Maria Krawczyk

Jubileusz 20-lecia w Gdyni

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy. Myśmy ludem Jego... Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem... Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa łaska Jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie (Ps 100:3-5). Tymi słowami Psalmu 100. pastor Ryszard Krawczyk rozpoczął 10 czerwca uroczystość jubileuszu Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w Gdyni. Przez 20 lat istnienia społeczności, powołanej tutaj do głoszenia Ewangelii Chrystusowej, Bóg był ze swoim ludem, bo niezawodnie "dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego".

Uroczystość ubogacili swoją obecnością i okolicznościowym przesłaniem pastorzy zborów regionu północno-wschodniego z prezbiterem okręgowym Pawłem Wróblem na czele, przedstawiciele innych zborów trójmiejskich, przyjaciele. Gościem szczególnym był pastor Wayne Murphy – dyrektor Polish Christian Ministries, od wielu lat uczestniczący we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w naszym zborze. Swoje wystąpienie zakończył słowami: "A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia" (Ga 6:9).

Zgodnym chórem wielbiliśmy Pana za Jego wierność i ochronę, za pionierów pracy w tym miejscu. Miło było widzieć sędziwe siostry - żony pionierów: Janinę Kobus i Kazimierę Józefowicz, które dzielnie wspierały swoich mężów. Dziękowaliśmy za wszystkich, których tu dotknęła Ewangelia i którzy tu rozpoczęli nowe życie w Jezusie Chrystusie, za wszystkie akcje  służące pogłębieniu życia duchowego. Modliliśmy się też o przyszłość naszego zboru, szczególnie o Boże prowadzenie, o Bożą wizję, o Boże namaszczenie.

Była chwila na rys historyczny zboru w słowie i wizualizacji. Bo choć w Gdyni przy Oficerskiej minęło 20 lat, to początki Kościoła Chrystusowego w Trójmieście sięgają lat czterdziestych. Pierwszy zbór powstał po wojnie w Gdańsku przy ul. Libermana 9. Z uwagi na ciasnotę, rozpoczęto starania o większy obiekt. W 1947 r. pozyskano poniemiecką świątynię wraz z plebanią, położoną w centrum miasta przy ul. Mennonitów 2, ale w 75% zniszczoną. W 1948 r. przystąpiono do jej odbudowy. Prace wykończeniowe zostały przerwane jesienią 1950 roku w związku z aresztowaniami czołowych przywódców Kościoła w ramach komunistycznych prześladowań religijnych. Brak nadzoru i niesprzyjający klimat doprowadziły do zdewastowania obiektu, a w konsekwencji utraty zboru i kaplicy.

A jednak w Trójmieście! W roku 1987 postanowiono przywrócić Kościołowi Chrystusowemu utraconą pozycję na Wybrzeżu Gdańskim. Dzięki staraniom br. Pawła Bajko i  PCM zakupiono dom mieszkalny przy ul. Oficerskiej 15 w Gdyni-Orłowie. I tak w Trójmieście od nowa rozpoczęła sie praca Kościoła Chrystusowego. Pastor Sergiusz Kobus we współpracy z braćmi: Alfonsem Józefowiczem i Mikołajem Jakoniukiem przeprowadzili adaptację budynku do potrzeb sakralnych. Już 5 lipca 1987 roku odbyło się inauguracyjne nabożeństwo. Na terenie posesji wybudowano również pawilon turystyczno–katechetyczny, w którym odbywały się m.in. obozy dziecięce i młodzieżowe. Dziś nadal służy całym rodzinom..

Zbór uczestniczył w wielu akcjach ewangelizacyjnych, m. in. związanych z pobytem misyjnym statków "Anastasis" i "Logos". Stąd kolportowany był na całą Polskę i nie tylko "Drogowskaz". Tutaj przez pewien okres powstawały audycje radiowe studia "Sakroton".

W 1997 roku, po przejściu na emeryturę prezbitera Sergiusza Kobusa, obowiązki pastora przejął br. Ryszard Krawczyk.

Staraliśmy się, jako zbór, darowany przez Pana czas wykorzystywać z pożytkiem dla Boga i ludzi, kontynuując działania na rzecz szerzenia Ewangelii w tej pięknej części miasta. Kilka lat temu w służbę duszpasterską włączył się br. Jan Bartkiewicz - przedstawiciel irlandzkiej misji "Drop in Ministry" na Europę Wschodnią. W naszej kronice odnotowaliśmy wiele akcji. Z ważniejszych wymienię konferencje duchowo-budujące, spotkania wokół muzyki chrześcijańskiej,  misja wśród alkoholików, Klub Dobrej Nowiny, działalność charytatywna, ewangelizacje uliczne. Gościliśmy chrześcijan, w tym pastorów i ewangelistów, z USA, Kanady, Sri Lanki, Afryki, Anglii Irlandii, Holandii, Niemiec, Białorusi. Flagi tych krajów dekorują nasz hol. Trzyletnie więzi łączą nas z młodzieżą z Irlandii, która upodobała sobie nasze miasto. Z pasją wykorzystują swój pobyt tutaj na różnorakie formy ewangelizacyjne w Gdyni i Sopocie. W tym roku wsparła ich w tym młodzież z Białorusi i południa Polski. Zbór w Gdyni - społeczność mała, ale mobilna - dołączył do projektu "Realna Nadzieja". W ramach tej akcji, w lipcu tego roku, dzięki goszczącej tu młodzieży,  1000 osób otrzymało Ewangelię św. Jana.


Copyright © Słowo i Życie 2007
Słowo i Życie - strona główna