Słowo i Życie nr 1/2007


Nina i Bronisław Hury

Przepisywanie Biblii w Pałacu Kultury i Nauki i nie tylko

Narody świata przepisują Biblię to międzynarodowa akcja ręcznego przepisywania Biblii. Projekt został zapoczątkowany w Jerozolimie w 1999 roku, a rok 2007 ogłoszono rokiem ręcznego przepisywania Biblii hebrajskiej przez narody całego świata. W akcji uczestniczy 115 państw, w tym również i Polska. Każdy, kto własnoręcznie przepisze jeden werset Biblii, otrzymuje imienny certyfikat, a jego nazwisko zostanie uwiecznione w Domu Biblii wśród 20137 nazwisk kopistów z danego kraju (tyle wersetów liczy Biblia hebrajska).

Inauguracja polskiej edycji tego projektu odbyła się 17 maja '07 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na 52. Międzynarodowych Targach Książki, na stoisku Ambasady Izraela w sali Mikołajskiej PKiN. Honory gospodyni pełniła prezes Stowarzyszenia Polska-Izrael Joanna Brańska. Kazimierz Michał Ujazdowski – minister kultury i dziedzictwa narodowego jako pierwszy z Polaków przepisał drugi werset z I Księgi Mojżeszowej (werset pierwszy zarezerwowano dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego). W uroczystości uczestniczyli m.in. zwierzchnicy kilku Kościołów i wspólnot Żydów w Polsce. Na tę okazję przybył do Polski również pomysłodawca akcji Amos Rolnik. Kontynuacją inauguracji projektu było spotkanie w siedzibie Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska”, które odbyło się tego samego dnia o godzinie 18:00.

Tu Amos Rolnik opowiedział nieco więcej o genezie tego projektu. Przez sporą część swego życia Biblia go w ogóle nie obchodziła. Urodził się 70 lat temu w Izraeleu (ówczesnej Palestynie). Rodzice urodzili się w Polsce. Nie wierzyli w Biblię. Gdy wyemigrowali do Izraela, chcieli prowadzić życie wolne od przeszłości, a Biblia właśnie tę przeszłość symbolizowała, dlatego odcięli się od niej. Zamieszkali w kibucu, który miał być nowoczesny, bez żadnej religijności. Wychowywali Amosa, nie mówiąc mu ani o Bogu, ani o Biblii. Amos zdobył wykształcenie i opuścił kibuc. Pokochał książki i został wydawcą.

Zastanawiał się, jak uczcić 50-lecie państwa Izrael i początek nowego millenium. Szukał czegoś uniwersalnego, co byłoby związane z historia Izraela, ale uniwersalne i ważne również dla innych narodowości. Tylko Biblia spełniała te wymogi. Wpadł na pomysł zorganizowania konkursu „Dzieci świata ilustrują Biblię” (Children of the World Ilustrate The Bible). Efekty były zaskakujące. Nadesłano 800 tysięcy prac z 91 krajów ze wszystkich kontynentów. Wybrano 20 tysięcy ilustracji, z których międzynarodowe jury wyłoniło 1000 prac, które będą reprodukowane w albumach, na CD, eksponowane na wystawach itp. Laureatów zaproszono do Jerozolimy, by zwiedzili Ziemię Świętą i odebrali nagrodę z rąk prezydenta Izraela w jego rezydencji.

Wtedy zacząłem się zastanawiać, dlaczego Biblia – której ja nigdy nie czytałem - ma tylu miłośników na całym świecie – wspominał Amos Rolnik. Teraz jest to jego codzienna lektura. Postanowił kontynuować i rozwijać projekt, który zyskał również poparcie władz państwowych. Tak zrodziła się idea "Narody świata przepisują Biblię". Rok 2007 ogłoszono rokiem przepisywania Biblii. Narody całego świata przepisują Biblię we własnym języku i własną ręką. W każdym kraju wybrany przez koordynatorów przekład Biblii przepisywany jest ręcznie na specjalnie do tego przeznaczonych kartach (jednolitego formatu i jakości), które z Ziemi Izraela są przekazywane do wszystkich zakątków świata. Projektem zawiaduje jerozolimska centrala. Koordynację w Polsce sprawuje Ambasada Izraela i Stowarzyszenie Polska-Izrael.

Biblia – Słowo Boże i klasyczne dzieło, które od tysięcy lat porusza serca miliardów ludzi na całym świecie - została dotąd przełożona na 2035 języków i dialektów, więcej niż jakikolwiek utwór literacki. Pragnieniem Amosa Rolnika jest, by została odręcznie przepisana w każdym języku na jaki została przetłumaczona. Wszystkie powstałe w ten sposób rękopisy będą umieszczone w Domu Biblii w Dolinie Biblii, która ma powstać w Judei – terenie bogatym w materialne pozostałości z czasów biblijnych. Dolina Biblia to zakrojony za szeroką skalę projekt o charakterze edukacyjnym, historycznym, kulturalnym i turystycznym. Zainteresowanych odsyłamy na http://www.bible-valley.org.

Wieczorem, 17 maja '07, w polskiej ręcznie przepisywanej Biblii przybyło kilka rozdziałów. Każdy z uczestników spotkania inauguracyjnego na Puławskiej 114 mógł bowiem przepisać kolejny werset z I Księgi Mojżeszowej. Ciąg dalszy nastąpi. Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają wspólnoty kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i różnorodne organizacje z całej Polski. Kontakt: Projekt "Narody świata przepisują Biblię", Joanna Brańska, ul. Mokotowska 29/3, 00-560 Warszawa, tel./fax 0-22 628 07 52.

Więcej informacji w języku angielskim http://www.bible-valley.org. Polska strona internetowa w przygotowaniu.Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna