Słowo i Życie nr
                  4/2012



Maria Mira
Krawczyk

25 lat w Gdyni - rys historyczny

Kościół Chrystusowy w Trójmieście ma szczególną historię. Pierwszy zbór powstał tu zaraz po wojnie, w Gdańsku, przy ul. Libermana 9. Jego pastorem był prezb. Paweł Bajeński. Z uwagi na ciasnotę rozpoczęto starania o większy obiekt. W 1947 roku pozyskano pomenonicką świątynię wraz z plebanią, w centrum miasta, przy ul. Menonitów 2, ale zniszczoną w 75%. W 1948 roku przystąpiono do jej odbudowy. Prace wykończeniowe zostały jednak przerwane jesienią 1950 roku, w związku z aresztowaniami i uwięzieniem czołowych przywódców kościelnych przez ówczesne władze komunistyczne. Brak nadzoru i niesprzyjający klimat doprowadziły do zdewastowania obiektu, a w konsekwencji do utraty tego zboru.

W roku 1986 postanowiono przywrócić Kościołowi Chrystusowemu utraconą pozycję w Trójmieście. Dzięki staraniom Pawła Bajko, ówczesnego dyrektora Polish Christian Ministries, zakupiono posesję w Orłowie – nadmorskiej dzielnicy Gdyni. W kwietniu 1987 roku z Olsztyna do Gdyni przesiedlił się pastor Sergiusz Kobus. Nie szczędząc sił, wraz z grupą wolontariuszy przystąpił do adaptacji zakupionego obiektu. Prace były mozolne. W pierwszym rzędzie należało uporządkować teren po byłym ogrodnictwie szklarniowym, następnie przystosować istniejący budynek do potrzeb sakralnych. Pracowano w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Ale już 5 lipca 1987 roku, jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, odbyło się nabożeństwo inauguracyjne. Z czasem, na zapleczu kaplicy zbudowano pawilon turystyczno-katechetyczny, z myślą o letnich obozach dziecięcych i młodzieżowych. Nadal służy on tym, których nie zrażają skromne warunki, a pociąga klimat nadmorski. Wykorzystywany jest również przez grupy ewangelizacyjne, przy akcjach duchowo-konferencyjnych itp.

Z wdzięcznością wspominamy wszystkich, którzy poświęcili swój czas i siły, aby w tym miejscu można było rozpocząć dzieło krzewienia Ewangelii: Sergiusza Kobusa – pierwszego pastora naszego zboru, Alfonsa Józefowicza, Mikołaja Jakoniuka, Jerzego Puszcza, Ryszarda Kobusa, Andrzeja Wysockiego. A również dzielne siostry: Janinę Kobus, Janinę Jakoniuk, Kazimierę Józefowicz.

W okresie pierwszego 10-lecia zbór uczestniczył w wielu akcjach ewangelizacyjnych, m.in. związanych z pobytem statków misyjnych „Anastasis” i „Logos”, ewangelizacją Billy Grahama, wizytą Nicky Cruza czy Luisa Palau. Stąd kolportowany był (przez braterstwo Sergiusza i Janinę Kobusów), na Polskę i nie tylko, miesięcznik „Drogowskaz”. Tutaj przez pewien okres powstawały chrześcijańskie audycje radiowe studia „Sakroton”, prowadzonego przez Ryszarda Kobusa. Kilkakrotnie odbywały się wakacyjne kluby biblijne, organizowane przez s. Alicję Lewczuk. Nasza baza noclegowa umożliwiała organizowanie letnich obozów dla dzieci z rodzin patologicznych Grudziądza, Ciechanowa, Płocka.

W roku 1997, po przejściu na emeryturę prezbitera Sergiusza Kobusa, obowiązki pastora zboru przejął Ryszard Krawczyk. Mimo niewielkiej liczebności i sporej rotacji wiernych, zbór starał się maksymalnie wykorzystywać darowany przez Pana czas, z pożytkiem dla Boga i ludzi, a działania na rzecz Ewangelii w tej części Gdyni nadal pozostawały priorytetem.

W naszej kronice zborowej odnotowaliśmy: konferencje z udziałem Toma Costamo z Kanady, konferencje dla kobiet (prowadzone przez Jonatana ze Sri Lanki), szkolenia dla nauczycieli szkółek niedzielnych (z inicjatywy Misji Ewangelizacji Dzieci), wieczory ewangelizacyjne i chrzty wiary. Dzięki zakupionej antenie satelitarnej dwukrotnie transmitowaliśmy kilkudniowe międzynarodowe ewangelizacje „ProChrist” (z Katowic i z Niemiec). Kilka lat funkcjonował Klub Dobrej Nowiny (prowadzony przez Lucynę Dering) dla dzieci zborowych i z okolicy.

Dzięki Janowi Bartkiewiczowi, przedstawicielowi irlandzkiej misji „Drop In Ministry” na Europę Wschodnią, przez cztery lata współpracowaliśmy z młodzieżą z Irlandii. Młodzi Irlandczycy upodobali sobie nasze miasto i naszą społeczność, z pasją prowadząc różnorakie formy ewangelizacji w Gdyni i Sopocie.

Zbór miał swój udział w projekcie „Realna Nadzieja”. W roku 2007, przy udziale goszczącej u nas przez tydzień młodzieży z Irlandii, Białorusi i Ukrainy, 1000 osób w Trójmieście otrzymało Ewangelię św. Jana.

Kilka lat z rzędu uczestniczyliśmy w akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”, obdarowując świątecznymi paczkami dzieci, wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ubiegłym roku, w ramach działań charytatywnych, ufundowaliśmy stypendia obiadowe dla kilkorga uczniów ze szkoły w niedalekim sąsiedztwie, wskazanych przez dyrekcję placówki.

W ramach dyskusyjnego klubu filmowego przybliżaliśmy sylwetki reformatorów, ciekawsze wydarzenia z życia chrześcijan na świecie, prezentowaliśmy filmy ewangelizacyjne.

Gościliśmy chrześcijan, w tym pastorów i ewangelistów, z USA, Kanady, Sri Lanki, Afryki, Anglii, Irlandii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Białorusi, Ukrainy.

Przez pewien czas wydawaliśmy gazetkę zborową. Może warto byłoby ją wznowić.

Odnotowaliśmy wiele koncertów – wieczorów ewangelizacyjnych, tak w siedzibie Zboru, jak i poza nim.

Z inicjatywy Ernesta Ludwina zorganizowaliśmy w bieżącym roku Kurs Filip.

Kilku naszych członków usystematyzowało swoją wiedzę w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym i ze zdwojoną energią wspiera pracę naszego zboru.

Od kilku miesięcy funkcjonuje Klub 50+, pod kierownictwem Józefa Saltarskiego, powołany w celu integrowania starszego pokolenia trójmiejskich chrześcijan.

Przez nasz zbór przewinęło się wielu ludzi. Niekoniecznie zatrzymali się na dłużej, ale tu usłyszeli Ewangelię i wielu poniosło ją dalej. Z niektórymi utrzymujemy kontakt. Wciąż pamiętają ci, którzy wyemigrowali. Wyjątkowo ważnym, wręcz historycznym wydarzeniem był Nowy Rok 2012. Tego dnia, wspólnie z ewangelicznym zborem „Jordan”, mieliśmy uroczyste nabożeństwo, połączone z chrztem wiary i agapą. Żywiliśmy nadzieję, że to wydarzenie zaowocuje bliższą współpracą obu zborów. Pogłębialiśmy relacje. Pan Bóg widział dalej i lepiej, aniżeli my. Jemu, Świętemu Bogu, niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie. Z inspiracji Ducha Świętego oba zbory postanowiły połączyć się, by dalej w jedności służyć Panu Bogu. Już pod kierownictwem Wojciecha Lemke – nowego pastora Społeczności Chrześcijańskiej w Gdyni. Pan Bóg zgotował nam o wiele więcej niż spodziewaliśmy się. Ufamy, że ciąg dalszy nastąpi...
.


Copyright
© Słowo i Życie 2012