Słowo i Życie - strona główna
 

Infromacje i wydarzenia

Konferencja KZCh - Ostróda '99

Tegoroczna, siódma z kolei, Konferencja Kościoła Zborów Chrystusowych w Ostródzie odbyła się w dniach 28.06-2.07. Kolejny raz można było przekonać się, jak dobrze jest pobyć pośród braci i sióstr w Chrystusie w sporej gromadzie, cieszyć się swobodą wolnego czasu i korzystać przy tym z dobrodziejstwa słuchania Bożego Słowa, przygotowanego przez wykładowców z kraju i zagranicy. Nie bez znaczenia była również możliwość spotkania dawno nie widzianych znajomych z innych zborów lub nawiązania nowych przyjaźni. Jedna z uczestniczek przyjechała aż z Niemiec. Kościelny Ośrodek Katechetyczno-Misyjny "Ostróda-Camp" z trudem pomieścił wszystkich uczestników. Optymalna liczba uczestników to 100-120 osób. Dzieląc to przez liczbę zborów, wypada 4-5 osób na każdy. Oczywiście, decydowała kolejność zgłoszeń, a nie limity. Niestety, musieliśmy odmówić tym, którzy zgłosili się zbyt późno. I myślę, że w tym miejscu wyrzuty sumienia powinny pojawić się u tych, którzy zrezygnowali z przyjazdu w ostatniej chwili, zarezerwowawszy uprzednio miejsce. Najliczniej reprezentowany był Połczyn Zdrój.

Raz jeszcze przekonaliśmy się, jak Bóg obficie błogosławi, gdy Jego lud gromadzi się ze względu na Jego Imię i chce słuchać Jego Słowa. Hasło Konferencji brzmiało: "Dojrzali w Chrystusie, aby służyć innym". Temu podporządkowane były tematy wykładów: "Wzrastanie chrześcijanina do dojrzałości" (Waldemar Świątkowski - pastor zboru w Połczynie Zdroju), "Dojrzałe małżeństwo w służbie Kościoła" (Wayne Murphy - dyrektor Polish Christian Ministries z USA), "Rozwiązywanie problemów Bożego Królestwa metodami Bożego Królestwa" - na podstawie Księgi Nehemiasza (Bronisław Hury) oraz "Jak nie poddawać się zniechęceniu" (Wayne Murphy).

Dzień rozpoczynał się śniadaniem i rozważaniem Bożego Słowa. Potem dwa wykłady. Od obiadu do kolacji - czas na rozmowy, sport, gry i zabawy. Pogoda dopisała, więc chętnie korzystano z kąpieli słonecznych i w jeziorze. Jeden z pastorów późnym wieczorem i wczesnym rankiem z pasją oddawał się wędkarstwu, ale chyba lepiej wychodzi mu jednak "łowienie ludzi". Wielkim powodzeniem cieszyła się również siatkówka plażowa. Grupa z Połczyna Zdroju była w tej dyscyplinie niezrównana. Ruchu nie brakowało, wieczorami nawet przy rozmowach używane były ręce, ponieważ komary "zachęcały" do nieustannego i gwałtownego wymachiwania.  

Wieczorne społeczności były okazją do uwielbienia Boga w pieśni i modlitwie. Nie przeszkadzało, że uczestnicy pochodzili ze społeczności z różnych miast. Wdzięczne Bogu serca gotowe są oddawać Jemu chwałę na każdym miejscu. Kilka taktów podanych przez gitarę i elektroniczne klawisze zestrajało głosy, a uwielbienie tętniło i wibrowało chwałą dla Jezusa. Tu również dała się poznać grupa z Połczyna, najczęściej śpiewała i usługiwała instrumentalnie. Na gitarze grywał nawet sześcioletni Filip. Spoza gitary prawie nie było go widać, ale czego nie dokona "chęć szczera". Wieczorne rozważanie Słowa Bożego to niezapomniane chwile. Usługujący bracia dzielili się osobistymi doświadczeniami tego, co Boże Słowo wniosło w ich życie. W czwartkowy, ostatni wieczór Konferencji, krótką refleksją ze swojej służby podzielili się Władek i Ania Zapotoczni. W końcu sierpnia ubiegłego roku przenieśli się z Warszawy do Szczecina, aby wraz z mieszkającymi już tam Beatą i Wojtkiem Świeckimi pracować w ramach programu misyjnego Kolekta 75-lecia. Teraz mieliśmy okazję posłuchać, jak wiodło się im przez ten czas, jak dzielili się Ewangelią z nowo poznanymi ludźmi, jakie przeżywali trudności, a co sprawiało im radość. 

Czas Konferencji szybko minął. W piątkowe popołudnie uczestnicy żegnali się słowami: "za rok w Ostródzie".

Jeśli Pan Bóg pozwoli, do zobaczenia w roku 2000 w dniach 26-30 czerwca. Przypominam, że każdy może uczestniczyć w naszej Konferencji. Zaznaczmy więc ten termin w kalendarzu i wykorzystajmy tę szansę poznania naszych sióstr i braci z innych zborów, uczenia się od innych, wspólnej modlitwy, a też odpoczynku i delektowania się pięknem przyrody.
(B.H.)


Uchwała o utworzeniu Aliansu Ewangelicznego w Polsce

21 czerwca 1999 r. w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie (ul. Sienna 68/70) odbyła się - poprzedzona nabożeństwem komunijnym, z Wieczerzą Pańską - konferencja przedstawicieli Kościołów ewangelicznych oraz ewangelicznych organizacji parakościelnych, podczas której podjęto uchwałę o utworzeniu Aliansu Ewangelicznego w RP - organizacji międzykościelnej grupującej chrześcijaństwo ewangelikalne w naszym kraju. Deklarację o przystąpieniu do Aliansu podpisali przedstawiciele ośmiu Kościołów i kilku organizacji parakościelnych. Przyjęto Statut opracowany przez Grupę Roboczą oraz zasady wiary, które są tożsame z  zasadami wiary zarówno Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (ang. European Evangelical Alliance), jak i Światowego Związku Ewangelicznego (ang. World Evangelical Fellowship), do których to organizacji międzynarodowych Alians w Polsce będzie w przyszłości - po uzyskaniu osobowości prawnej - należał.

Dokonano również wyboru trzyosobowej Tymczasowej Rady Krajowej w składzie: prezb. Henryk Rother-Sacewicz, zwierzchnik Kościoła Zborów Chrystusowych - przewodniczący, prezb. Andrzej Nędzusiak, zwierzchnik Kościoła Bożego w Chrystusie - skarbnik oraz prezb. Edward Czajko, przedstawiciel Kościoła Zielonoświątkowego - wiceprzewodniczący i sekretarz generalny Aliansu. Głównym zadaniem Tymczasowej Rady będzie doprowadzenie do legalizacji Aliansu (poprzez wpisanie do odpowiedniego działu w rejestrze Kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonym przez Departament Wyznań MSWiA) oraz zwołanie - w ciągu sześciu miesięcy po legalizacji - pierwszego Zgromadzenia ogólnego Aliansu Ewangelicznego w Polsce. (E. Czajko)


Miliard Biblii

Gedeonici planują rozdanie ogółem jednego miliarda egzemplarzy Biblii do roku 2002. Międzynarodowy Związek Gedeonitów, znany na całym świecie z bezpłatnego rozdawnictwa Biblii w hotelach, więzieniach, szpitalach, samolotach i wśród żołnierzy, w ciągu ostatniego stulecia rozprowadził 850 milionów egzemplarzy Biblii. Rocznie, w 172 krajach (za wyjątkiem krajów islamskich), rozdawanych jest 45 milionów Biblii.

Ponad 8900 Gedeonitów ze 124 krajów uczestniczyło w lipcu br. w międzynarodowej konferencji w siedzibie głównej Gedeonitów w Nashville, Tenn. USA . Związek został założony w roku 1898 przez dwóch biznesmenów, którzy postanowili utworzyć zrzeszenie, skupiające podróżujących chrześcijan-biznesmenów. Przybrali imię biblijnego Gedeona, który był pokorny, wierny i posłuszny Bogu. Gedeonici pozyskują fundusze z Kościołów na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych wydrukowanie jednego egzemplarza Biblii kosztuje $ 4.75. (za: Current News Summar by the Editors at Religion Today, August 26, 1999).

Więcej informacji o działalności Gedeonitów można znaleźć w Internecie - http://www.gideons.org.

 Copyright © Słowo i Życie 1999 

Słowo i Zycie 3'99