Słowo i Życie nr 2/2006


Nina Księżopolska

Ukryte przesłania billboardów

Zatłoczony przystanek autobusowy. Z billboardu naprzeciwko uśmiechają się ludzie w czerwonych koszulkach. „Krew daje życie” – głosi hasło.

Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Życie wieczne, wolność od grzechu, sprawiedliwość z łaski, przez wiarę – wszystko „przez Jego krew” (Ef 1,7). Staliśmy się krewniakami Jezusa, mimo że tak się różnimy nie tylko grupami krwi. „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Ef 2,13).

Stacja metra. Najnowsza reklama książki jednego z poczytnych pisarzy. „Niewinny. Od przeszłości nie ma ucieczki” – brzmi napis. Niewinny? Przecież „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). Ten cytat z największego bestsellera na świecie uświadamia, że nikt - oprócz jednego, tylko Jezusa Chrystusa - nie jest bez winy. A od przeszłości jest jednak ucieczka. Nie musimy żyć pod brzemieniem naszych grzechów. „I my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście” (Ef 2,3-5).

Tramwaj. Na szybie częściowo zdrapane czerwone serduszko. „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą” (Mt 7,11). Potrafimy – to był kolejny rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze specjalistycznego sprzętu medycznego skorzystają tysiące dzieci. Setki ratowników zostanie wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. „Czy ktoś zrobił więcej?” – pada pytanie z plakatu Jurka Owsiaka. Nie mam żadnych wątpliwości, kto zrobił najwięcej. Jest tylko jeden Ratownik, który potrafił dać życie wieczne, i to za najwyższą cenę własnego życia. Dzięki Niemu jestem dzieckiem Bożym.

Rozklekotany ikarus. Za brudną szybą przygasają latarnie. „Dziś jest Nowy Dzień” – krzyczy dziewczyna z plakatu. Tak, dziś jest nowy dzień, darowany mi przez Boga. Nowe możliwości, nowi ludzie, nowe rozmowy, nowe pokłady łaski, mądrości, siły, miłości, z których mogę czerpać. „Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (Rz 5,17).

Dziękuję Ci, Boże, za to, że uczyniłeś mnie nowym stworzeniem, że obdarzyłeś mnie tyloma talentami i otoczyłeś tak wielką miłością, że prowadzisz mnie i że dałeś mi kolejny nowy dzień, w którym chcę zwyciężać dla Ciebie” – myślę, wchodząc do biura.

PS. Otwieram pocztę. „Agora wycofuje się z wydawania Nowego Dnia” – donosi newsletter. Wszystko na tym świecie jest niestałe, ale Słowo Boga trwa na wieki. Amen!


Gazeta SCh „Północ” w Warszawie

Pierwszy numer H2O ŻYCIA ukazał się w końcu 2005 roku. Na razie ukazuje się nieregularnie, choć redakcja dąży do tego, by był to miesięcznik. Sporo relacji z życia zboru, świadectwa, krótkie artykuły, zdjęcia – 8 bardzo ciekawych stron w pełnym kolorze. Redaguje grono zapaleńców pod redakcją Niny Księżopolskiej. Zamieszczony powyżej tekst jej autorstwa pochodzi z nru 1(2)/2006.
H2O ŻYCIA jest dostępne w Internecie (w pdf) http://www.schpn.pl
Kontakt: e-mail tel. biura SCh Północ w Warszawie (0-22) 498 54 08

Copyright © Słowo i Życie 2006

Słowo i Życie - strona główna