Słowo i Życie - strona główna
 
nr 7-9/1997

INFORMACJE I WYDARZENIA
 

NOWA KAPLICA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. 15 czerwca 1997 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej kaplicy w Dąbrowie Górniczej. W uroczystości uczestniczyli m.in. Paweł Bajko i Wayne Murphy z towarzyszącą im kilkuosobową grupą Amerykanów. Nowy obiekt wybudowany został dzięki znaczącej pomocy finansowej Polish Christian Ministries. Zlokalizowany jest tuż obok budynku, w którym mieści się dotychczasowa siedziba zboru, co pozwoli na wykorzystanie posiadanych już pomieszczeń jako zaplecza administracyjno-katechetycznego. Kaplica pomieści docelowo 250 osób. Odbywają się już w niej nabożeństwa, chociaż prace budowlane wciąż trwają. Podłogi, sufit, dach wciąż wymagają nakładów, by sprostać wymogom projektu. 

Zbór w Dąbrowie liczy około 150 wiernych. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00 i środy o 18:00. Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łukasińskiego 7, tel./fax (0-32) 262 27 66, e-mail: kzchdg@polbox.com


ORDYNACJA BR. MIECZYSŁAWA PROŚCIŃSKIEGO. 11 maja 1997 r.. w zborze w Sosnowcu odbyła się ordynacja na pastora br. Mieczysława Prościńskiego, kierownika stacji misyjnej w Jaworznie. Aktu ordynacji dokonali bracia: Henryk Rother-Sacewicz - Naczelny Prezbiter Kościoła, Bronisław Hury - Sekretarz Kościoła i Gustaw Martynek - koordynator regionu katowickiego. Uroczystości przewodniczył br. Dariusz Dominiak - pełniący obowiązki pastora zboru w Sosnowcu. 


JONI & FRIENDS (JAF). Przedstawiciele tej organizacji po raz trzeci odwiedzili Polskę w dniach 5-14 września 1997 r. I tym razem nie przyjechali z pustymi rękami. Przywieźli sprzęt rehabilitacyjny i ponad 300 wózków inwalidzkich. W ramach akcji "Wózki dla Polski" (fragment ogólnoświatowego programu "Wheels for the World") wózki zostały rozprowadzone - poprzez nasze zbory i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - wśród osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dla wielu z nich to jedyna szansa posiadania wózka inwalidzkiego. Celem tej służby jest pomoc nie tylko w sferze materialnej i ułatwieniu życia osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim w odnalezieniu sensu życia - Bożego pokoju i radości, pomimo sytuacji, w jakiej przyszło im żyć. (D.R.) 


CHRZEŚCIJAŃSKI INSTYTUT BIBLIJNY W WARSZAWIE rozpoczął 5 września kolejny rok szkolny uroczystym nabożeństwem w zborze Chrześcijańska Społeczność w Warszawie. W tym roku naukę rozpoczęła rekordowa liczba 214 studentów z 15 Kościołów. 

Instytut istnieje od 1984 r. Prowadzi trzy rodzaje studiów: Korespondencyjne Studia Biblijne, Dyplomowe Studia Biblijne i Masters in Theology Studies. Współpracuje z International Institut for Biblical Studies w Austrii i Springdale College w Anglii. Adres: Chrześcijański Instytut Biblijny, 02-620 Warszawa, ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel./fax (0-22) 44 06 25. 


AKCJA LETNIA "ŚWIATA DZIECKA". Agenda Katechetyczna Kościoła Zborów Chrystusowych "Świat Dziecka" w tym roku rozpoczęła sezonową służbę już w maju obozem w Ostródzie dla 126 dzieci z Rosji i Białorusi. 

W końcu czerwca odbył się Wakacyjny Klub Biblijny w Płocku. Zajęcia odbywały się na terenie szkoły podstawowej. Uczestniczyło w nich około 130 dzieci. Pracę wspierali członkowie naszej społeczności w Płocku. 

Kolejny etap to wyjazd na Litwę w dniach 28.06-5.07 na pierwszy polski dwutygodniowy obóz dla dzieci spoza Kościoła w polskiej szkole w Sołecznikach. 

Podczas prowadzonego przez braterstwo Naumiuków obozu dziecięcego w Ostródzie udało się nagrać kasetę z piosenkami w wykonaniu 30-osobowego chóru dziecięcego. 

Po raz drugi w Osiedlowym Domu w Nowym Targu odbył się Wakacyjny Klub Biblijny. Zainteresowanie było jeszcze większe niż rok temu, a liczba uczestników przekraczała 230. Sezon został zakończony Wakacyjnym Klubem Biblijnym w naszym zborze w Gdyni. Ograniczone warunki lokalowe limitowały liczbę uczestników zajęć. (I.S.) 


NOWY MAGAZYN MŁODZIEŻOWY "3/4". Wydawnictwo Koinonia wydaje magazyn dla młodzieży pt. "3/4", który oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów, propaguje zdrowy styl życia wolny od nałogów, uczy podejmować właściwe decyzje. Kwartalnik "3/4" łączy humor z powagą sytuacji kryzysowych. Obok interesujących reportaży, wywiadów, opowiadań, recenzji muzycznych znajdują się w nim artykuły poruszające najistotniejsze emocjonalne i duchowe potrzeby młodzieży. Prenumerata roczna 10 zł, cena pojedynczego numeru 2,90 zł. W cenę wliczone są koszty wysyłki. Adres redakcji: Wydawnictwo Koinonia, Magazyn Młodzieżowy 3/4, ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń, skr. poczt. 13 a, tel./fax (0-33) 54 45 22, e-mail: mmtrzy@silesia.pik-net.pl