Słowo i Życie - strona główna
  numer zima 1998

INFORMACJE I WYDARZENIA

Konferencja z Dawidem Pawsonem. W dniach 18-26 października 1998 r. przebywał w Polsce, na zaproszenie Jonathana Gougha,  Dawid Pawson, znany i ceniony na całym świecie nauczyciel Słowa Bożego z Wielkiej Brytanii. Wykształcony w dziedzinie rolnictwa i teologii pracował jako pastor w Kościele metodystycznym a następnie baptystycznym. Był kapelanem w Królewskich Siłach Wojsk Lotniczych (RAF) na Bliskim Wschodzie i ewangelistą wśród górników w Północnej Anglii. Jest autorem 13 książek. Kilka z nich zostało wydanych w języku polskim (m.in. "Normalne narodziny chrześcijanina"). Jego wykłady, obejmujące każdą księgę Biblii, zarejestrowane na kasetach audio i video, znajdują odbiorców na całym świecie. Jego nauczanie bywa kontrowersyjne, ale zawsze budujące.

Głównym celem przyjazdu Dawida Pawsona do Polski była ogólnopolska konferencja dla przywódców kościelnych, która odbyła się w warszawskim zborze "Chrześcijańska Społeczność" 20-21 października. Tematem konferencji była księga Objawienia Św. Jana - wynikająca z niej nadzieja. Dogłębna znajomość Biblii, uzupełniona ogromem wiedzy z zakresu historii i geografii, zaskakujące interpretacje, czasem zupełnie odmienne od powszechnie przyjętych, a przede wszystkim osobowość Dawida Pawsona, widoczna w wielu aspektach postawa sługi, sprawiły, że wykłady były wyjątkowo interesujące i intrygujące, nawet dla tych którzy z obawą podchodzą do tej księgi. Najbardziej zadziwiające było kazanie, wygłoszone na nabożeństwie środowym  na temat zmartwychwstania Pana Jezusa, którym chyba nikt nie był znudzony, chociaż trwało prawie godzinę (rzecz w Warszawie niebywała). 

Dawid Pawson usłużył Słowem Bożym również na rozpoczęcie i zakończenie jesiennej sesji Kolegium Pastorów naszego Kościoła, która odbyła się 19.10 br. w warszawskim zborze "Chrześcijańska Społeczność".

W sobotę i niedzielę 24 i 25  października Dawid Pawson usługiwał w miejscowym zborze. Tematyka wykładów skoncentrowana była głównie na nadziei, której tak bardzo brak współczesnemu Kościołowi i światu, eschatologicznych zagadnieniach związanych z piekłem, niebem i życiem w wieczności. Wykłady były rejestrowane na kasetach magnetofonowych i są dostępne w "Chrześcijańskiej Społeczności" w Warszawie. W niniejszym numerze zamieszczamy opracowanie jego kazania "Przestroga Listu Św. Judy", wygłoszonego w Warszawie w niedzielę 25 października.(B.H.)


Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. 6 i 7 listopada 1998 r. obradował V Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Synod dokonał wyboru nowej Rady Kościoła w składzie: Henryk Karzełek - prezbiter naczelny, Leon Dziadkowiec - zastępca prezbitera naczelnego, Jacek Duda - sekretarz, Tadeusz Tołwiński - skarbnik oraz członkowie: Daniel Cichocki, Zbigniew Modnicki, Jan Tomczyk.


Herald of His Coming. Edycja Polska. To czasopismo skierowane jest do tych, którzy oczekując na powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa, przygotowują doń siebie przez uświęcenie, a nie zbawionych przez ewangelizację. "Herald of His Coming", wydawane przez Gospel Revivals Inc. z Newton, Kansas, USA, ukazuje się od 57 lat w ponad 20 językach. Autorami drukowanych w nim artykułów są: A. Murray, A.W. Tozer, C.H. Spurgeon, D.L. Moody, C.T. Studd, L. Ravenhill, F.B. Meyer, Oswald Smith, P.E. Billheimer, A.B. Simpson, H. Bonar, S. Chadwick, W.W. Wiersbe, C.G. Finney, R.A. Torrey, G. Campbell Morgan i inni. Edycja polska będzie ukazywać się od stycznia '99 jako bezpłatny dwumiesięcznik (8 stron formatu A-4). Poszukiwani są ochotnicy do dystrybucji czasopisma (w celu obniżenia kosztów wysyłki pocztowej). Zainteresowani otrzymywaniem czasopisma i jego dystrybucją proszeni są o niezwłoczny kontakt: Agnieszka i Dariusz Kilan, ul. Witosa 4F/62, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 645 65 33, e-mail: ebed@anastasis.css.pl; agi@to.onet.pl; gcmorgan@kki.net.pl (N.H.)


Inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. Podniecenie, ciekawość, radość i zaduma nad wykładem inauguracyjnym, to przeżycia, które towarzyszyły zgromadzonym na inauguracji nowego roku akademickiego w Biblijnym Seminarium Teologicznym (BST). To już ósmy rok istnienia. W roku 2000 z Bożą pomocą chcielibyśmy obchodzić dziesięciolecie.

Szczególnie miłym akcentem była obecność wielu spośród naszych 120 studentów zaocznych, którzy wraz ze studentami programu dziennego, kadrą BST i zaproszonymi gośćmi wytworzyli niepowtarzalną atmosferę. Studenci programu zaocznego już od tygodnia ciężko pracowali. Rozpoczęli nowy rok od intensywnego kursu "Życie i rozwój Kościoła", prowadzonego przez dra Boba Webstera. 

Zebranych powitał rektor BST Zygmunt Karel. Następnie pełne serdeczności i głębokie w analizie tekstu biblijnego przemówienie wygłosił nasz gość - pastor Harold Menzies ze zboru zielonoświątkowego w Whitley Bay (Wielka Brytania). Dziekan BST dr Malcolm Elliot-Hogg w wykładzie inauguracyjnym zatytułowanym "Droga do mądrości" przedstawił analizę biblijnej mądrości i jej praktyczne zastosowanie w życiu studenta. Pełen niezwykle trafnych obserwacji i humoru wykład został bardzo ciepło przyjęty i był komentowany długo po inauguracji. Uroczystość uświetniła obecność  honorowego gościa - dyrektora Overseas Council Canada, Williama Armerdinga. Ten wieloletni przyjaciel naszego seminarium przyjechał do Wrocławia z małżonką oraz przyjaciółmi, interesującymi się potrzebami w zakresie kształcenia pastorów w tej części Europy.

Szczególnym akcentem było wręczenie czterem absolwentom świadectw ukończenia Szkoły Misyjnej, działającej w ramach BST. Ta dwuletnia szkoła przygotowuje do służby na polu misyjnym w Polsce i w krajach byłego Związku Radzieckiego. Jeden z absolwentów, Maciek Orzechowski wraz z małżonką już służy we Wrocławiu, pracując z dziećmi z rodzin patologicznych. Ich pełna oddania służba przynosi owoce. Łukasz Czajkowski przygotowuje się do pracy misyjnej w Kirgistanie. Andrzej Cieślar pracuje w Radości w WBST. Beata Cimała-Wichary wyjechała do Szkocji, gdzie jej mąż, absolwent naszego seminarium, kontynuuje studia teologiczne. Widzieć młodych ludzi, dobrze przygotowanych do służby, którzy pełni zapału  snują odważne plany i są gotowi służyć Chrystusowi i Ewangelii, to wielka satysfakcja po latach ciężkiej wspólnej pracy, modlitwy i "walki". Wręczanie dyplomów i świadectw absolwentom to radość, której nie da się porównać z niczym innym.

Atmosfera powagi i respektu, towarzysząca oficjalnej części uroczystości, przekształciła się następnie w spontaniczną, rodzinną  społeczność podczas wspólnego posiłku. Była to doskonała okazja do spotkań i rozmów  studentów z różnych ośrodków Studium Zaocznego z nauczycielami i pozostałą częścią grona studentów. Goście z zagranicy żywo interesowali się problemami, z którymi się borykamy, a bezpośrednie rozmowy pozwalały im zrozumieć lepiej sytuację ludzi i kraju, który dotychczas przynosili Bogu w modlitwach. Oczywiście, istnieje także bardzo praktyczny wymiar ich pomocy. Overseas Council International wspiera studia doktoranckie jednego z naszych nauczycieli i dofinansowuje bardzo skromny budżet naszej biblioteki, poprzez nich jesteśmy także włączeni w światowy system akademicki.
Jako kadra BST zauważamy coraz większe zainteresowanie naszym Zaocznym Studium Biblijnym. W gronie studentów pojawiają się osoby czynnie zaangażowane w różnego rodzaju służby, liderzy zborowi i pastorzy, którzy zdobytą wiedzę natychmiast wykorzystują praktycznie. Właśnie to: wnoszenie rzeczywistego wkładu w rozwój Kościoła Pana Jezusa w naszym kraju, stanowi naszą głęboką radość i powód do wdzięczności Bogu. (ZK, AB)


Statystyka wyznaniowa. Jak podaje publikacja GUS "Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996" 91% Polaków było ochrzczonych w Kościele Rzymskokatolickim, 1,5% należy do Kościoła Prawosławnego, niewiele ponad 0,7% to ewangelicy, a prawie 7% nie należy do żadnego Kościoła ani związku wyznaniowego. Opracowanie to zawiera informacje dotyczące 128 Kościołów, związków wyznaniowych i innych grup religijnych oficjalnie działających w Polsce (dane pochodzą z informacji przekazanych przez te wspólnoty). Jak podano, Kościół Rzymskokatolicki liczy 35.086.108 wiernych, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny - 555.765. Kościoły wywodzące się z Reformacji liczą ogółem 281.776 wyznawców (w tym Kościół Ewangelicko-Augsburski - 87.291, Ewangelicko-Reformowany - 3.980). Wśród wyznawców religii niechrześcijańskich (0,05% społeczeństwa) najliczniejsi są muzułmanie (5.147 osób), Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (5.043). Judaizm wyznaje 1.229 obywateli naszego kraju. Największy wzrost liczby zarejestrowanych związków wyznaniowych nastąpił w ostatnich dziesięciu latach: osobowość prawną uzyskały 94 wspólnoty, najczęściej zupełnie nowe w naszym kraju (za: Studia i Dokumenty Ekumeniczne, nr 1 (41), 1998).

Słowo i Życie - nr zima 1998