Słowo i Życie - strona główna
 
nr 7-9/1997

Copyright © Słowo i Życie 1997


10-lecie zboru w Gdyni

"Warownym grodem jest nasz Bóg" - te słowa Psalmu zbór w Gdyni obrał za motto uroczystości 10-lecia, jaka miała miejsce 22 czerwca br. Zgromadzenie ludu Bożego zaszczyciła swoją obecnością grupa sióstr i braci ze Stanów Zjednoczonych, na czele z br. Pawłem Bajko i br. Waynem Murphym, przedstawiciele Sekretariatu Kościoła: br. Henryk Rother-Sacewicz i br. Paweł Wróbel, br. George Bajeński, a także przedstawiciele bratnich zborów z terenu Trójmiasta i kraju.

Nabożeństwo prowadził br. Sergiusz Kobus - pastor zboru - w asyście br. Grzegorza Hinza - starszego zboru, który zainicjował społeczność, odczytując Psalm 46, z którego właśnie zaczerpnięto powyższe motto. Brat S. Kobus przedstawił historię zboru. Słowo Boże głosili bracia: P. Bajko i W. Murphy, a przy Wieczerzy Pańskiej usługiwał br. P. Wróbel.

Uroczystość 10-lecia połączona była z oficjalnym wprowadzeniem do służby w zborze br. Ryszarda Krawczyka. Modlitwę o Boże błogosławieństwo dla jego służby poprzedziło kazanie br. H. Rother-Sacewicza. Brat R. Krawczyk, uprzednio członek zboru warszawskiego, jako rodowity gdynianin od wielu lat wspierał pracę zboru. Teraz odpowiedział na potrzebę stałego usługiwania zborowi w Gdyni. Jak powiedział w swoim wystąpieniu, nie jest budowniczym w sensie stawiania murów (ten etap zbór ma już za sobą), ale chce szerzyć Ewangelię w tej pięknej, spokojnej, ale nie znającej Prawdy części miasta. (m)

Adres zboru: Gdynia-Orłowo, ul. Oficerska 15, tel. (0-58) 664 89 36. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00 i czwartki o godz. 18:00.
Trochę historii

Zbór powstał jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, ale już w okresie jego reorganizacji. Jego trzon stanowili: Olga, Janina, Mikołaj i Jan Jakoniukowie, Janina i Sergiusz Kobusowie oraz Kazimiera i Alfons Józefowiczowie. Oficjalne otwarcie odbyło się 5 lipca 1987 r. Rok wcześniej, dzięki pomocy finansowej Polish Christian Ministries i zaangażowaniu br. Pawła Bajko, została zakupiona posesja przy ul. Oficerskiej 15. Znajdujący się na niej budynek wymagał remontu. Zborownicy i ich przyjaciele bezinteresownie zabrali się do pracy. Zima była wyjątkowo sroga. Ogrzewanie nie działało. Pracujący wewnątrz budynku byli bezradni wobec zamarzającej zaprawy murarskiej i zbyt szybko twardniejącego gipsu. Mimo trudności i ogromu prac otwarcie nastąpiło w planowanym terminie, chociaż wciąż było wiele do zrobienia (zwłaszcza na zapleczu). Potem była budowa pawilonu hotelowego na 30 miejsc noclegowych, zaplecza sanitarnego i kuchennego, rekonstrukcja dachu...

Zbór uczestniczył w wielu akcjach ewangelizacyjnych, m.in. w związku z pobytem oceanicznych statków misyjnych "Logos" i "Anastasis", ewangelizacją satelitarną Billy Grahama, wizyta Nicky Cruza czy Luisa Palau. Trzykrotnie zorganizowano Wakacyjny Klub Biblijny pod kierownictwem s. Alicji Lewczuk. Zborowa baza noclegowa umożliwiła też zorganizowanie obozów dla dzieci z rodzin patologicznych z Grudziądza, Ciechanowa, Płocka. Przy zborze powstało studio radiowe "Sakroton" pod kierownictwem br. Ryszarda Kobusa - dziś samodzielna agenda radiowa.


Copyright © Słowo i Życie 1997

Słowo i Życie -  nr 7-9/97