numer 4/2004


Zmiany w Warszawie

28 października 2001 roku to jedna z ważniejszych dat w dziejach warszawskiego zboru Chrześcijańska Społeczność. To data narodzin ChS Północ. Dotychczasową „Puławską” zaczęto odtąd nazywać ChS Południe, potem ChS Centrum, a ostatecznie powrócono do punktu wyjścia – ChS Puławska.

W ten sposób warszawski zbór zaczął spotykać się w niedzielę trzykrotnie i w dwóch miejscach: na Puławskiej o 9:30 i o 11:30 oraz o10:30 po drugiej stronie Wisły - w wynajętym pomieszczeniu na ul. Jagiellońskiej 73. Te dwa miejsca zgromadzeń dzieli około 15 km i takie organizowanie nabożeństw wymagało dużego wysiłku organizacyjnego, zwłaszcza dla zespołu pastoralnego, gdyż przyjęto zasadę, że na wszystkich trzech nabożeństwach będzie to samo kazanie. Powiększono skład Rady Starszych. Dla szeregowych członków zboru też było to wyzwanie. Trzeba było zrezygnować z niektórych przyzwyczajeń, pogodzić się z nieoglądaniem starych znajomych. To nadal był jeden zbór, ale zgromadzający się w dwóch miejscach i praktycznie podzielony.

Po roku Rada Starszych podjęła kolejne decyzje. Uznano, że nadszedł czas na usamodzielnienie społeczności zgromadzającej się w północnej części. Na ogólnym zebraniu członków zboru, które odbyło się 4 stycznia 2004 w hali sportowej przy ul. Ossowskiego na Targówku, podjęto uchwałę o przekształceniu ChS Północ w autonomiczny zbór. Na pastora przełożonego tej społeczności został powołany Krzysztof Zaręba. Powołano też Radę Starszych w składzie: Andy Edwins, Krzysztof Falaciński, Jerzy Kosieradzki, Andrzej Mazanek i Grzegorz Widawski.

W związku z wcześniejszą rezygnacją pastora W. Andrzeja Bajeńskiego, pastorem przełożonym ChS Puławska został Zbigniew Tarkowski, a w skład Rady Starszych weszli: pastorzy W. Andrzej Bajeński, Kazimierz Barczuk i Władysław Dwulat oraz Allan Melkumian, Zdzisław Miara i Wojciech Stokarski.

Obie Rady Starszych postanowiły spotykać się kilka razy w roku jako tzw. Rada Warszawska pod przewodnictwem pastora W. A. Bajeńskiego głównie w celu wypracowania wspólnych stanowisk i strategicznego rozwoju. Nadal będą też organizowane wspólne okolicznościowe nabożeństwa z okazji Święta Dziękczynienia, Nowego Roku, Wielkanocy itp. Obydwa zbory pozostają w bliskim kontakcie i będą ze sobą współpracować.

Proces reorganizacji trwał praktycznie do września 2004 roku. Podjęte decyzje wymagały zaakceptowania przez Radę Krajową i Doroczną Konferencję KZCh, co zostało dokonane w lipcu br.

Uroczyste wprowadzenie w urząd nowych pastorów przełożonych odbyła się podczas wspólnego dorocznego Święta Dziękczynienia, które odbyło się 19 września 2004 roku w Hotelu Gromada. Ten dzień był także okazją do oficjalnego podziękowania pastorowi W. Andrzejowi Bajeńskiemu za 25 lat przewodzenia warszawskiemu zborowi.

Wspólnota Kościołów Chrystusowych (do października 2004 zwana Kościołem Zborów Chrystusowych) ma zatem w Warszawie dwa zbory, aktualnie występujące pod nazwami:

Społeczność Chrześcijańska Puławska
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa
tel. (0-22) 844 05 62   fax (0-22) 844 16 00
e-mail   http://www.chs.pl
nabożeństwa niedzielne: godz. 9:30 i 11:30
pastor przełożony: Zbigniew Tarkowski

Zbigniew Tarkowski

Urodził się 8 sierpnia 1969 roku w Toruniu.
Pochodzi z tradycyjnej rodziny katolickiej.
Nawrócenie przeżył w 1987 roku,
studiując List ap. Pawła do Rzymian.
Swoją wiarę i przynależność do Chrystusa
wyznał w roku 1988 poprzez przyjęcie chrztu.

W 1991 roku zdobył zawód technika obsługi ruchu turystycznego, zdarzyło mu się też pracować w służbie zdrowia.
Członkiem ChS w Warszawie jest od roku 1991, a pracownikiem od roku 1993. Pełnił tu różnorakie funkcje: asystenta pastora, redaktora naczelnego Gazety Chrześcijańskiej, lidera młodzieżowego, koordynatora ds. członkostwa.

W roku 2000 został ordynowany na pastora.
Studia teologiczne odbywał w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie, w Springdale College w Anglii oraz w Warszawskim Seminarium Teologicznym.

Od 12 lat mąż Małgorzaty, ojciec Marty (5) i Zosi (2 lata).
Jego pasje pokrywają się z naczelnymi wartościami ChS: Bóg, Ewangelia, człowiek. Lubi wszystko, co ciekawe. Choć nie należy do osobników „wiecznie uśmiechniętych" jest serdecznym i niekonfliktowym, ale zdecydowanym człowiekiem. W życiu kieruje się „uporządkowanym spontanizmem".
Od 2004 pastor przełożony warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej Puławska.
źródło: „Gazeta Chrześcijańska” styczeń 2004
Społeczność Chrześcijańska Północ
biuro: ul. Łabiszyńska 20 pok. 118, 03-397 Warszawa
tel./fax (0-22) 498 54 08   e-mail
nabożeństwa niedzielne: godz. 10:30 w Centrum Baccar
ul. Jagiellońska 73
pastor przełożony: Krzysztof Zaręba

Krzysztof Zaręba

Urodził się 29 września 1961 w Ciechanowie, w rodzinie tradycyjnie katolickiej. Nawrócił się w marcu 1986 roku, po pięcioletnim studiowaniu Pisma Świętego, wynikiem którego było silne przekonanie o grzechu i przebaczeniu poprzez śmierć Jezusa Chrystusa.
Swoją wiarę i przynależność do Chrystusa wyznał, przyjmując chrzest w czerwcu 1986 roku.

Zawodów uczył się kilku. Najpierw w 1981 roku ukończył Technikum Rolnicze. W 1986 zdobył tytuł magistra pedagogiki. Teologię studiował w Warszawskim Seminarium Teologicznym.
Z ChS w Warszawie związany od roku 1986. W roku 1988 został tu asystentem pastora. W 1990 był ordynowany i zaczął pełnić funkcję pastora ds. misji i młodzieży.
W roku 1992 przeprowadził się do Ciechanowa i był tam pastorem zboru do roku 1998. W okresie 1998-2000 był pastorem jednego z warszawskich zborów Kościoła Zielonoświątkowego. Od 2001 ponownie w ChS w Warszawie jsko pastor ds. ewangelizacji.
Od 2002 przewodniczący Regionu Centralnego
i członek Rady Krajowej KZCh.

Od 15 lat jest mężem Marioli, z którą od 10 lat w ramach stowarzyszenia Joni & Friends organizuje i wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ojciec Marty (14) i Beniamina (10).

Społecznik z natury, ewangelista z powołania.
Od 2004 pastor przełożony warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej Północ.

źródło: „Gazeta Chrześcijańska” styczeń 2004              


Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna