Wieczna Ewangelia – nowa ewangelizacja

Pod takim hasłem w dniach 23 – 26 czerwca br. w Zakościelu odbyła się doroczna Konferencja Krajowa Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.

ównym wykładowcą był pastor Vince Antonucci z Virginia Beach, USA. Mówił o ewangelizacji w sposób niekonwencjonalny, ciekawie i bardzo praktycznie. Już samo świadectwo jego nawrócenia byłoby wystarczającą zachętą (p. „We wtorek czy w środę”). Jego osobiste doświadczenia sprawiły, że ma bardzo świeże i odległe od tradycyjnego podejście do głoszenia Ewangelii. Nie teoretyzował, prezentował sprawdzone sposoby, praktykowane w jego dynamicznie rozwijającym się zborze. Niektóre były zaskakujące. Przykładowo, zbór któremu przewodzi, nie ma swojego budynku. Nie dlatego, że ich na to nie stać, ale dlatego, że ludzie niechętnie przychodzą do Kościoła. Szybciej przyjmą zaproszenie do kina czy szkoły, gdzie w niedziel zbór wynajmuje pomieszczenia. Bywa to oczywiście niewygodne dla członków Kościoła, ale nie chodzi przecież o wygodę, ale o to, by ludzie usłyszeli Ewangelię.

Wśród zacnych gości tradycyjnie już byli: Dyrektor PCM Wayne Murphy z małżonką Dianą oraz Paweł Bajko z żoną Adelą. Będący już na emeryturze, ale wciąż aktywni i zaangażowani w służbę PCM, braterstwo Bajkowie z sentymentem i wzruszeniem opowiadali o swojej pracy. Ich życie wpisało się w dzieje Kościoła Chrystusowego w Polsce. Rezultaty ich służby przywoływane były wielokrotnie. Spotykali się też z licznymi dowodami wdzięczności.

W tym roku mija 4-letnia kadencja władz Kościoła, Konferencja miała więc również charakter synodalny. Ostatni dzień wypełniły statutowe kwestie sprawozdawczo-wyborcze. Urząd Prezbitera Naczelnego na kolejną kadencję został powierzony pastorowi W. Andrzejowi Bajeńskiemu, a w skład Rady Krajowej weszli pastorzy odpowiedzialni za regiony: Piotr Karel – północno-zachodni, Paweł Wróbel – północno-wschodni, Władysław Dwulat – centralny, Marek Charis – południowo-wschodni, Jarosław Ściwiarski – południowy oraz Kazimierz Barczuk i Krzysztof Zaręba. Na członków Komisji Kontrolnej powołani zostali pastorzy: Gustaw Martynek – przewodniczący, Andrzej Hara, Tadeusz Naumiuk, Henryk Wasilewski i Aleksander Żegunia.

Podjęto także uchwały i rezolucje m.in. w sprawie: skrócenia najbliższej kadencji do lat trzech i wydłużenia następnych do pięciu (aby koniec kadencji pokrywał się z jubileuszami WKCh), ograniczenia wieku piastowania głównych funkcji kierowniczych w Kościele do 70 lat, skargi na dyskryminowanie Kościołów i związków wyznaniowych nie mających ustawowo uregulowanych stosunków z państwem, ordynowania na pastorów Adama Majchrowskiego i Mirosława Walczaka ze Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu. Wyrażono podziękowanie tłumaczom i wydawcom najnowszego tłumaczenia Nowego Testamentu „Nowe Przymierze”. Wyrażono uznanie dla działalności Misji Nadziei (akcja „Szukam Domu” dla dzieci osieroconych). (red.)


Copyright
© Słowo i Życie 2008
Słowo i Życie - strona główna