Bronisław i Nina Hury

Żyjąc jako ludzie nadziei

Pod takim hasłem w dniach 25-28 czerwca '07 w Ostródzie odbyła się Doroczna Konferencja Wspólnoty Kościołów Chrystusowych. Podobnie jak poprzednimi laty, było to spotkanie pastorów, starszych zborów i osób prowadzących różnorodne służby w Kościele, którzy przyjechali tam wraz ze współmałżonkami. Było trochę odmiany od tego, co niesie codzienność. Trochę relaksu, trochę niewygód ostródzkiego ośrodka, dobre wyżywienie, możliwość spotkania przyjaciół z całego kraju, ale przede wszystkim wspaniałe wykłady Jeffa Fountaina - dyrektora europejskiego oddziału organizacji „Młodzież z Misją”. Konferencja rozpoczęła się kolacją w poniedziałek, a zakończyła uroczystym bankietem we czwartek wieczorem.

Na porannych rozważaniach i wieczornych społecznościach usługiwali nasi rodzimi pastorzy: W. Andrzej Bajeński, Marek Sobotka, Rafał Piekarski, Marek Prociak i Marek Charis, muzyką i śpiewem służyła Estera Pańczak. We wtorkowy wieczór gościliśmy chrześcijański zespół "Nowa Fala" z Gdyni. Tylko środowy wieczór był nieco odmienny - Słowem Bożym usługiwał pastor Wayne Murphy – dyrektor Polish Christian Ministries z USA.

Dr Jeff Fountain wszystkie osiem sesji wykładowych poświęcił tematowi nadziei. Hasło tej konferencji było dosłownym tłumaczeniem tytułu jego książki „Living as people of Hope”, wydanej w Holandii w 2004 roku. Wykładowca stawiał ważne pytania i starał się na nie odpowiedzieć w oparciu o Pismo Święte. Jako historyk przytaczał historyczne fakty i omawiał współczesną sytuację Europy, eksponując duchowe aspekty. W bardzo ciekawy sposób swoje rozważania ilustrował osobistymi obserwacjami i doświadczeniami z różnych krajów Europy. Biblijne prawdy odnosił do aktualnej sytuacji w Europie, społecznej, politycznej i religijnej. Mówił o duchowych i filozoficznych ideach, które Europę uczyniły Europą. Przytaczał konkretne współczesne postawy ludzi, jako przykładowe wyzwania dla współczesnego Kościoła. Przede wszystkim jednak wskazywał na biblijne podstawy nadziei dla Europy, naszego kraju, miasta, ulicy, domu i pojedynczego człowieka. Eksponując wyzwania, próbował odpowiedzieć na pytanie, jak możemy odzyskać i zachować biblijną wiarę i nadzieję dla przyszłości. Doskonałą puentą jego wykładów jest zawarte na końcu książki milenijne credo: Wierzymy w przyszłość. Wierzymy, że najlepsze jeszcze nadejdzie. Nasza nadzieja nie jest zwyczajnym optymistycznym życzeniem ani pozytywnym myśleniem. Nasz nadzieja jest kotwicą, pewną i mocną, niewidzialną, ale realną.

Książka Jeffa Fountaina niebawem ukaże się w języku polskim i będzie można szerzej zapoznać się z tą tematyką. Ostródzkie wykłady były nagrywane i są dostępne na CD i DVD (bliższe informacje w kancelarii WKCh – tel.: 0-22 844 06 25, e-mail: wkch@chs.pl).

Tradycyjnie już ostatniego dnia odbyła się sesja plenarna Dorocznej Konferencji WKCh. Zaprezentowano najważniejsze projekty, jakie podejmuje i w jakie włącza się nasz Kościół: "Realna nadzieja", "ProChrist", "Ręczne przepisywanie Biblii", konferencje dla pastorów i liderów w najbliższych miesiącach. Podjęto uchwałę zatwierdzającą przekształcenie dotychczasowej stacji misyjnej w Radomiu w samodzielny zbór pod nazwą Społeczność Chrześcijańska w Radomiu. Podjęto również uchwały i rezolucje związane z projektami ewangelizacyjnymi i rozwojem Kościoła, m.in. w sprawie przygotowania przez każdy zbór w sezonie 2007/2008 priorytetowych działań ewangelizacyjnych na najbliższe lata i wypracowania strategii "Nadzieja w naszym mieście".

Copyright © Słowo i Życie 2007
Słowo i Życie - strona główna