W. Andrzej Bajeński

Dar od Boga dla Europejczyków

Jeffa Fountaina poznałem około 25 lat temu. Z zapartym tchem słuchałem, jak opowiadał o wpływie "wypadów" wikingów na rozwój Ewangelii...

Po wielu latach spotkaliśmy się ponownie podczas warszawskiego posiedzenia Europejskiego Aliansu Ewangelicznego. Aktualny europejski dyrektor jednej z największych organizacji misyjnych Youth With a Mission "poczęstował" mnie swoją najnowszą książką „Living as people of Hope”(Żyjąc jako ludzie nadziei). Będąc historykiem i dziennikarzem z wykształcenia Jeff napisał fascynującą książkę o nadziei i Europie, ukazując, jak Europa - dzięki chrześcijańskiemu przesłaniu - stała się Europą i jak odcinając się od swoich judeochrześcijańskich korzeni zmierza z powrotem do punktu swojego wyjścia - do wielkiej Azji. A ponieważ sam jestem człowiekiem Realnej Nadziei, po przeczytaniu zaledwie kilku rozdziałów wiedziałem, że to dar od Boga dla tych Europejczyków XXI wieku, którzy chcą być ludźmi nadziei. Książka ta jest już przetłumaczona na język polski i powinna ukazać się jeszcze w tym roku.

Zainteresowanym tematem nadziei polecam również niepowtarzalny zestaw nagrań DVD lub MP3 - zapis ośmiu sesji wykładowych Jeffa Fountaina pod tym samym tytułem z tegorocznej konferencji WKCh w Ostródzie. Materiał DVD świetnie nadaje się do prezentacji we wspólnotach chrześcijańskich. Zamówienia i informacje - tel.: 0-22 844 06 25 e-mail: wkch@chs.pl

Wspólnota Kościołów Chrystusowych chce być nosicielem Chrystusowej nadziei, dlatego zaprosiliśmy Jeffa Fountaina, aby pomógł nam stawać się ludźmi nadziei, a też utrwaliliśmy te wykłady, by móc dzielić się tym cennym materiałem z tymi, którzy również chcą żyć jako ludzie nadziei.

Copyright © Słowo i Życie 2007
Słowo i Życie - strona główna