40-lecie Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim

Konstanty Jakoniuk

Spoglądając wstecz

Dzięki łasce Bożej mija już czterdziesty rok, gdy Zbór Kościoła Chrystusowego zaistniał w Bielsku Podlaskim, dołączając w wydawaniu świadectwa o Bożej miłości do tych, którzy już wcześniej to czynili. Wierzymy, że to był Boży plan. A poświadczeniem tego są Jego błogosławieństwa, którymi obdarzał nas przez te wszystkie czterdzieści lat, sprawiając, że Kościół ten wzrastał z roku na rok.

Początki były skromne a warunki niesprzyjające, lecz Boże dzieło rozwija się i rośnie w każdych warunkach.

Przez dwa lata zgromadzaliśmy się w naszym domu przy ul. Nowotki 38 [dziś 11 Listopada 34 - red.]. Potem przez 23 lata w starym budynku na naszym podwórku, który po odremontowaniu stał się naszą kaplicą. Przez 10 lat staraliśmy się o pozwolenie na budowę Domu Modlitwy. Ówczesne władze nie były nam przychylne, ale Pan Bóg wzmacniał naszą wiarę i poszerzał naszą wizję, utwierdzając nas w nadziei, że nadejdzie właściwy czas. I tak się stało. W 1984 roku dostaliśmy pozwolenie, a w 1985 rozpoczęliśmy budowę domu zborowego przy ul. Bolesława Prusa 2. Wcześniej nawet nie marzyliśmy, że będzie to tak piękny i duży obiekt. W roku 1991 mieliśmy uroczystość poświęcenia kaplicy, połączoną z 70-leciem Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich.

Nasza kaplica służy nie tylko naszemu zborowi. Miało tu miejsce wiele wydarzeń ogólnokościelnych i międzyzborowych: jubileusze, konferencje, koncerty chórów z Białorusi i Ukrainy oraz z USA, Instytut Biblijny, obozy misyjne, wakacyjne kluby biblijne. Zbór zaangażował się w akcję dystrybucji żywności z Podlaskiego Banku Żywności. Wielokrotnie usługiwaliśmy w Domu Opieki w Brańsku, w szpitalu w Bielsku Podlaskim i w Domu dziecka w Bacikach. Młodzież wyjeżdżała z usługą do zborów na Ukrainie.

Siedmioro młodych ludzi z naszego zboru ukończyło studia teologiczne i podjęło pracę na Niwie Pańskiej w Warszawie, Zakościelu, Tomaszowie Mazowieckim i we Wrocławiu. Sytuacja ekonomiczna spowodowała, że wielu naszych członków wyjechało do innych miast w kraju, a także za granicę: do Niemiec, Belgii, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Brakuje nam ich, ale pocieszające jest to, że podstawy wiary, które otrzymali w tym zborze, pomogły im wytrwać w trudnościach i pozostać wiernymi Bogu tam, gdzie zamieszkali.

Trzeba też wspomnieć tych, których już nie ma na tej ziemi. Wśród tych, co odeszli do Pana, jest br. Nikon Jakoniuk, wieloletni kaznodzieja, pionier Kościoła Chrystusowego na Białostocczyźnie. Teodor Lewczuk - również kaznodzieja Słowa Bożego. Jan Wawrzyniak – wieloletni zastępca przełożonego Zboru, pół roku przed śmiercią ordynowany na pastora.

Jezus Chrystus – Pan i Głowa Kościoła – dawał i wciąż posyła nam zdolnych, Jemu oddanych ludzi, którzy przewodzą temu zborowi i za to jesteśmy Mu wdzięczni. Nie uczestniczy już w nabożeństwach, ze względu na stan zdrowia, br. Józef Wróbel, były pastor Zboru w Matiaszówce, a wcześniej na Białorusi, który przez wiele lat był zastępcą pastora w naszym Zborze.

Było jeszcze wielu innych Braci i Sióstr, którzy Słowem i życiem wnieśli znaczący wkład w życie naszej społeczności, a dziś służą Bogu juz doskonale, w Królestwie Bożym w wieczności.

Cieszymy się, że w dziele zwiastowania Ewangelii nie byliśmy i nie jesteśmy osamotnieni. Mamy wsparcie i duchowe, i materialne naszych Braci i Sióstr w kraju i za granicą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy Bogu za za Polish Christian Ministries, za jej założyciela i wieloletniego dyrektora br. Pawła Bajko oraz obecnego jej dyrektora br. Wayne'a Murphy. Jesteśmy wdzięczni Bogu za br. Victora Knowlesa i Peace on Earth Ministries. Chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim naszym przyjaciołom, którzy okazali nam wiele serca i troski, przychodząc z pomocą w naszych potrzebach. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam obficie i błogosławi.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystko, czym obdarzył nas w ciągu tych 40 lat, i czego dokonał przez nas. Dlatego mamy tę uroczystość jubileuszową. Chcemy w ten sposób razem z naszymi gośćmi oddać chwałę Bogu, dziękować Mu i prosić, aby nas nadal prowadził, pomagał głosić Jego Słowo i dochować Mu wierności, by mógł nam błogosławić i pomnażać grono Bożego ludu w Bielsku Podlaskim. Chcemy być wierni Bogu i ludziom przyjaźni. Niech nam Pan w tym dopomoże.

[Tekst wygłoszony 1.08.2007 podczas Jubileuszu 40-lecia Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim. Oprac. N.H.]

Copyright © Słowo i Życie 2007
Słowo i Życie - strona główna