Słowo i Życie - strona główna
numer 2/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

INFORMACJE I WYDARZENIA


IX Ekumeniczne Dni Biblijne
Z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce już po raz dziewiąty obchodzono w maju 2002 Ekumeniczne Dni Biblijne. 9 maja jest Świętem Biblii. Słowo na tegoroczne Dni Biblijne zostało przygotowane prze Kościół Chrześcijan Baptystów (tekst drukujemy w całości w tym numerze na s.19). Okolicznościowe ekumeniczne nabożeństwa z tej okazji odbywały się w różnych Kościołach. "Biblijne świętowanie ma nam przypominać, że w mrokach, które niekiedy nas ogarniają, Bóg spieszy nam na ratunek poprzez Swoje Słowo. rzecz w tym, żebyśmy nieustannie rozbudzali w sobie głód tego Słowa, żeby czytanie Biblii stało się naszym chrześcijańskim przyzwyczajeniem. Nade wszystko zaś, byśmy rzeczywiście uwierzyli, że "nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim Słowem, które pochodzi z ust. Bożych" (Mt 4,4). W zagonieniu dnia codziennego musimy znaleźć choć chwilę na pochylenie się nad Biblią..." - napisał z tej okazji ks. Jerzy Banak, Przewodniczący Komitetu Krajowego Ekumenicznych Dni Biblijnych. (NH.)
 

Nabożeństwa w parku na Agrykoli
Już po raz trzeci warszawska "Chrześcijańska Społeczność" zorganizowała niedzielne nabożeństwo na otwartej przestrzeni, a mianowicie w parku na Agrykoli - u podnóża Zamku Ujazdowskiego. Po raz pierwszy zdarzyło się to na Wielkanoc 2001 roku. Chociaż aura nie bardzo sprzyjała, by w Wielką Niedzielę wczesnym rankiem wybrać się do parku, na nabożeństwie pod gołym niebem o 6:30 zgromadziło się około 400 osób, wielbiąc Boga za dzieło Chrystusa. A za rok, czyli w 2002 roku, tym razem przy pięknej wiosennej pogodzie, rezurekcyjne nabożeństwo ponownie odbyło się na Agrykoli. Wygląda na to, że stanie się tradycją tego zboru.
26 maja 2002 r., w Dniu Matki, o godzinie 11:00 ponownie zebraliśmy się na Agrykoli. Była to jedna z nielicznych okazji, kiedy jako zbór mogliśmy spotkać się wszyscy razem - na jednym nabożeństwie. Typowa niedziela to trzy nabożeństwa w dwu różnych miejscach (na ul. Puławskiej 114 o godz. 9:30 i 11:30 oraz na Jagiellońskiej 71). Około 700 osób przybyło na to uroczyste nabożeństwo, poświęcone rodzinie. Nazwaliśmy je "Świętem Rodziny". To było takie "trzy w jednym": Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Ale przede wszystkim było to nabożeństwo, a celem głównym było uwielbienie Boga i uczenie się z Jego Słowa. On jest naszym Ojcem i od Niego pochodzi wszelkie dobro. Od Niego chcemy się uczyć, jak być dobrą matką, ojcem, dzieckiem. On jest w stanie zmienić, uzdrowić relacje w rodzinach. 
Fotoreportaż z tej uroczystości zamieszczamy na s. 28. (N.H.)
 

KZCh zasłużony dla Warszawy 
W niedzielę 21 kwietnia 2002, z okazji dorocznego Święta Warszawy w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta połączona Sesja Rady Warszawy oraz Rady Powiatu Warszawskiego. 
To bardzo uroczyste zgromadzenie zostało zwołane w celu wręczenia nagród osobom i instytucjom zasłużonym dla stolicy. W tym roku medalem "Za zasługi dla Warszawy" został wyróżniony również Kościół Zborów Chrystusowych. Z rąk Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Warszawy wyróżnienie odebrał pastor W. Andrzej Bajeński -  przełożony warszawskiego zboru "Chrześcijańska Społeczności" i Naczelny Prezbiter Kościoła.
 Przy tak miłej i niecodziennej okazji należy wspomnieć, że to już po raz drugi nasza społeczność kościelna została w taki sposób wyróżniona. Poprzednio miało to miejsce w 1984 roku, gdy ówczesne władze miasta wyróżniły nas złotą odznaką "Za zasługi dla Warszawy" w uznaniu za pomoc dobroczynną, prowadzoną przez nasz Kościół w okresie  kryzysu ekonomicznego na początku lat 80-tych. (A.B.) 

Copyright © Słowo i Życie 2002
spis tresci nr 2/2002