Kościół Chrystusowy w Gryficach

Ordynacja pastorska


Niecodzienna uroczystość miała miejsce 17 czerwca o godzinie 17:00 w Kościele Chrystusowym w Gryficach. Kaplica była za mała, by pomieścić wszystkich jej uczestników. Okolicznościowe nabożeństwo, związane z ordynacją na pastora br. Marka Prociaka, odbyło się więc w wynajętej sali Domu Rzemiosła przy ul. A. Mickiewicza. Przybyło na nie około 130 osób, w tym goście z okolicznych zborów i stacji misyjnych: w Połczynie Zdroju, Białogardzie, Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinie, Resku, Świnoujściu, Złotowie oraz 15-osobowa grupa z USA.

Nabożeństwo było prowadzone przez prezbitera Regionu Północnego pastora Piotra Karela. Główne kazanie, w oparciu o 1 List do Tymoteusza 6:11-14, wygłosił pastor Wayne Murphy – dyrektor Polish Christian Ministries. Podkreślał znaczenie Bożego charakteru w życiu człowieka wierzącego, a zwłaszcza w życiu przywódcy. Uwielbienie prowadził zespół wokalno-instrumentalny z Koszalina. Specjalne podziękowania złożono pastorowi seniorowi Henrykowi Zagrodnikowi – założycielowi Zboru w Gryficach i duchowemu ojcu kolejnych pastorów tego Zboru: Stanisława Kotlińskiego i Marka Prociaka.

Brat Marek Prociak opowiedział, jak uznał Jezusa Chrystusa swoim Panem, jak trafił po raz pierwszy do społeczności ewangelicznie wierzących, jak z biegiem czasu coraz bardziej angażował się w działania na rzecz Ewangelii, aż do podjęcia odpowiedzialności za prowadzenie zboru w Gryficach. Po ponad dwóch latach pełnienia obowiązków pastora, Rada Starszych Zboru w Gryficach jednomyślnie wystosowała wniosek o ordynowanie go na pastora przełożonego. Ordynację poprowadził prezbiter naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych pastor W. Andrzej Bajeński. Podkreślając znaczenie tego aktu, przypomniał także o tym, jak – zgodnie z nauką Pisma Świętego - zborownicy powinni traktować swojego pastora (1 Tm 5:17). Poprzez włożenie rąk i modlitwę prezbiterów i pastorów „wyprawiono” br. Marka Prociaka do służby pastorskiej w lokalnym zborze. Następnie, doceniając rolę żony w życiu pastora, wzniesiono modlitwę o Marka i Laurę jako małżeństwo. Życzenia w imieniu całego regionu złożył nowo ordynowanemu pastor Stanisław Kotliński - poprzedni pastor gryfickiego zboru.

Wieczerzę Pańską, w asyście br. J. Tomczuka, W. Zapotocznego, J. Matulewicza i J. Łachwy, poprowadził nowo ordynowany pastor Marek Prociak. W czasie społecznej modlitwy płynęło ku Bogu wiele słów wdzięczności oraz próśb o Boże błogosławieństwo dla pracy Pańskiej w Gryficach.

Po zakończeniu części oficjalnej, społeczność kontynuowano przy kawie i cieście.(M.P.)

Copyright © Słowo i Życie 2007
Słowo i Życie - strona główna