numer 4/2004


Społeczność Mesjańska w Koszalinie

Cztery lata temu pastor Stanisław Kotliński rozpoczął w Koszalinie nieformalne spotkania szabatowe dla osób identyfikujących się i sympatyzujących z narodem żydowskim. Zaczął od dwóch rodzin. Przez około rok spotykali się raz w miesiącu w prywatnych mieszkaniach na kolacji szabatowej. Po roku - dwa razy w miesiącu, nie tylko przy stołach w piątkowy wieczór, ale również w na spotkaniach modlitewnych w sobotę. Kultywowali żydowską tradycję święcenia szabatu i sięgali do ewangelicznego nauczania Jezusa Chrystusa.

Przez wieki dość powszechnie uważało się, że nie można być chrześcijaninem i praktykować tradycje żydowskie. Warto jednak przypomnieć, że Pan Jezus był Żydem i skrzętnie zachowywał Prawo Mojżeszowe. Sprzeciwiał się wprawdzie niektórym praktykom żydowskim, jednak jako prawowity syn tego ludu zachowywał kulturę i zwyczaje narodowe.

Pastor Kotliński podjął więc trud dotarcia z Ewangelią do ludzi zagubionych i często zastraszonych dość powszechnie w naszym kraju okazywaną wobec nich niechęcią. Żydzi w naszym kraju, w obawie przed nieprzychylnymi reakcjami otoczenia, często ukrywają swoje pochodzenie. Starają się nie wyróżniać i być tacy jak wszyscy dokoła, nie okazywać głębokiej tęsknoty serca za Bogiem. W czasie tych spotkań odkrywali sens tradycji i kultury żydowskiej, jako korzeni chrześcijaństwa.

Na spotkaniach pojawiali się coraz to nowi ludzie i po dwóch latach grupa liczyła około 20 osób. Chcieli spotykać się częściej i funkcjonować bardziej formalnie. Nawiązali współpracę z Fundacją Chewra. Zaczęli zabiegać u władz miasta o przydział lokalu. Wystąpili z propozycją utworzenia Domu Mniejszości Narodowych, przedstawili plan działania i podpisali list intencyjny z pozostałymi mniejszościami narodowymi: ukraińską, niemiecką i cygańską. Władze miasta okazały przychylność, przydzielając lokal przy ul. Zwycięstwa 168. Obecnie trwa tam remont. Mają więc do dyspozycji lokal o powierzchni ok. 84 m².

Spotykają się tam w każdą sobotę o godz. 17.00 i w środy o godz. 18.00. Średnia frekwencja wynosi 40, a w święta żydowskie 120 osób. Spotkania te w swym charakterze przypominają raczej synagogę niż chrześcijańskie nabożeństwa. Każdy może tu przyjść i poczuć się swobodnie w atmosferze akceptacji. Przychodzą młodzi i starzy, dzieci i dziadkowie. Najmłodszy uczestnik ma 12 lat, najstarszy 90. Śpiewają tradycyjne i zupełnie nowe pieśni żydowskie, po hebrajsku i po polsku. Rozważają Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. W sierpniu 2004 odbyła się tam niezwykła uroczystość: żydowsko-chrześcijańskie wesele. Żyd z Czech poślubił Żydówkę z Nigerii, zaślubiny odbyły się w Koszalinie, a przybyło na nie 300 gości weselnych.

Równolegle z działalnością w Koszalinie Stanisław Kotliński pełnił też funkcję pastora zboru naszego Kościoła w Gryficach. 20 października 2003 roku zbór ten powołał w Koszalinie swoją stację misyjną pod nazwą Społeczność Mesjańska. Rozwój działań misyjnych w Koszalinie doprowadził do zmian w zborze gryfickim. W sierpniu 2004 prowadzenie zboru w Gryficach przejął p.o. pastora Marek Prociak, a dotychczasowy pastor  przeprowadził się z rodziną do Koszalina. „Chcemy służyć głównie ludziom pochodzenia żydowskiego i kontynuować służbę rozpoczętą cztery lata temu, aby za rok lub dwa – jeśli Bóg pozwoli – mógł powstać tu pierwszy w powojennej Polsce Zbór Mesjański. Cel jest jeden: przyprowadzić każdego do Boga, aby mógł się z Nim pojednać przez Mesjasza Pana Jezusa Chrystusa” – stwierdza pastor Stanisław Kotliński. 

Oprac. red. na podstawie notatki S. Kotlińskiego
Kontakt dla zainteresowanych: tel. (0-94) 34610 56  e-mailCopyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna