.

Społeczność Chrześcijańska w Płocku


Nowy rozdział rozpoczęty


Niedzielne nabożeństwo 18 grudnia 2011 roku w płockiej Społeczności Chrześcijańskiej było wyjątkowo radosne. Śpiewano m.in. kolędy, małe dzieci wplatały w nie swoje gaworzenie, a w kazaniu przypominano wydarzenia z Narodzeniem Pańskim związane. Cóż więc w tym szczególnego, by pisać o tym w kościelnym kwartalniku? Przecież przed Świętami Bożego Narodzenia tak jest w każdą niedzielę, w każdym zborze. Może nabożeństwa różnią się nieco rodzajem muzyki, pewnie czyta się trochę inne fragmenty Pisma Świętego, zależnie od usposobienia kaznodziei inaczej brzmi kazanie, ale cóż szczególnego jest w tym, że chrześcijanie na niedzielnym nabożeństwie wielbią Jezusa – swojego Pana i Zbawiciela i wspominają wydarzenia, związane z Jego Narodzeniem. Tak jest i tak być powinno.

To nabożeństwo w Płocku odnotowujemy, można by rzec, „z dużo mniej ważnej przyczyny”, zdarzającej się rzadziej, ale wyjątkowej i dlatego godnej upamiętnienia. Na tym nabożeństwie Lesław Juszczyszyn uroczyście został wprowadzony w urząd pastora tej społeczności. Przez ponad rok płocki zbór funkcjonował bez pastora, pod kierownictwem Rady Starszych Zboru z br. Stanisławem Nowosielskim na czele.

Lesław Juszczyszyn od wielu lat zaangażowany jest w różne formy działalności duszpasterskiej. Od 2008 roku związany jest ze Społecznością Chrześcijańską „Północ” w Warszawie. Prowadzi m.in. program „Nowe Drogi”, działa w Poradni Chrześcijańskiej, współtworzy miesięcznik „Tu i Teraz”. Sporo informacji o nim znajdziemy na www.juszczyszyn.pl i www.cereo.pl.

Na uroczystość przybyli goście z Warszawy, z Ciechanowa, z Konstancina, bliżsi i dalsi znajomi, przyjaciele z grupy uczniostwa „Życie na Życie”. Słowem Bożym usłużył pastor W. Andrzej Bajeński – Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP. On także wraz z pastorem Grzegorzem Baczewskim z SCh „Północ” w Warszawie dokonał aktu ordynacji. Zgodnie z przyjętymi w naszym Kościele zasadami, osoba obejmująca urząd pastora po raz pierwszy pozostaje przez dwa lata w charakterze pełniącego obowiązki, tak też jest i w tym przypadku. Wspierać pastora w jego służbie będzie Rada Starszych w składzie: Dariusz Kołodziejski, Stanisław Nowosielski, Mariusz Piechowski i Maciej Szyperski. Pastor Lesław Juszczyszyn i jego żona Elżbieta wciąż pracują i mają pewne zobowiązania w Warszawie. Teraz łączą je z posługą pastorską w Społeczności Chrześcijańskiej w Płocku. Przed nimi kolejne ważne decyzje. (B.H.)

Copyright © Słowo i Życie 2012