Słowo i Życie - strona główna
numer 2/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002   

Antyprochownia na Targówku

Od lat, podejmując różne działania ewangelizacyjne, staram się poznawać potrzeby społeczne rejonu, którego te działania dotyczą. Praktyka pokazuje bowiem, że najbardziej efektywna ewangelizacja musi te potrzeby uwzględniać. Staram się też nawiązywać i pielęgnować dobre relacje z lokalnymi władzami, co bardzo ułatwia dokonanie takiego rozeznania.

Taki początek miała też akcja, którą umownie nazwaliśmy "Antyprochownia", przeprowadzona na terenie gminy Warszawa-Targówek, przy współpracy: Urzędu Gminy, Referatu Oświaty, Komendy Policji i Chrześcijańskiej Społeczności.  Rozmawiając wspólnie o najpilniejszych potrzebach środowiska, o tym, w jakiej dziedzinie powinniśmy podjąć działania, stwierdziliśmy, że tym razem powinniśmy zająć się profilaktyką narkomanii. Statystyki dotyczące tego problemu są bowiem przerażające. Coraz więcej i coraz młodszych osób sięga po różnego rodzaju środki odurzające. Swoje działania postanowiliśmy skierować przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej. Jak się okazało, w akcji uczestniczyła również młodzież szkól średnich. Urząd Gminy na miejsce spotkań wyznaczył salę kinową Domu Kultury Świt, Referat Oświaty ustalił grafik spotkań i zobligował gimnazja do uczestniczenia w programie, za którego zorganizowanie odpowiadaliśmy my, czyli Chrześcijańska Społeczność w Warszawie. 

W pierwszej fazie programu we współpracy z fundacją Głos Ewangelii przeprowadziliśmy warsztaty terapeutyczne .Głównymi prelegentami byli Leszek Korzeniecki oraz Adam  Sokół. Jeszcze kilka lat temu sami tkwili głęboko w nałogach, ale obaj doświadczyli ponadnaturalnego Bożego uwolnienia. Ich osobiste świadectwo oraz fachowość w terapii uzależnień sprawiły, że zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. W obrazowy sposób prezentowano mechanizmy prowadzące do uzależnień, sposoby działania i intencje dealerów, konsekwencje brania oraz drogę wyjścia. Warsztaty te w konkretny sposób prowadziły uczestników w kierunku Tego, który ma moc uwalniania.

Drugi etap to oparty na faktach spektakl "Nadzieja", prezentowany przez Fundację Słowo Życia. Opowiada on o dwojgu młodych narkomanach z Argentyny, którzy zostali uwolnieni z nałogu w chrześcijańskim ośrodku, pobrali się i wkrótce po ślubie zmarli na AIDS. Ta autentyczna historia z jednej strony jest mocnym ostrzeżeniem, a z drugiej - przesłaniem nadziei dla każdego człowieka. Gościem jednego ze spektakli był Marek Kotański. Przemawiając do młodzieży stwierdził: "Jedynym rozwiązaniem dla człowieka jest Jezus Chrystus. Powtarzam jedynym  rozwiązaniem dla człowieka jest Jezus Chrystus". W ustach człowieka, który ponad 30 lat zajmuje się narkomanami, próbując wielu metod pomocy, słowa te miały szczególną wymowę.

Niespodzianką był dla nas wstrząsający list byłego dealera narkotykowego, który w dramatyczny sposób opisał swoje przeżycia i w ten sposób włączył się do naszej akcji. Nadesłany przez niego list odczytywaliśmy przed spektaklem, a młodzież słuchała go z uwagą (list drukujemy na s. .... pod tytułem "Wyznanie eks-dealera" - przyp. red.).

Trzecia faza "Antyprochowni" to program słowno-muzyczny Gusa Eyre'go. Ten brytyjski muzyk już od 17 lat przyjeżdża do Polski, by mówiąc o nałogach, wskazywać na Jezusa - jedyny skuteczny sposób rozwiązania tego problemu. 

Młodzież, która uczestniczyła w "Antyprochowni", została zaproszona na koncert zespołu New Life M. z udziałem Natalii Niemen. W trakcie koncertu muzycy opowiadali również o swoim spotkaniu z Bogiem i o Jego wielkiej miłości. Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 
Postanowiliśmy też spotkać się z rodzicami uczestników tego programu. Niestety,  w spotkaniu tym wzięło udział zaledwie kilkoro z nich.
W "Antyprochowni" uczestniczyło około 4000 osób. Akcja została pozytywnie oceniona przez pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz dyrektorów gimnazjów. 

Droga do dalszego działania jest otwarta i wierzę, że nasze kontakty z tą młodzieżą będą kontynuowane. Zaplanowaliśmy copiątkowe spotkania w Kawiarni Weremeze z udziałem osób ze  świata muzyki i sportu, które swoim przykładem mogłyby zachęcać do takiego stylu życia, które podoba się Bogu, a człowiekowi daje satysfakcję i poczucie sensu.

KRZYSZTOF ZARĘBA 

Copyright © Słowo i Życie 2002
Słowo i Życie nr 2/2002