Słowo i Życie nr 1/2007


Nina Hury

Światowy Dzień Modlitwy w Warszawie

Już po raz trzeci dzień Zielonych Świąt dla chrześcijan ewangelicznych w ponad 200 krajach był Światowym Dniem Modlitwy. W Polsce takie spotkania odbyły sie w 18 miastach. W Warszawie 10 Kościołów i Wspólnot odwołało swoje regularne nabożeństwa, by wziąć udział we wspólnym nabożeństwie w sali konferencyjnej WSBiA na ul. Bobrowieckiej. Oficjalny udział w tym wydarzeniu zgłosiły: Kościół "Droga" w Warszawie, Kościół Boży w Chrystusie („Dom Boży” oraz „Praga dla Chrystusa”), „Blisko Boga” - Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół "Spichlerz" w Warszawie, Ursynowska Społeczność Ewangeliczna, Chrześcijański Kościół Reformacyjny, Wspólnota Chefsiba, Społeczność Chrześcijańska "Puławska" i Społeczność Chrześcijańska "Północ".

Rodzice i dzieci, młodsi i starsi, z różnych denominacji, o różnych przyzwyczajeniach i upodobaniach, zgromadzeni razem, by przebywać w Bożej obecności. Ta różnorodność, również w pobożności, była widoczna zarówno wśród prowadzących to spotkanie, jak i wśród szeregowych uczestników. Jedni uwielbiali Boga i modlili się w skupieniu, inni robili to w sposób bardzo żywiołowy. Łączyła ich jednak mocna więź - osoba Jezusa Chrystusa i wspólne wstawianie się przed Bożym obliczem o nasze miasto i kraj, by Polska mogła doświadczyć potężnego Bożego poruszenia, które przemieni nasz naród. I tak „trwali we wspólnocie... i w modlitwach”(por. Dz 2,42 ), „w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii” (Flp 1:27).

Nabożeństwo prowadzone było przez pastora Andrzeja Nędzusiaka ("Dom Boży" - Kościół Boży w Chrystusie). Przesłaniem z Bożego Słowa dzielił się pastor Krzysztof Zaręba (Społeczność Chrześcijańska "Północ" - Wspólnota Kościołów Chrystusowych). Jak na Dzień Modlitwy przystało, program był zdominowany przez modlitwę właśnie. Blokom modlitewnym przewodzili pastorzy i liderzy warszawskich wspólnot. Modliliśmy się wspólnie o jedność i dobrą współpracę wśród wyznawców Chrystusa, pokorę i uniżenie, aby Bóg był wywyższony i znany wśród mieszkańców Warszawy, o duchowe poruszenie i odwrócenie się od grzechu, o Boże standardy w rodzinach, o chrześcijańskie szkolnictwo, o ponowne wypełnienie Duchem Świętym i skuteczne świadectwo, o pasję do Ewangelii i współdziałanie w ewangelizacji, o ofiarność wśród ludu Bożego. Modliliśmy się też o siebie nawzajem, o osoby znajdujące się obok. A na zakończenie „podnieśliśmy jednomyślnie głos do Boga” (Dz 4:24) w modlitwie. Na scenę wyszło kilkudziesięciu pastorów i liderów, a zgromadzeni powstali, by wspólnie odczytać tekst modlitwy, wspólny dla różnych języków, krajów, kontynentów. Jej treść rozpoczynały słowa: Wszechmocny Boże – Ojcze, Synu, Duchu Święty, zgromadziliśmy się dzisiaj wraz z wierzącymi z całego świata, aby oddać Ci cześć i uwielbić Twoje imię”, a kończyły: „Amen! Przyjdź Panie Jezu!”. Na Bobrowieckiej tę modlitwę wypowiedziało około tysiąca ust, w Polsce kilka tysięcy, w Europie prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy, na świecie parę milionów.


Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna