numer 4/2004


      

Boże Narodzenie roku 2004

Święta Bożego Narodzenia - Pamiątka Narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma chyba drugich świąt, które by tak bardzo wzywały ludzi do rodzinnego domu.

W polskiej tradycji w wieczór wigilijny, kto tylko może, stara się znaleźć wśród swoich, najlepiej w domu rodzinnym. Spożywając mniej lub bardziej świąteczną wieczerzę, czasem śpiewając, częściej jedynie słuchając pięknych polskich kolęd, ciesząc się sobą nawzajem, wspominamy i dziękujemy Bogu za to, że „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

 Te święta przypominają nam jednak prawdę nie tylko o pierwszym przybyciu na Ziemię Syna Bożego. Jako chrześcijanie, wspominając betlejemskie wydarzenia, pamiętamy o tym, że najpiękniejsze Święto, związane z Przybyciem Chrystusa, wciąż jeszcze jest przed nami. Żyjemy nadzieją, że gdy - zgodnie z obietnicą Biblii - Chrystus powróci po swój Kościół, to tym razem już nie On upodobni się do nas, ale my do Niego. I to nie On zamieszka „między nami”, ale my „zamieszkamy w domu Ojca po wieczne czasy”.

Wszystkim czytelnikom magazynu „Słowo i Życie” oraz członkom i przyjaciołom Wspólnoty Kościołów Chrystusowych z okazji świąt Pamiątki Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa życzę, aby radość z Jego narodzenia i nadzieja Jego powtórnego przyjścia wypełniały nasze serca i domy nie tylko w okresie świątecznym, ale przez wszystkie dni, jakie Dobry Bóg zechce nam darować w nadchodzącym 2005 roku.

Zanim wszyscy wrócimy do Domu

Pastor W. Andrzej Bajeński z małżonką
Prezbiter NaczelnyCopyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna