Świeże spojrzenie na Biblię

Na przestrzeni bez mała dwóch tysięcy lat Biblia zawsze była księgą, wzbudzającą jak największe zainteresowanie. Tak samo i dzisiaj - jest wciąż popularna i czytana przez wielu. Zarówno Stary jak i Nowy Testament.

Nie ma łatwych i szybkich sposobów na poznanie Biblii. Aby dobrze zrozumieć przesłanie biblijnego tekstu, nie wystarczy jedynie go czytać, trzeba go studiować. Korzyść ze studiowania Biblii w dużym stopniu zależy od tego, jak jest studiowana.

Spośród wielu metod studiowania Starego i Nowego Testamentu metoda przeglądowa należy do podstawowych. Głównym celem tej metody jest osobiste zaangażowanie czytelnika w studium biblijnego tekstu. Mimo, iż jesteśmy zachęcani do korzystania z konkordancji czy innych źródeł, ma to być jedynie pomocą w naszym osobistym badaniu tekstu.

Metoda ta jest bardzo uporządkowanym studium, które odbywa się według ustalonego planu. Wymaga czytania, robienia notatek, podkreślania. Uczy zadawania ważnych pytań, dzięki którym nasza wiedza wzrasta. Wyrabia nawyk całościowego spoglądania na księgę, z uwzględnieniem kontekstu historycznego, geograficznego i kulturowego, jak również kontekstu zdaniowego. Uczy syntezy.

Książki wydane przez Chrześcijański Instytut Biblijny: Przegląd Starego Testamentu i Przegląd Nowego Testamentu omawiają przeglądową metodę studiowania Biblii. Zawierają liczne wykresy, tabele i mapy, pomagające krok po kroku przejść przez wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu, studiując je samodzielnie. Wskazówki metodyczne, ćwiczenia i pytania sprawdzające pozwalają na własne odkrywanie nowych, głębszych treści. Proponowana metoda przeglądowa to ciężka praca, wymagająca zaangażowania, ale przynosząca praktyczne korzyści. Nic nie może zastąpić naszych osobistych odkryć, refleksji, obserwacji i wniosków, którymi w wyniku tego studiowania zostaniemy ubogaceni.

Tak więc nie są to zwykłe książki do czytania - kolejne książki o Starym i Nowym Testamencie. Są to książki zachęcające i motywujące do samodzielnego studiowania. Przewodniki do własnego odkrywania Biblii, do szukania i znajdowania zastosowań jej treści we własnym życiu. Podręczniki, które uczą, jak studiować pisma Starego i Nowego Testamentu.

Książki te są idealne do wykorzystania jako pomoc w studiowaniu Biblii w małych grupach domowych. Także kaznodzieje znajdą w nich szereg ciekawych pomysłów i pomocy metodycznych, przydatnych do ciekawszego i bardziej zrozumiałego zwiastowania Słowa Bożego.

Autor podręczników dr Irving L. Jensen całe swoje życie poświęcił studiom biblijnym oraz opracowywaniu metod, które studia te uczyniłyby jak najbardziej interesującymi i przynoszącymi jak najwięcej praktycznych korzyści. Napisał wiele książek, w tym bestseller na rynku amerykańskim Bible Self-Study Guides (Przewodniki do samodzielnego studiowania Biblii). Jego mottem w studiowaniu Biblii jest: „zobaczyć, żeby zrozumieć”.

Przegląd Starego Testamentu
stron 500, format B5
cena det. 44 zł, hurt. 32 zł
przy zakupie w biurze cena det. 38 zł, hurt. 32 zł

Przegląd Nowego Testamentu
stron 540, format B5
cena det. 44 zł, hurt. 32 zł
Przy zakupie w biurze cena det. 38 zł, hurt. 32 zł
Chrześcijański Instytut Biblijny, ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa
tel.: 022 646 82 28 fax: 022 646 82 27 e-mail:  chib@webmedia.pl  http://www.chib.pl
Biuro czynne: pon.– pt. w godz. 9:00-16:00

Copyright © Słowo i Życie 2007

Słowo i Życie - strona główna