Henryk Rother-Sacewicz

V SOSNOWIECKI DZIEŃ BIBLII – etap II

Tegoroczny Sosnowiecki Dzień Biblii przebiegał dwuetapowo. 23 kwietnia br. odbył się w Muzeum w Sosnowcu wernisaż wystawy „Biblia – Księgą ksiąg – cz. II”. Prezentowane były na niej eksponaty pochodzące z zasobów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim, Biskupa Pomocniczego Sosnowieckiej Diecezji Kościoła Katolickiego oraz pracownika naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Najcenniejszym jednak eksponatem była faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga, użyczone przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” w Pelplinie. Na wernisaż przybyło 200 osób, a ekspozycja w Sosnowcu trwała do 22 maja, później została przeniesiona do Biblioteki Śląskiej. Cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że termin zamknięcia musiał być dwukrotnie
 przedłużany.

Jako inicjator i główny organizator Sosnowieckiego Dnia Biblii, miałem też możliwość prezentowania faksymile w Kościele Katolickim w Wodzisławiu Śląskim, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wodzisławiu Śląskim, w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Katowicach, podczas Mszy Dożynkowej Śląskiego Dekanatu Kościoła Polskokatolickiego w Krzykawie koło Olkusza a także na międzywyznaniowym sSala Muzeum Sosnowieckiego była wypełniona. Przybyłych powitał pastor H.Rother-Sacewicz. Fot. D.Sacewiczpotkaniu w zborze zielonoświątkowym „Betania” w Katowicach. Opowiadając dzieje tej Księgi, zwracając uwana piękno szaty graficznej, podkreślałem każdorazowo wartość najistotniejszą - treść Biblii, czyli Boże przesłanie dla każdego człowieka. 

Głównym celem Dni Biblijnych jest propagowanie Pisma Świętego. By poznać jego treść, trzeba je czytać - trzeba je posiadać. Wychodząc temu naprzeciw zainicjowałem wydrukowanie dla potrzeb Sosnowieckiego Dnia Biblii 1500 egz. Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym. Sponsorami wydania Nowego Testamentu byli: Prezydent Miasta Sosnowca; St. Joseph Church of Christ (Illinois, USA); Biskup Ordynariusz Sosnowieckiej Diecezji Kościoła Katolickiego; Biskup Diecezjalny Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej; Biskup Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów; Śląski Dekanat Kościoła Polskokatolickiego; Dyrektor Biblioteki ŚląsW części artystycznej wystapiły: M. Lasota (sopran) i M. Świtaj (fortepian). Fot. D. Sacewiczkiej w Katowicach; Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz WKCh – Kościół Chrystusowy w Sosnowcu.

1 października 2005 r. o godz. 16:00 w Muzeum Sosnowieckim odbyła się druga część V Sosnowieckiego Dnia Biblii. Na program złożyło się czytanie przez duchownych Kościołów z terenu Sosnowca wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Jana i utwory muzyczne inspirowane Pismem Świętym. Na zakończenie każdy uczestnik (było ich około 300) otrzymał egzemplarz Nowego Testamentu z dedykacją Prezydenta Miasta Sosnowca, Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego, Biskupa Diecezjalnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz moją. Za pośrednictwem Biblioteki Śląskiej Testamenty te trafiły również do wszystkich miejskich i gminnych bibliotek województwa śląskiego, a także do bibliotek szkolnych w Sosnowcu. Głównym organizatorem Sosnowieckich Dni Biblijnych jest Kościół Chrystusowy w Sosnowcu przy współpracy Klubu Inteligencji Katolickiej w Sosnowcu, Duszpasterstwa Akademickiego Sosnowieckiej Diecezji, Muzeum w Sosnowcu i Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamku Sieleckiego w Sosnowcu.

Jestem wdzięczny Bogu za otwarcie tych możliwości w naszym mieście.
fot. D. Sacewicz


Copyright
© Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna