Słowo i Życie nr 2/2012


Porozumienie między AE a MEN

Dnia 8 maja 2012 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych, wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w AE i z nim współpracujących. Porozumienie podpisała Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Przewodniczący Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP Pastor Andrzej Nędzusiak.Copyright © Słowo i Życie 2012