Słowo i Życie nr 4/2015
Społeczność Chrześcijańska w Katowicach
- trochę historii

Pierwsi chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa Jezusa spotykali się po domach. Dzieje Apostolskie kończą się na dwudziestym ósmym rozdziale, ale kolejne niepisane rozdziały dodaje historia Kościoła. Jeden z tych rozdziałów przenosi nas do katowickiej dzielnicy Podlesie. Tam, w roku 1985, w domu Ryszarda i Renaty Pruszkowskich kilkanaście osób spotyka się na wspólne studiowanie Biblii, co szybko przekształca się w cotygodniowe nabożeństwa. Wkrótce też zostaje, nawiązana współpraca ze zborem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Sosnowcu. Jarosław Ściwiarski, obecnie pastor, był częstym gościem tych spotkań i nabożeństw, aktywnie włączając się w życie tej społeczności. W roku 1986 przy ul. Kaktusów 5 zostaje zakupiony budynek – siedziba Społeczności Chrześcijańskiej w Katowicach, która staje się oficjalnym zborem ZKE. Pastorem tego zboru zostaje Kazimierz Barczuk, który z rodziną przeprowadza się do Katowic z Warszawy. Po zmianie systemu politycznego w naszym kraju następuje reorganizacja ZKE i wyodrębnia się Kościół Zborów Chrystusowych (dziś Kościół Chrystusowy w RP). Społeczność Chrześcijańska w Katowicach staje się zborem tego Kościoła. Oprócz cotygodniowych niedzielnych nabożeństw i środowych spotkań biblijnych pojawiają się nowe aktywności budujące nowe relacje. Zarówno latem jak i zimą organizowane są rodzinne wyjazdy do Wisły i Ostródy. Z czasem do pastora Kazimierza Barczuka dołącza Mirosław Bednarz i służy społeczności jako pastor pomocniczy. Jego żona Beata – znana dziś chrześcijańska wokalistka – angażuje się w służbę muzyczną w czasie nabożeństw.

W roku 1991 prowadzenie zboru obejmuje pastor Roman Chmielewski i pełni tę służbę ponad dwie dekady. Następuje dalszy rozwój zboru, powstaje regularna praca wśród młodzieży i dzieci, z czasem w ramach oficjalnie zarejestrowanego punktu katechetycznego. Prowadzona jest również praca wśród kobiet poprzez cykliczne spotkania i konferencje. Prowadzona jest działalność ewangelizacyjna, Kościół wzrasta liczebnie, regularnie organizowane są chrzty wiary, kilkakrotnie w ramach weekendowych wspólnych wyjazdów poza Katowice. W duchowym wzroście Kościoła pomagają grupy domowe, których celem jest wspólne studiowanie Pisma Świętego i wzajemne zachęcanie do życia wiary. Powstaje poradnia chrześcijańska jako agenda zboru, prowadzona przez żonę pastora Chmielewskiego Joannę. Oprócz działalności ewangelizacyjnej i duszpasterskiej zbór angażuje się w pomoc socjalną dla dzieci z ubogich rodzin, m.in. poprzez „Gwiazdkową Niespodziankę”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Organizowane jest też wsparcie dla Kościoła i Domu Dziecka w Drohobyczu na Ukrainie. Na pewien czas do zespołu liderów zboru dołącza jako pastor pomocniczy Bogumił Bednarczyk, wspomagając służbę duszpasterską. Spośród wielu aktywności w trzydziestoletniej historii warto wymienić kilkutygodniowe ewangelizacyjne kursy Alfa oraz Family English Camp, których głównym celem jest poznawanie Biblii i odkrywanie celu w życiu – głoszenie Ewangelii.

Społeczność Chrześcijańska w Katowicach była też inicjatorem i przez szereg lat organizatorem Święta Paschy. Te spotkania, celebrujące dziedzictwo Izraela jako Narodu Wybranego, również w kontekście historii zbawienia, mogły się odbywać dzięki zaangażowaniu Kazimierza i Marioli Strojeckich oraz Adama i Beaty Dylusów. Spotkania te odbywały się w gronie ludzi reprezentujących różne Kościoły i wspólnoty regionu. Społeczność Chrześcijańska w Katowicach aktywnie uczestniczy w budowaniu relacji z innymi Kościołami w mieście. Przykładem mogą być wielkopiątkowe nabożeństwa, organizowane wspólnie z kilkoma Kościołami protestanckimi, udział w akcjach ewangelizacyjnych Misja Luisa Palau w Katowicach i innych miastach regionu, ProChrist w katowickim Spodku. Bardzo aktywnie zbór wspierał również inne inicjatywy, szczególnie ogólnokrajową działalność Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego i Wydawnictwa Credo.

Znaczące zmiany przynosi rok 2011. Do współpracy zostaje zaproszony pastor Mirosław Kozieł. Niedzielne nabożeństwa zaczynają odbywać się w wynajmowanej sali w Miejskim Domu Kultury Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47. W październiku 2013 roku obowiązki pastora przełożonego przejmuje Mirosław Kozieł. Budynek przy ul. Kaktusów, za mały już na potrzeby zboru, zostaje sprzedany. Społeczność Chrześcijańska w Katowicach zabiega o nową własną siedzibę.

Oprac. red. na podstawie wystąpienia Mirosława Pieszki podczas Jubileuszu 30-lecia zboru. ■ Copyright © Słowo i Życie 2014