nr 2/2010


Nina i Bronisław Hury

Społeczność Chrześcijańska w Lidzbarku Welskim

Poświęcenie nowej siedziby

Zakupiony na ten cel w końcu 2008 roku stary spichrz znajduje się przy jednej z bocznych uliczek w centrum Lidzbarka. Zdewastowany, nieużywany od sześciu lat budynek, wymagał gruntownego remontu. Sprawą najpilniejszą był przeciekający dach. Dla lidzbarskiej wspólnoty było to nie lada wyzwanie, ale z Bożą pomocą zdołali już urządzić na parterze kaplicę. 2 maja 2010 odbyła się uroczystość jej inauguracji i poświęcenia.

Budynek ma wartość historyczną i w kwestii jego remontu potrzebna była opinia konserwatora zabytków. Na zewnątrz stara cegła pozostała w stanie niezmienionym, na dachu wciąż historyczna dachówka. Przestronne wejście zaprasza do środka. Na parterze kaplica na 50 osób, pomieszczenie biurowe, mała kuchnia z piecem CO, spory hall i szatnia, toalety i prawie wykończona sala na mniejsze spotkania. Wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zainstalowano nowoczesny system grzewczy. Piętro i poddasze zabezpieczone – czeka na swoją kolej. Będą tam pomieszczenia szkoły niedzielnej i pokoje gościnne. Rzuca się w oczy charakterystyczne dla starych budowli belkowanie stropu – teraz, po renowacji, bardzo dekoracyjne. Problemem był potężny drewniany słup na środku pomieszczenia, gdzie teraz jest kaplica. Zastąpiono go stalowym podciągiem, pokrytym przypominającą drewno obudową.

Tak oto obiekt, zbudowany w końcu XIX wieku, był miejscem przechowywaniu zboża, po II wojnie światowej ośrodkiem kultury, w latach dziewięćdziesiątych sprzedany prywatnemu właścicielowi - zaniedbany i zdewastowany, rozpoczyna kolejny etap – służbę dla Bożego Królestwa.

Uroczystości przewodniczył pastor Adam Śniegoń. Jako motto obrał tekst Słowa Bożego: „Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję” (Hebr 3:1-6).

Modlitwy przeplatały się z refrenami uwielbienia, słowa wdzięczności z prośbami o Boże błogosławieństwo służby zboru w tym mieście. Słowem Bożym usłużył pastor W. Andrzej Bajeński - Prezbiter Naczelny WKCh. On też dokonał oficjalnego poświęcenia nowej kaplicy. Okolicznościową modlitwę o Boże błogosławieństwo wzniósł pastor Paweł Wróbel – prezbiter okręgowy. W imieniu zboru z Grudziądza życzenia złożył br. Darek Piechowski. Głos zabierał również burmistrz Lidzbarka p. Jan Rogowski, który – mając w pamięci stan budynku z okresu, gdy był on własnością miasta – wyraził podziw i uznanie dla dokonanych zmian.

Dziękowano przede wszystkim Bogu. Wdzięczność okazywano też ludziom, którzy szczególnie przyczynili się do tego, aby ten budynek mógł być zakupiony i przystosowany do zborowych potrzeb. Dziękowano zborom i konkretnym ludziom, którzy którzy wspomagali finansowo, pracowali fizycznie, wykonywali nieodpłatnie prace dekarskie, elektryczne, instalowali ogrzewanie itp. Wśród gości była grupa zaprzyjaźnionych chrześcijan z Holandii. Tym razem przyjechali, by dzielić radość i dziękować Bogu. Wcześniej jako wolontariusze pracowali tu fizycznie. Na uroczystości zabrakło przedstawicieli Polish Christian Ministries i Manor Woods Church – głównego sponsora. Społeczność ma nadzieję gościć ich w najbliższym czasie.

Niech Pan Bóg sprawi, aby ten spichrz był teraz domem duchowego chleba, aby wielu mogło tam usłyszeć Ewangelię, gdzie ludzie będą dzielić się wiarą i chwalić Boga. Niech Pan Bóg błogosławi Społeczności Chrześcijańskiej w Lidzbarku. Przed nimi wciąż wiele pracy, nie tylko fizycznej.

Zobacz zdjęcia z uroczystości poświęcenia nowej siedziby SCh w Lidzbarku   http://picasaweb.google.com/wkchsiz/LidzbarkWelski_poswiecenieKaplicyKaplicy#

Copyright © Słowo i Życie 2010
Słowo i Życie - strona główna