Społeczność Chrześcijańska w Ciechanowie


Bronisław Hury

Zmiany w Ciechanowie

Społeczność Chrześcijańska w Ciechanowie ma nowego pastora. Został nim Krzysztof Adamkowski, dotychczasowy duszpasterz Stacji Misyjnej w Wyszkowie, podległej Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie. Uroczystość ordynacji i wprowadzenia w urząd odbyła się w niedzielę 6 listopada 2011 roku. Poprowadził ją Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP - pastor W. Andrzej Bajeński. Witając zgromadzonych nadmienił, iż poza członkami miejscowej wspólnoty przybyli przedstawiciele ciechanowskich władz, zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji, a także goście z Warszawy oraz liczna grupa z Wyszkowa. Goście z Wyszkowa mieli nieco mieszane uczucia, ponieważ to ich dotychczasowy duszpasterz podejmuje służbę w Ciechanowie. Jego posługa doprowadziła do powstania ich wspólnoty, a teraz żegnali go, uczestnicząc w uroczystości, będącej początkiem jego działalności na nowym polu.

Warto przypomnieć, że w dwudziestodwuletniej historii tej wspólnoty to już piąty pastor. Pierwszym był Krzysztof Pietrzak, który odszedł z urzędu ze względu na stan zdrowia. Po nim kolejno tę służbę pełnili Krzysztof Zaręba i Grzegorz Baczewski, którzy potem podjęli służbę w Warszawie. Od grudnia 2004 roku pastorem Społeczności Chrześcijańskiej w Ciechanowie był Przemysław Bartczak, który rozstał się ze wspólnotą przed kilkoma tygodniami w wyniku narastającej różnicy zdań w kwestii stylu pastorskiej służby, poglądów na życie Kościoła i chrześcijańskie życie w ogóle. Wraz z nim odeszła ze zboru niemal połowa członków. Nie jest to okoliczność radosna. Nieporozumienia wśród oddanych Bogu ludzi zdarzają się, a rozstanie bywa niekiedy konieczne, podobnie jak uczynili to Paweł i Barnaba, gdy się poróżnili (Dz 15:39-40). Przez ostatnie lata ubywało członków w ciechanowskim zborze. Jedni uważali, że to rezultat zniechęcenia, spowodowanego niewłaściwym zarządzaniem wspólnotą i brakiem duszpasterskiej troski ze strony zborowego przywództwa. Inni natomiast diagnozowali, że w ten sposób zbór się duchowo oczyszcza. W ostatnich miesiącach w rozwiązanie narastającego w Radzie Starszych i ciechanowskiej wspólnocie konfliktu zaangażowała się Rada Krajowa Kościoła. Wspólne działania zaowocowały zaproszeniem Krzysztofa Adamkowskiego do objęcia służby pastorskiej w Ciechanowie.

Zespół miejscowych muzyków poprowadził zgromadzonych w uwielbieniu i oddaniu Bogu należnej czci. Popłynęły refreny i pieśni, słowa uwielbienia i chwały, modlitwy o Boże błogosławieństwo na nowy etap w życiu tej wspólnoty.

Kazanie wygłosił pastor Krzysztof Zaręba, a Wieczerzę Pańską poprowadził Prezbiter W. Andrzej Bajeński. On także, przy asyście pastora Zaręby, dokonał uroczystego aktu ordynacji Krzysztofa Adamkowskiego oraz wprowadzenia w służbę nowej Rady Starszych. Oprócz pastora Krzysztofa Adamkowskiego w jej skład wchodzą obecnie Grzegorz Jagielski i Grzegorz Sieczka. Nowy pastor podzielił się krótką refleksją na temat służby Kościoła wobec otaczającego świata, a kończąc, żartobliwie zwrócił się do miejscowej wspólnoty: „Nie pytam, czy mi pomożecie, ale kiedy zaczynamy?”. Kontynuacją uroczystości był wspólny posiłek. Przy pysznym bigosie, gołąbkach i kiełbaskach oraz domowych wypiekach toczyły się długie rozmowy.

Uroczystość wprowadzenia w urząd pastora i nowej Rady Starszych to otwarcie nowego etapu w życiu Społeczności Chrześcijańskiej w Ciechanowie. Przed nimi nowa szansa na lepsze usługiwanie sobie nawzajem i miastu Ciechanów. Życzymy, by ich służba była owocna, satysfakcjonująca, sprawiająca im radość, a Panu Bogu i Jego Królestwu przysparzała chwały.

Copyright © Słowo i Życie 2011