzięki pomocy SCh „Puławska” w Warszawie, udało nam się zorganizować „Labirynt” w naszej kaplicy. W ciągu czterech dni uczestniczyło w tym wydarzeniu dwieście osób, w większości spoza naszej społeczności. Byli wśród nich m. in. Wiceprezydent Miasta, dyrektorzy i instruktorzy domów kultury, lokalni artyści i animatorzy życia kulturalnego, nauczyciele, ksiądz katolicki, pastor luterański z rodziną, sportowcy. Do obsługi „Labiryntu” (rozstawianie, duszpasterstwo, obsługa techniczna, recepcja, składanie) zaangażowało się ponad 30 osób w różnym wieku. Dla wielu z nich był to pierwszy tak znaczący udział w działaniach naszej społeczności.

W Wielki Piątek,10 kwietnia, czyli tuż po zakończeniu „Labiryntu”, mieliśmy nabożeństwo pt. „CSI: Kto zabił Jezusa z Nazaretu?”. Swoją formą nawiązywało ono do znanego serialu telewizyjnego, a jego celem było skonfrontowanie z prawdą, że Chrystus przyszedł na świat po to, by ponieść karę za grzechy każdego z nas. Uczestniczyło w nim 120 osób. W Niedzielę Wielkanocną natomiast, w ponad stuosobowym gronie, świętowaliśmy fakt, że dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, możemy cieszyć się obietnicą nowego życia, które sięga stąd aż do wieczności.

Uwieńczeniem wydarzeń Wielkiego Tygodnia był bankiet dla wszystkich wolontariuszy, podczas którego dzieliliśmy się wrażeniami, historiami i osobistymi przeżyciami, dziękując Bogu za to, że po raz kolejny chciał użyć nas, zwykłych ludzi, w budowaniu swojego jakże niezwykłego Królestwa. Jesteśmy Mu wdzięczni za to, czego dokonał w naszej Społeczności poprzez „Labirynt”. I modlimy się, aby to dzieło, jakie zostało przez Niego zapoczątkowane w sercach ludzi, mogło być kontynuowane w ich codziennym życiu, „mając – jak pisał Apostoł Paweł – tę pewność, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1:6). Tak więc ufamy, że Bóg nie tylko rozpoczyna w nas swoją pracę, ale też nieugięcie ją realizuje, aż osiągnie to, co zamierzył.

Wszystkich zaś, którzy jeszcze nie organizowali u siebie „Labiryntu”, szczerze zachęcam do tej formy wychodzenia do ludzi z Ewangelią.


Copyright
© Słowo i Życie 2009
Słowo i Życie - strona główna