Słowo i Życie nr
                  4/2012


Tomasz Poliński, Rafał Piekarski

P109 na Piotrkowskiej w Łodzi

Ktoś kiedyś powiedział, że „marzenia to realne cele z odroczonym terminem realizacji”. Jedno z takich marzeń Fundacji PROeM i Społeczności Chrześcijańskiej TOMY właśnie weszło w fazę realizacji. 7 października 2012 r. o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie P109 – nowego miejsca działań Fundacji przy ul. Piotrkowskiej 109 w Łodzi.

Otwarcia P109 w gronie licznie zgromadzonych gości dokonał pastor Władysław Dwulat - Dyrektor Fundacji, dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w jego tworzenie. Jednocześnie wyraził związane z tym nadzieje, a w modlitwie prosił o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy to miejsce będą tworzyć i z niego korzystać. Rafał Piekarski, pastor Społeczności Chrześcijańskiej TOMY, przedstawił główne cele, jakim służyć ma nowe miejsce. P109, jako biuro Fundacji oraz przestrzeń spotkań, wystaw, warsztatów, koncertów i licznych wydarzeń jest propozycją dla Łodzi – miasta, które po transformacji ustrojowej wciąż boryka się z wieloma problemami. Wszystkie trudności, jakie występują w Polsce, w Łodzi są wzmożone kilkakrotnie, co bardzo wyraźnie odbija się na kulturze i wierze, które dotknięte są głębokim kryzysem. Dlatego P109 to swego rodzaju pomost dla ludzi, nie znających Boga, a poszukujących Go na różne sposoby, często nawet o tym nie wiedząc.

P109 w Łodzi jest owocem planów, modlitw i działań realizowanych od ponad trzech lat. Dotychczasowa obecność Fundacji w Łodzi to m.in. współpraca przy organizacji festiwalu Realna Akcja Łódź 2010, organizowany od dwóch lat Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu KONTAKT Łódź (pod patronatem Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej i Posła na Sejm RP Johna Godsona, przy współpracy z Urzędem Miasta i Manufakturą), prowadzenie zajęć z języka angielskiego w jednej z łódzkich szkół podstawowych, współpraca z łódzkimi organizacjami pozarządowymi czy zeszłoroczny Kidstuf w Manufakturze.

P109 otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywać się będą szczególne wydarzenia o charakterze kulturalno- społecznym. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 4 listopada o godz. 17.00 pod hasłem „Trzy sztuki”. Uczestnicy wieczoru, wypełniający po brzegi P109, mieli okazję zapoznać się z twórczością Krzysztofa Kwiatkowskiego (malarstwo), Estery Pańczak (muzyka) i Adama Pańczaka (kulinaria). Wśród około 150 uczestników spotkania byli m.in. sąsiedzi z kamienicy, mieszkańcy Łodzi, z którymi Fundacja związana jest poprzez dotychczasową działalność, członkowie SCh TOMY z Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi, Pabianic, Zduńskiej Woli oraz pracownicy Fundacji. W listopadzie mieszkańcy Łodzi mogli jeszcze uczestniczyć m.in. w „Szafingu”, czyli wielkiej wymianie ubrań (10.11) oraz wykładach video Marka Gungora „Przez śmiech do lepszego małżeństwa” (17.11). W niedzielę 2 grudnia  w P109 kolejne duże wydarzenie pod hasłem „paczKolęda”, czyli świąteczne granie dla Szlachetnej Paczki. 6 grudnia w Manufakturze Kidstuf a dzień później koncert kolęd zespołu Exodus 15.Copyright
© Słowo i Życie 2012