Słowo i Życie nr 2/2006


Anna Olszewska

Blisko nas

Od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się jak zatytułować nasz biuletyn zborowy. Stwierdziliśmy, że zasługuje na coś więcej niż określenie „biuletyn”. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to superczasopismo, które zadowoli każdego czytelnika, choć nie ukrywam, że będziemy się o to starać. Nie chcieliśmy zatem nazwy patetycznej i nadętej.

Dlaczego „Blisko nas”? Bo doszło nas słowo Pana tej treści: On jest przecież tak blisko nas (por. Dz 17,27). Ktoś właśnie czytał nowy przekład Nowego Testamentu, a nawet trudno to nazwać czytaniem, bo było to słuchanie nagrania na taśmie magnetofonowej, w drodze do pracy. Pomyśleliśmy, że rzeczywiście jest to odpowiedni tytuł. Potem znaleźliśmy jeszcze kilka innych miejsc w Biblii, gdzie użyte są te słowa.

Prorok Izajasz mówi: „Szukajcie Pana dopóki można go znaleźć, wzywajcie go dopóki jest blisko!” (Iz 55,6). Chcemy szukać naszego Pana, chcemy Go znaleźć i chcemy umieszczać przeżycia naszych czytelników, mówiące o tym, jak udało się im Go znaleźć. Chcemy dzielić się tym, jak On jest blisko. Pamiętajmy, też o tym - co sugeruje Izajasz - że nie zawsze tak będzie. On dzisiaj jest blisko i dzisiaj można Go znaleźć, nie ma gwarancji, że jutro będzie to jeszcze możliwe. Nie odkładajmy więc ważnych rzeczy na jutro, pojutrze....

Apostoł Paweł mówi „Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko” (Flp 4,5). Chcielibyśmy być skromni, ale zarazem dumni z naszego Pana. Chcemy służyć sobie wzajemnie, najlepiej jak potrafimy, wiedząc, że wszystko, co potrafimy, jest dzięki Niemu. Byśmy byli gotowi na jego przyjście.

Kolejny werset: „Zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko” (Ef 2,17). Jezus zwiastował pokój. Często marzymy o tym, by zapanował pokój w sercach ludzi, zarówno tych, co są daleko od Boga, jak i tych, co są blisko. Tylko że Ci, co są daleko, mają też dłuższą drogę do pokoju. Najpierw bowiem muszą znaleźć się blisko. Oznacza to również, że bycie blisko, nie jest tożsame z posiadaniem pokoju. Ale jest to możliwe i jest to kolejna rzecz, o którą warto zabiegać. A może wystarczy podejmować tylko takie działania, które niosą pokój? Ten wewnętrzny w nas samych, ale nie tylko. Bądźmy zwiastunami pokoju.

Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy” (Rz 10,8). „Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił” (5 M 30,14). Biblia dwukrotnie powtarza prawie identyczny werset. Słowo jest blisko nas, a nawet bardzo blisko; jest na naszych ustach i znajduje się tam dlatego, że wyszło z naszego serca. Tym, co dyktuje nam serce, powinniśmy dzielić się z innymi. Powinniśmy mówić o swoich przeżyciach, przemyśleniach, ale też musimy to słowo wykonywać. To, co rodzi się w moim sercu, służy innym, ale najpierw to ja muszę żyć zgodnie z tym słowem. Nie wymagajmy, by ktoś żył zgodnie z najwspanialszymi pragnieniami naszego serca, jeśli dla nas są to tylko pragnienia. Samo słowo „blisko” oznacza, że jest tak blisko, że bliżej już się nie da. Jest w sercu i na ustach - jest wyrażone werbalnie. Co nierozerwalna bliskość.

Wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże” (Łk 21,31). To dobrze czy źle? Pewnie każdy z nas choć raz miał taki dzień w życiu, był w takim uniesieniu i miłości do Boga, albo był tak przepełniony beznadzieją, że pragnął Jego Królestwa już teraz, dzisiaj, najlepiej natychmiast. Ale czy mieliście taki dzień, gdy z grzechami dnia powszedniego kładliście się spać, wasza złość albo warunki nie pozwoliły pojednać się z bliźnim i pragnieniem waszego serca było, by Królestwo Boże nie przyszło? Chcieliście je odwlec, nie myśleć o tym, zasnąć. Ale ono przyjdzie niezależnie od tego, w jakim stanie wtedy będziemy”... blisko jest, tuż u drzwi” (Mk 13,29).

Sądzę, że radością dla każdego z nas jest to: „Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze” (Ps 145,18). Tę wieść możemy mieć nieustannie na naszych ustach i w naszych sercach, to prawda, którą warto się dzielić zarówno z tymi, którzy są blisko, jak i z tymi, którzy jeszcze blisko nie są. To prawda, która nadaje nowy sens naszym marzeniom, troskom i kłopotom, naszym sukcesom i porażkom. Bo „bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu” (Ps 34,19).

Szukając bliskości Boga nie jesteśmy wcale dziwadłami. Ludzie zawsze Go potrzebowali. Nie tylko pomocy, cudów, ocalenia, ale zwyczajnie bliskości Boga. Wiara Izraelitów zawsze oparta była na relacji. Nie na posłuszeństwie, nie na bojaźni, jak nam się czasem wydaje, ale na relacji z Bogiem. W księdze Izajasza czytamy: „Szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga” (Iz 58,2 - BT). Nie od dzisiaj ludzie szukają Boga, pragną Go poznać i pragną Jego bliskości. To nie wynalazek XXI wieku, ale odwieczna potrzeba serca człowieka.

Nasze „Blisko nas” będzie tym ciekawsze i tym bliższe nas wszystkich, im chętniej będziemy dzielić się z swoimi przeżyciami i przemyśleniami. Nie czekajcie, aż ktoś do Was podejdzie i poprosi, byście coś napisali. Piszcie dla budowania bliskości między nami. Potrzebujemy bliskości Boga, potrzebujemy Jego Słowa, potrzebujemy bliskości drugiego człowieka. I właśnie o tym, co bliskie nam, ludziom, chcemy pisać, rozmawiać i dzielić się z innymi. Pamiętając na słowa , że „moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Ps 73,28).


Gazeta SCh w Dabrowie Górniczej

Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej
to jeden z najprężniej rozwijających się zborów Wspólnoty Kościołów Chrystusowych. Spotykają się w nowej rozbudowanej kaplicy przy ul. Łukasińskiego 7.
Wydawanie zborowego biuletynu rozpoczęli w 2002 roku.
Najpierw nosił on nazwę „Kościół i my”. Potem przez pewien czas ukazywał sie nieregularnie.
Od lutego 2006 nosi nazwę „Blisko Nas”. Na 12 stronach sporo informacji o życiu Kościoła. Redagują: Anna i Andrzej Olszewscy oraz Roksana i Jacek Kulawiakowie.
Zamieszczony powyżej tekst pochodzi z nru 1/2006.
"Blisko Nas" dostępne jest (w pdf) na stronie internetowej zboru
www.spolecznosc.org.pl

Copyright © Słowo i Życie 2006

Słowo i Życie - strona główna