Słowo i Życie nr 1/2007


Henryk Rother-Sacewicz

VII Sosnowieckie Dni Biblii

Idea Dni Biblii znana jest w naszym kraju od 1993 r. Celem tej inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce jest promocja Pisma Świętego, przede wszystkim jako Bożego przekazu, skierowanego do człowieka, również współczesnego. Biblia przenika dogłębnie w nasze codzienne życie, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Jej echa znajdujemy w wielu naszych przysłowiach. Ileż utworów muzycznych, sztuk teatralnych, dzieł literackich zostało zainspirowanych tą najwspanialszą ponadczasową Księgą.

To przenikanie Biblii do naszego codziennego życia było dla mnie inspiracją i przy organizacji tegorocznych Dni Biblii. Odbywały się one w czterech odsłonach. Pierwszą z nich była wystawa: „Biblia – Księgą ksiąg” w Muzeum w Sosnowcu, na której zaprezentowano dwa niezwykle cenne eksponaty, a mianowicie: faksymile Kodeksu Watykańskiego B (w języku greckim, stanowiącym podstawę kanonu Pisma Świętego przyjętego przez Kościół Katolicki czy Prawosławny) oraz Biblię d’Oro del Secolo (Złota Biblia Wieku) - unikatowe wydanie (nakład 2000 egz.), bogato ilustrowanych miniaturami z najważniejszych manuskryptów średniowiecznych. Ponadto na wystawie tej eksponowano faksymile Kodeksu Leningradzkiego, dwa modlitewniki, które, z uwagi na swoje wymiary (4x5 mm) znalazły się w Księdze Guinnessa (wykonane przez Zygmunta Szkocnego, urodzonego w sąsiadującej z Sosnowcem Czeladzi), niekompletny dwukolumnowy egzemplarz Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka (jedna kolumna to tzw. Wulgata, a druga to tekst w języku polskim), fragment zwoju Tory (Pięcioksięgu w języku hebrajskim).

Druga część VII SDB to koncert „Muzyczne Party” w wykonaniu Grażyny Sacewicz (mezzosopran) i Bogny Hałacz (fortepian oraz konferansjerka) w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, o bardziej rozrywkowym charakterze, przyjęty owacją na stojąco.

Minirecital pieśni inspirowanych Pismem Świętym, który nie mógł odbyć się w Muzeum jak zakładał pierwotny plan, miał miejsce w naszej kaplicy w niedzielę 22 kwietnia, podczas regularnego nabożeństwa. Kaznodzieja - pastor Jarosław Ściwiarski z Dąbrowy Górniczej – podkreślał, że Boże Słowo nie straciło nic na swej aktualności i dziś z równą mocą przemawia do człowieka, a pieśni w wykonaniu Grażyny Sacewicz i Bogny Hałacz na nowo odkrywały głębię przesłania.

Ostatnim akcentem tegorocznych SDB był wieczorny (w niedzielę 22 kwietnia) koncert w Kościele św. Tomasza w Sosnowcu. Wystąpiły dwa chóry: „Largo Cantabile” (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Katowicach) i „Chór Nowego Przymierza” (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Kilka pieśni wykonał też pastor Jerzy Rogaczewski z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach. Koncert był prawdziwą duchową ucztą dla około 1200 słuchaczy, w wypełnionym po brzegi Kościele.

Jestem wdzięczny Bogu, że kolejny raz pozwolił mi zorganizować Dni Biblii, by Biblia „trafiła pod strzechy”, by rozbudzać pragnienie sięgania po nią w życiu codziennym. Realizacja VII Sosnowieckich Dni Biblii była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Miasta Sosnowca, Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego i Śląskiego Dekanatu Kościoła Polskokatolickiego.Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna